Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. uzależnień


OGŁOSZENIE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

inspektor ds. uzależnień

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

 1. posiadają obywatelstwo polskie,

 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

 3. nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obroto-wi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu te-rytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbo-we.

Kandydat na stanowisko inspektora ds. uzależnień musi posiadać:

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe o kierunku: socjologia, pedagogika, psychologia,

- ukończone kursy i szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień,

- praktyka w zawodzie - minimum 1 rok,

- umiejętność obsługi komputera,

Wymagania pożądane:

- samodzielność i inicjatywa,

- operatywność i elastyczność w rozwiązywaniu problemów,

- umiejętność dobrej organizacji pracy,

- obowiązkowość i systematyczność,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora ds. uzależnień:

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych, a w szczególności:

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-nych,

 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospo-łecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie roz-wiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwią-zywaniu problemów uzależnień,

 5. stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w zakresie uzależnień, współuzależnień i przemocy w rodzinie,

Kandydat na stanowisko musi złożyć:

 1. podanie o przyjęcie do pracy (list motywacyjny),

 2. życiorys - CV,

 3. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

 4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

 5. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub obu stron w przypadku plastiko-wej karty,

 6. dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),

 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku inspektora ds. uzależnień,

 10. kopia zaświadczenia lub oświadczenia o niekaralności,

 11. oświadczenie: „Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).”

Dokumenty należy składać w siedzibie OPS w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 8 do dnia 22.12.2006r. do godziny 15.00.

Kandydaci, którzy złożą oferty zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 08-12-2006 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2006 13:22