Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Międzyzdrojach przy ul. Pomorskiej 16


BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW

OGŁASZA

 

 

 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W MIĘDZYZDROJACH

przy ul. Pomorskiej 16

 

stanowiącej działkę gruntu Nr 349 o pow. 467 m2 ,

dla której prowadzona jest księga wieczysta

przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu KW nr 3421

cena wywoławcza 1.400.000,00 zł

w tym :

grunt : 206.500,00zł

budynek : 1.193.500,00zł

Od ustalonej ceny w przetargu zostanie udzielona 10% bonifikata ustalona Uchwałą nr XV/143/2003 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie niektórych zasad zbycia nieruchomości , z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczony o funkci wczasowej , powierzchnia użytkowa obiektu - 394,93m2 , kubatura obiektu 1.544m2

OBCIĄŻENIA : nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A-1387, decyzją DZ-4200/30/0/98 z dnia 08.09.1998r i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Właściciel zobowiązany jest do opieki nad zabytkim jak to określono w treści ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U.nr 162, poz.1568).

Ponadto nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegajacą na prawie swobodnego przejazdu i przechodu oraz prawie do wybudowania i użytkowania wjazdu do kondygnacji podziemnych usytuowanego budynku przy ul. Pomorskiej 14 - na działce nr 349 obr.20 w pasie gruntu o szerokości 1,23 mb i długości 15,50mb o łącznej powierzchni 19 m2 przyległego do ulicy Pomorskiej i usytuowanego wzdłuż granicy z działką nr 437, Obr.20 na rzecz każdoczesnego współwłaściciela nieruchomości objętej kw nr 3355. Przez teren nieruchomości przebiega kabel w ziemi zasilający w energięgę elektryczną nieruchomość położoną przy ul. Promenada Gwiazd 20 , ul.Promenada Gwiazd 22 , ul. Promenada Gwiazd 24 oraz przy ul. Ludowej 9

i ul. Ludowej 9a

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

25.09.2007 r. O GODZ. 11,00

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Postąpienie ustala się w wysokości 15.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 150.000,00zł do dnia 20.09.2007 r. (włącznie), z zaznaczeniem , której nieruchomości dotyczy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla między innymi tych nieruchomości obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku .

Zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Międzyzdroje przedmiotowe działki stanowią tereny inne zurbanizowane (Bi).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyzdroje przedmiotowe tereny usytuowane są w jednostce o symbolu tereny specjalne służące wypoczynkowi (SW)

 

 

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług przedmiotowe nieruchomości zwolnione są od podatku VAT

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu oraz okazanie:

  • dowodu wniesienia wadium ,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości . Małżonkowie , nabywający nieruchomość do majatku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu . W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka . Zgoda do dokonania czynności zmierzającej do odpłatnego nabycia nieruchomości winna być złożona w formie aktu notarialnego ,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru , właściwych pełnomocnictw , dowodów tożsamosci osób reprezentujących podmiot .

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie - w okresie trzech miesiecy przed datą przetargu .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

Oddział Wojewódzki w Szczecinie , Filia w Międzyzdrojach

NR KONTA 38203000451110000000547180,

Wpłacone wadium ulega :

  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygra od podpisania aktu notarialnego w terminie ustalonym przez zbywającego,

- zaliczeniu się na poczet ceny nabycia osobie , która przetarg wygrała,

  • zwrotowi przelewem na konto osoby , która nie wygrała przetargu , po uprzednim podaniu numeru konta,

  • przepadkowi w sytuacji nieuzyskania wymaganych zgód przez cudzoziemców.

Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

Urząd Miejski ustali termin podpisania umowy notarialnej z notariuszem i powiadomi o tym Nabywcę.

Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców , Dz.U.z 2004r. Nr 167, poz. 1758) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości .

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Książąt Pomorskich 5 , pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 091 / 32-756-66

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 24-07-2007 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bartelmuss 20-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 07-09-2007 10:27