herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Uchwała Nr XV/138/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Międzyzdroje na obwody głosowania.


Uchwała Nr XV/138/07

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Międzyzdroje na obwody głosowania.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/433/2002 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na obwody głosowania dokonuje się następującej zmiany:

  1. W obwodzie głosowania nr 2 zmienia się nazwę ulicy Kościelnej na ulicę „ Schody Świętego Piotra Apostoła”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszeniu w formie Obwieszczenia Burmistrza. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą nazwy ulicy w Międzyzdrojach - Uchwała Nr XII/114/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2007 r. - zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej podziału gminy Międzyzdroje na obwody głosowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 27-09-2007 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Nowińska 25-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2007 14:46