herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr CL/455/2008 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2009 rok 2008-12-17 11:17
Uchwała nr CXXXV/343/2008 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2009 r. 2008-12-01 11:45
Uchwała nr CXXXV/342/2008 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżeto?wego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2009 r. 2008-12-01 11:43
Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Międzyzdroje za okres od początku roku do końca 30 września 2008r. 2008-10-24 15:08
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008r. 2008-08-27 10:49
Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Międzyzdroje za okres od początku roku do końca 30 czerwca 2008r. 2008-07-28 07:44
Budżet na 2008 rok - Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 2008-06-26 12:44
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2007. 2008-05-27 09:18
Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Międzyzdroje za okres od początku roku do końca I Kwartału 2008r. 2008-04-25 14:27
Budżet na 2008 rok - Międzynarodowy Dom Kultury 2008-03-25 09:56
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007r. 2008-03-20 08:56
Budżet na 2008 rok - Zakład Ochrony Środowiska 2008-02-14 14:19
Budżet na 2008 rok - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2008-02-14 14:19
Budżet na 2008 rok - Przedszkole 2008-02-14 14:17
Budżet na 2008 rok - Szkoła Podstawowa nr 2 2008-02-14 14:16
Budżet na 2008 rok - Szkoła Podstawowa nr 1 2008-02-14 14:16
Budżet na 2008 rok - BIblioteka 2008-02-14 14:15
Budżet na 2008 rok - Gimnazjum 2008-02-14 14:15
Uchwała nr CLXXXIV/475/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie wydania opiniio możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2008r. 2008-01-02 11:43
Uchwała nr CLXXXIV/476/2007 Skaładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na rok 2008 2008-01-02 11:39
Uchwała nr CLXXXVII/501/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie wydania opinii o pzedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2008 rok 2008-01-02 11:36
Budżet na 2008 rok 2008-01-02 11:08
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego gminy Międzyzdroje na lata 2008-2013 2007-11-15 15:03