Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Drugi ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie niżej wymienionego miejsca w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Międzyzdrojach w okresie do 15 września 2007 r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie niżej wymienionego miejsca

w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Międzyzdrojach w okresie do 15 września 2007 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 05 czerwca 2007 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Lp

Pow.

w m2

Opis terenu

Cel dzierżawy

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1m2 w miesiącu lipcu i sierpniu 2007r.

Wysokość wadium:

Postąpienie

za 1m2

1

2

3

4

5

7

8

1

10m2

4 x 2,50

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 255, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, przy alejce od księgarni do pawilonu Sezam, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia numerem 1.

KW Nr 18324

Działalność

handlowa

z punktu ruchomego nie wymagającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

160,00zł

2.000,00zł

5,00zł

Czynsz dzierżawny w czerwcu 2007r. wynosi 80,00zł/1m2 w skali miesięcznej , w okresie od 01.09. - 15.09.2007r.

wynosi 50,00zł w skali miesięcznej.

Czynsz dzierżawny obciążony jest podatkiem VAT w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 01 czerwca 2007 r. (włącznie) w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego BGŻ S.A. Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Filia w Międzyzdrojach, Nr konta : 38203000451110000000547180.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium

  • osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w sytuacji uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w terminie

do 11 czerwca 2007 r. i wpłaty w terminie do 11 czerwca 2007 r. ustalonego czynszu za cały okres trwania umowy.

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że :

  • Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • Oferent nie zalega z płatnościami wobec gminy.

Informacje dodatkowe

  1. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów,

  2. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz jego otoczenia, stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, porządkowych i administracyjnych oraz zawarcia umowy na wywóz nieczystości z Zakładem Ochrony Środowiska,

  3. Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko,

  4. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiać wydzierżawionego terenu osobom trzecim,

  5. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać Wydzierżawiającemu w stanie wolnym od praw i rzeczy osób trzecich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 24-05-2007 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Sulicka Scholz 24-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 28-05-2007 10:55