Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę wyznaczonego terenu na plaży w Międzyzdrojach z przeznaczeniem na wypożyczalnię koszy plażowych w okresie od 01 czerwca 2008 r. do 31 maja 2010 r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę wyznaczonego terenu na plaży w Międzyzdrojach z przeznaczeniem na wypożyczalnię koszy plażowych w okresie od 01 czerwca 2008 r. do 31 maja 2010 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 kwietnia 2008r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Opis przedmiotu przetargu

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

Wysokość wadium

1

2

3

4

Miejsca wyznaczone na terenie działki nr 430/3, obręb 20 miasta Międzyzdroje, bez KW, usytuowane na plaży, na zachód od przejścia plażę na wysokości ulicy Rybackiej - 100 miejsc po 1m2 każde w obrębie obszaru plaży oznaczonego numerem 15 na załączniku mapowym do zarządzenia.

Miejsca wyznaczone na wypożyczalnię koszy plażowych - do 100 sztuk.

Sposób zagospodarowania - zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, namiotów, kontenerów, itp.

100m2 - 100 miejsc po 1m2 każde

7.000,00zł

2.000,00zł

POSTĄPIENIE USTALA SIĘ NA KWOTĘ - 300,00 zł

Czynsz dzierżawny obciążony jest podatkiem VAT w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11 kwietnia 2008r. (włącznie) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego BGŻ S.A. Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Filia w Międzyzdrojach, Nr konta : 38203000451110000000547180.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • Przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium

  • Osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w sytuacji uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w terminie do 30 kwietnia 2008 r. i wpłaty w terminie do 10 czerwca 2008 r. ustalonego czynszu za pierwszych 12 miesięcy trwania umowy tj. za okres od 01.06.2008 r. do 31.05.2009 r.

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że :

  • Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • Oferent nie zalega z płatnościami wobec gminy.

Informacje dodatkowe

  1. Dzierżawca zobowiązany będzie do regulowania opłaty za każde następne 12 miesięcy z góry do 31 marca każdego roku,

  2. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów, a w szczególności od Urzędu Morskiego w Szczecinie,

  3. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz jego otoczenia, stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, porządkowych i administracyjnych oraz podpisania umowy na wywóz nieczystości z Zakładem Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach,

  4. Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko,

  5. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiać wydzierżawionego terenu osobom trzecim,

  6. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać Wydzierżawiającemu w stanie wolnym od praw i rzeczy osób trzecich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 27-03-2008 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Hendzel 27-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2008 10:54