Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pierwszy ustny przetarg ograniczony do osób mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy Międzyzdroje na dzierżawę wyznaczonych miejsc na plaży w Międzyzdrojach w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 31 maja 2010 r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony do osób mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy Międzyzdroje na dzierżawę wyznaczonych miejsc na plaży w Międzyzdrojach w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 31 maja 2010 r.

Powodem ograniczenia przetargu do osób mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy Międzyzdroje jest wspieranie lokalnych przedsiębiorców i zysk dla gminy w postaci zwiększenia miejsc pracy.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 maja 2007 r. o godzinie 9.30

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Lp.

Powierzchni

w m2

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza rocznego

czynszu dzierżawnego za 1m2

w złotych bez podatku VAT

Wysokość wadium

w złotych

1

2

3

4

5

1

40 m2

Miejsce wyznaczone na terenie działki nr 431/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW - usytuowane na zachód od przejścia na plażę na wysokości ulicy Campingowej, oznaczone numerem 6 na załączniku mapowym do zarządzenia Nr 64/GEO/07 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 marca 2007 r.

Miejsce przeznaczone na działalność gastronomiczną z możliwością prowadzenia handlu artykułami plażowymi.

220,00 zł/m2

5.000,00 zł

2

60 m2

Miejsce wyznaczone na terenie działki nr 431/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW - usytuowane na wschód od przejścia na plażę na wysokości ulicy Pomorskiej, oznaczone numerem 5 na załączniku mapowym do zarządzenia Nr 64/GEO/07 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 marca 2007 r.

Miejsce przeznaczone na działalność gastronomiczną z możliwością prowadzenia handlu artykułami plażowymi.

220,00 zł/m2

5.000,00 zł

3

60 m2

Miejsce wyznaczone na terenie działki nr 430/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW - usytuowane na zachód od przejścia na plażę na wysokości ulicy Rybackiej, oznaczone numerem 4 na załączniku mapowym do zarządzenia Nr 64/GEO/07 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 marca 2007 r.

Miejsce przeznaczone na działalność gastronomiczną z możliwością prowadzenia handlu artykułami plażowymi.

270,00 zł/m2

5.000,00 zł

4

60 m2

Miejsce wyznaczone na terenie działki nr 430/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW - usytuowane na zachód od przejścia na plażę na wysokości ulicy Cichej, oznaczone numerem 3 na załączniku mapowym do zarządzenia Nr 64/GEO/07 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 marca 2007 r.

Miejsce przeznaczone na działalność gastronomiczną z możliwością prowadzenia handlu artykułami plażowymi.

220,00 zł/m2

5.000,00 zł

5

60 m2

Miejsce wyznaczone na terenie działki nr 430/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW - usytuowane na zachód od przejścia na plażę na wysokości ulicy Wesołej, oznaczone numerem 2 na załączniku mapowym do zarządzenia Nr 64/GEO/07 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 marca 2007 r.

Miejsce przeznaczone na działalność gastronomiczną z możliwością prowadzenia handlu artykułami plażowymi.

220,00 zł/m2

5.000,00 zł

6

10 m2

Miejsce wyznaczone na terenie działki nr 431/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW - usytuowane na zachód od przejścia na plażę na wysokości ulicy Campingowej, oznaczone numerem 12 na załączniku mapowym do zarządzenia Nr 64/GEO/07 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 marca 2007 r.

Miejsce przeznaczone na wypożyczalnię sprzętu plażowego - leżaki, parawany, parasolki, itp. z wyłączeniem koszy plażowych.

300,00 zł/m2

1.000,00 zł

7

10 m2

Miejsce wyznaczone na terenie działki nr 431/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW - usytuowane na wschód od przejścia na plażę na wysokości ulicy Pomorskiej, oznaczone numerem 11 na załączniku mapowym do zarządzenia Nr 64/GEO/07 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 marca 2007 r.

Miejsce przeznaczone na wypożyczalnię sprzętu plażowego - leżaki, parawany, parasolki, itp. z wyłączeniem koszy plażowych.

400,00 zł/m2

1.000,00 zł

8

10 m2

Miejsce wyznaczone na terenie działki nr 430/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW - usytuowane na zachód od przejścia na plażę na wysokości ulicy Rybackiej, oznaczone numerem 10 na załączniku mapowym do zarządzenia Nr 64/GEO/07 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 marca 2007 r.

Miejsce przeznaczone na wypożyczalnię sprzętu plażowego - leżaki, parawany, parasolki, itp. z wyłączeniem koszy plażowych.

400,00 zł/m2

1.000,00 zł

9

10 m2

Miejsce wyznaczone na terenie działki nr 430/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW - usytuowane na wschód od przejścia na plażę na wysokości ulicy Cichej, oznaczone numerem 9 na załączniku mapowym do zarządzenia Nr 64/GEO/07 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 marca 2007 r.

Miejsce przeznaczone na wypożyczalnię sprzętu plażowego - leżaki, parawany, parasolki, itp. z wyłączeniem koszy plażowych.

300,00 zł/m2

1.000,00 zł

10

10 m2

Miejsce wyznaczone na terenie działki nr 430/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW - usytuowane na zachód od przejścia na plażę na wysokości ulicy Wesołej, oznaczone numerem 8 na załączniku mapowym do zarządzenia Nr 64/GEO/07 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 marca 2007 r.

Miejsce przeznaczone na wypożyczalnię sprzętu plażowego - leżaki, parawany, parasolki, itp. z wyłączeniem koszy plażowych.

300,00 zł/m2

1.000,00 zł

11

10 m2

Miejsce wyznaczone na terenie działki nr 431/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW - usytuowane przy linii brzegowej na wschód od przejścia na plażę na wysokości ulicy Campingowej, oznaczone numerem 14 na załączniku mapowym do zarządzenia

Nr 64/GEO/07 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia

28 marca 2007 r.

Miejsce przeznaczone na wypożyczalnię sprzętu pływającego, przejażdżki łodzią motorową, holowanie „banana”.

400,00 zł/m2

1.000,00 zł

12

10 m2

Miejsce wyznaczone na terenie działki nr 430/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW - usytuowane przy linii brzegowej na zachód od przejścia na plażę na wysokości ulicy Cichej, oznaczone numerem 13 na załączniku mapowym do zarządzenia

Nr 64/GEO/07 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia

28 marca 2007 r.

Miejsce przeznaczone na wypożyczalnię sprzętu pływającego, przejażdżki łodzią motorową, holowanie „banana”.

400,00 zł/m2

1.000,00 zł

POSTĄPIENIE USTALA SIĘ NA KWOTĘ - 1,00 zł za 1m2

Czynsz dzierżawny obciążony jest podatkiem VAT w wysokości 22%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 9 maja 2007 r. (włącznie) na konto Urzędu Miejskiego BGŻ S.A. Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Filia w Międzyzdrojach, Nr konta : 38203000451110000000547180.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • Przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium

  • Osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w sytuacji uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w terminie do 25 maja 2007 r. i wpłaty w terminie do 10 czerwca 2007 r. ustalonego czynszu za pierwszych 12 miesięcy trwania umowy tj. za okres od 01.06.2007 r. do 31.05.2008 r.

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że :

  • Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • Oferent nie zalega z płatnościami wobec gminy.

Informacje dodatkowe

  1. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów, a w szczególności od Urzędu Morskiego w Szczecinie,

  2. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz w jego otoczenia, stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, porządkowych i administracyjnych oraz podpisania podpisania umowy na wywóz nieczystości z Zakładem Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach,

  3. Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko,

  4. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiać wydzierżawionego terenu osobom trzecim,

  5. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać Wydzierżawiającemu w stanie wolnym od praw i rzeczy osób trzecich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 25-04-2007 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Konarzewska 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2007 11:06