Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę terenu niezabudowanego, stanowiącego część działek nr: 563, 562/16, 562/17, 562/18, 562/19 i 562/20, położonego w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej – za targowiskiem miejskim o pow. 2.000m2 na okres od 15.06. do 31.08.2007r. z przeznaczeniem na urządzenie parkingu


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę terenu niezabudowanego, stanowiącego część działek nr: 563, 562/16, 562/17, 562/18, 562/19 i 562/20, położonego w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej - za targowiskiem miejskim o pow. 2.000m2 na okres od 15.06. do 31.08.2007r. z przeznaczeniem na urządzenie parkingu

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 maja 2007 r. o godzinie 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego . bez podatku VAT w miesiącu lipcu i sierpniu 2007r.

Wysokość wadium: jednomiesięczna wartość czynszu bez podatku VAT

Postąpienie

1

2

3

1.500,00zł

1.500,00zl

100,00zł

Czynsz dzierżawny obciążony jest podatkiem VAT w wysokości 22%.

Czynsz dzierżawny za okres: 15.06. do 30.06.2007r. wynosi 200,00zł w skali miesięcznej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 09 maja 2007 r. (włącznie) na konto Urzędu Miejskiego BGŻ S.A. Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Filia w Międzyzdrojach,

Nr konta : 38203000451110000000547180.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • Przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium

  • Osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w sytuacji uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w terminie do 25 maja 2007r.

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że :

  • Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • Oferent nie zalega z płatnościami wobec gminy.

Informacje dodatkowe

  1. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów

  2. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz jego otoczenia, stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, porządkowych i administracyjnych oraz zawarcia umowy na wywóz nieczystości z Zakładem Ochrony Środowiska,

  3. Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko ,

  4. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiać wydzierżawionego terenu osobom trzecim.

  5. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać Wydzierżawiającemu w stanie wolnym od praw i rzeczy osób trzecich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 27-04-2007 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Hendzel 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2007 11:14