herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Komunikat Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie zgłaszania kandydatów do gminnej komisji wyborczej oraz kandydatów na radnych


KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE

w sprawie zgłaszania kandydatów do gminnej komisji wyborczej
oraz kandydatów na radnych

KOMITETY WYBORCZE

Komitet wyborczy wyborców może utworzyć co najmniej 5 obywateli mających prawo wybierania organów gminy, składając oświadczenie o utworzeniu komitetu, z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL. Komitet ustala swoją nazwę, siedzibę oraz powołuje pełnomocnika.

Wszystkie komitety podlegają rejestracji u Komisarza Wyborczego w Szczecinie.

Komitet ma prawo zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych (gminnej i obwodowych), kandydatów na radnych a także wyznaczyć po jednym mężu zaufania do każdej z komisji wyborczych.

KOMISJE WYBORCZE

Gminną Komisję Wyborczą powołuje Komisarz Wyborczy w Szczecinie spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze. Kandydatów do gminnej komisji wyborczej należy zgłaszać w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pok. Nr 9, wyłącznie spośród wyborców stale zamieszkałych na terenie gminy, w której zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgodę kandydata na pracę w komisji.

Członkowie komisji nie mogą pełnić funkcji pełnomocnika komitetu wyborczego ani też męża zaufania.

Obwodowe komisje wyborcze powołuje gminna komisja wyborcza spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

KANDYDACI NA RADNYCH

Zgłoszenia list kandydatów na radnych przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza.

Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje komitetom wyborczym wyborców. Zgłoszenia dokonuje się w formie list kandydatów, które mogą zawierać najwyżej tyle nazwisk, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym. W zgłoszeniu podaje się: nazwę komitetu wyborczego, jego adres, nazwę rady oraz numer okręgu wyborczego, nazwiska i imiona kandydatów, ich wiek i miejsce zamieszkania.

Do zgłoszenia podpisanego przez pełnomocnika komitetu wyborczego należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności do rady gminy, oświadczenie lustracyjne (składają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.), oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz listy poparcia zawierające podpisy co najmniej 25 wyborców.

UWAGA!

  • Terminy dokonania poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 613/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego
    z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

  • Wzory formularzy oświadczeń i zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Gminy

KOMISARZ WYBORCZY

W SZCZECINIE

/-/ Marian Szabo

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 20-12-2007 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2007 09:26