Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę miejsc na prowadzenie działalności rekreacyjno – rozrywkowej z wyłączeniem wypożyczalni pojazdów silnikowych, motorowerów, rowerów jedno i wielośladowych ( gokarty, ryksze itp.) w okresie od 15 czerwca 2007r. do 31.sierpnia 2007r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę niżej wymienionych miejsc na prowadzenie działalności rekreacyjno - rozrywkowej z wyłączeniem wypożyczalni pojazdów silnikowych, motorowerów, rowerów jedno i wielośladowych ( gokarty, ryksze itp.) w okresie od 15 czerwca 2007 r. do 31.sierpnia 2007r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 08 maja 2007 r. o godzinie 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Lp.

Pow.

W m2

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1m2

w zł. bez podatku VAT

w miesiącu lipcu i sierpniu 2007r.

Wysokość wadium: jednomiesięczna wartość czynszu bez podatku VAT

w złotych

1

2

3

4

5

1

100m2

10m x 10m

Miejsce wyznaczone na terenie oznaczonym ewidencyjnie działką nr 74, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy - teren zielony za pawilonem Feniks, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia numerem 3.

KW 18323

100,00zł

10.000,00zł

2

100m2

10m x 10m

Miejsce wyznaczone na terenie oznaczonym ewidencyjnie działką nr 74, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy - teren zielony za pawilonem Feniks, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia numerem 4.

KW 18323

100,00zł

10.000,00zł

POSTĄPIENIE USTALA SIĘ NA KWOTĘ - 1,00 zł za 1m2

Czynsz dzierżawny obciążony jest podatkiem VAT w wysokości 22%

Czynsz dzierżawny za okres: 15.06. do 30.06.2007r. wynosi 50,00zł za 1m2 w skali miesięcznej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04 maja 2007 r. (włącznie) na konto Urzędu Miejskiego BGŻ S.A. Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Filia w Międzyzdrojach, Nr konta : 38203000451110000000547180.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • Przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium

  • Osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w sytuacji uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w terminie do 18 maja 2007r. i wpłaty w terminie do 18 maja 2007 r. ustalonego czynszu za cały okres trwania umowy, tj. za okres od 15.06.. do 31.08.2007r.

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że :

  • Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • Oferent nie zalega z płatnościami wobec gminy.

Informacje dodatkowe

  1. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów

  2. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz jego otoczenia, stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, porządkowych i administracyjnych oraz zawarcia umowy na wywóz nieczystości z Zakładem Ochrony Środowiska,

  3. Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko ,

  4. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiać wydzierżawionego terenu osobom trzecim.

  5. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać Wydzierżawiającemu w stanie wolnym od praw i rzeczy osób trzecich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 23-04-2007 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Hendzel 20-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2007 11:19