Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie miejsc na prowadzenie działalności gospodarczej w Międzyzdrojach w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 15 września 2007 r


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie niżej wymienionych miejsc na prowadzenie działalności gospodarczej w Międzyzdrojach w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 15 września 2007 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 08 maja 2007 r. o godzinie 1000 siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Lp

Pow.

w m2

Opis terenu

Cel dzierżawy

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1m2w miesiącu lipcu i sierpniu 2007r.

Wysokość wadium:

Postąpienie

za 1m2

1

2

3

4

5

7

8

1

10m2

4 x 2,50

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 255, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, przy alejce od księgarni do pawilonu Sezam, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia numerem 1.

KW Nr 18324

Działalność

handlowa

z punktu ruchomego nie wymagającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

160,00zł

2.000,00zł

5,00zł

2

10m2

4 x 2,50

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 255, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, przy alejce od księgarni do pawilonu Sezam, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia numerem 2.

KW Nr 18324

Działalność

handlowa

z punktu ruchomego nie wymagającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

160,00zł

2.000,00zł

5,00zł

3

2m2

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 74, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, na wysokości ulicy Rybackiej, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia numerem 3.

KW 18323

Sprzedaż kukurydzy, waty cukrowej , popcornu, ciastek lub słodyczy z estetycznego wózka lub z innego punktu ruchomego z wyłączeniem namiotów i obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

160,00zł

500,00zł

10,00zł

4

2m2

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 74 położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, na wysokości ulicy Rybackiej, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia numerem 4.

KW 18323

Sprzedaż kukurydzy, waty cukrowej , popcornu, ciastek lub słodyczy z estetycznego wózka lub z innego punktu ruchomego z wyłączeniem namiotów i obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

160,00zł

500,00zł

10,00zł

5

2m2

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 256, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, na wysokości MDK, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia numerem 5.

KW 17636

Sprzedaż kukurydzy, waty cukrowej , popcornu, ciastek lub słodyczy z estetycznego wózka lub z innego punktu ruchomego

z wyłączeniem namiotów

i obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

160,00zł

500,00zł

10,00zł

6

2m2

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 256, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, na wysokości MDK,, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia numerem 6.

KW 17636

Sprzedaż kukurydzy, waty cukrowej , popcornu, ciastek lub słodyczy z estetycznego wózka lub z innego punktu ruchomego

z wyłączeniem namiotów

i obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

160,00zł

500,00zł

10,00zł

7

2m2

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 255, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, na pasażu przed Molo, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia numerem 7.

KW Nr 18324

Sprzedaż kukurydzy, waty cukrowej , popcornu, ciastek lub słodyczy z estetycznego wózka lub z innego punktu ruchomego

z wyłączeniem namiotów

i obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

160,00zł

500,00zł

10,00zł

8

2m2

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 255, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, na pasażu przed Molo, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia numerem 8.

KW Nr 18324

Sprzedaż kukurydzy, waty cukrowej , popcornu, ciastek lub słodyczy z estetycznego wózka lub z innego punktu ruchomego

z wyłączeniem namiotów

i obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

160,00zł

500,00zł

10,00zł

Czynsz dzierżawny za okres: 01.06. - 30.06.2007r. wynosi 80,00zł za 1m2, za okres 01.09. - 15.09.2007r. 50,00zł za 1m2 skali miesięcznej. Czynsz dzierżawny obciążony jest podatkiem VAT w wysokości 22%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 4 maja 2007 r. (włącznie) na konto Urzędu Miejskiego

BGŻ S.A. Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Filia w Międzyzdrojach, Nr konta : 38203000451110000000547180 z zaznaczeniem numeru miejsca przeznaczonego do wydzierżawienia.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium

  • osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w sytuacji uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w terminie

do 18 maja 2007 r. i wpłaty w terminie do 18 maja 2007 r. ustalonego czynszu za cały okres trwania umowy.

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że :

  • Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • Oferent nie zalega z płatnościami wobec gminy.

Informacje dodatkowe

  1. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów

  2. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz jego otoczenia, stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, porządkowych i administracyjnych oraz zawarcia umowy na wywóz nieczystości z Zakładem Ochrony Środowiska,

  3. Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko ,

  4. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiać wydzierżawionego terenu osobom trzecim.

  5. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać Wydzierżawiającemu w stanie wolnym od praw i rzeczy osób trzecich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 23-04-2007 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Hendzel 20-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2007 11:02