Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie niżej wymienionych miejsc na prowadzenie działalności gospodarczej w Międzyzdrojach w okresie od 01 czerwca 2008 r. do 31 maja 2011r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie niżej wymienionych miejsc na prowadzenie działalności gospodarczej w Międzyzdrojach w okresie od 01 czerwca 2008 r. do 31 maja 2011r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 kwietnia 2008 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Lp

Pow.

w m2

Opis miejsca

Cel dzierżawy

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

Wysokość wadium

Postąpienie

1

2

3

4

5

6

7

1

2m2

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 74, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, na wysokości ulicy Rybackiej, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia Nr 34/GEO/08 numerem 1.

Sprzedaż kukurydzy, waty cukrowej, popcornu, ciastek lub słodyczy z estetycznego wózka lub z innego punktu ruchomego z wyłączeniem namiotów i obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia punktu lub pozwolenia na budowę.

5.000,00zł

2.000,00zł

50,00zł

2

2m2

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 74 położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, na wysokości ulicy Rybackiej, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia Nr 34/GEO/08 numerem 2.

Wykonywanie usług w zakresie: robienia tatuaży lub umieszczania zdjęć na kubkach, koszulkach lub na innych rzeczach czy przedmiotach lub wykonywanie odlewów z gipsu z estetycznego punktu ruchomego z wyłączeniem namiotów i obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia punktu lub pozwolenia na budowę.

5.000,00zł

2.000,00zł

50,00zł

3

2m2

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 256, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, na wysokości MDK, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia Nr 34/GEO/08 numerem 3.

Sprzedaż okularów przeciwsłonecznych lub

wykonywanie usług w zakresie: robienia tatuaży lub umieszczania zdjęć na kubkach, koszulkach lub na innych rzeczach czy przedmiotach lub wykonywanie odlewów z gipsu z estetycznego punktu ruchomego z wyłączeniem namiotów i obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia punktu lub pozwolenia na budowę.

5.000,00zł

2.000,00zł

50,00zł

4

2m2

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 256, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, na wysokości MDK, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia Nr 34/GEO/08 numerem 4.

Sprzedaż kukurydzy, waty cukrowej, popcornu, ciastek lub słodyczy

z estetycznego wózka lub

z innego punktu ruchomego

z wyłączeniem namiotów

i obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia punktu lub pozwolenia na budowę.

5.000,00zł

2.000,00zł

50,00zł

5

143m2

11x13m

Miejsce wyznaczone na terenie oznaczonym ewidencyjnie działką nr 74, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy - teren zielony za pawilonem Feniks, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia Nr 34/GEO/08 numerem 8.

Działalność rekreacyjno-rozrywkowa z wyłączeniem wypożyczalni pojazdów silnikowych , motorowerów, rowerów jedno i wielośladowych( gokarty, ryksze).

26.000,00zł

5.000,00zł

50,00zł

6

100m2

10 x 10m

Miejsce wyznaczone na terenie oznaczonym ewidencyjnie działką nr 74, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy - teren zielony za pawilonem Feniks, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia Nr 34/GEO/08 numerem 9.

Działalność rekreacyjno-rozrywkowa z wyłączeniem wypożyczalni pojazdów silnikowych , motorowerów, rowerów jedno i wielośladowych ( gokarty, ryksze).

18.000,00zł

4.000,00zł

50,00zł

7

100m2

10 x 10m

Miejsce wyznaczone na terenie oznaczonym ewidencyjnie działką nr 74, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy - teren zielony za pawilonem Feniks, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia Nr 34/GEO/08 numerem 10

Działalność rekreacyjno-rozrywkowa z wyłączeniem wypożyczalni pojazdów silnikowych , motorowerów, rowerów jedno i wielośladowych ( gokarty, ryksze).

18.000,00zł

4.000,00zł

50,00zł

8

100m2

10 x 10m

Miejsce wyznaczone na terenie oznaczonym ewidencyjnie działką nr 74, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy - teren zielony za pawilonem Feniks, oznaczone na załączniku mapowym do Zarządzenia Nr 34/GEO/08 numerem 11

Działalność rekreacyjno-rozrywkowa z wyłączeniem wypożyczalni pojazdów silnikowych , motorowerów, rowerów jedno i wielośladowych ( gokarty, ryksze).

18.000,00zł

4.000,00zł

50,00zł

Czynsz dzierżawny obciążony jest podatkiem VAT w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11 kwietnia 2008r. (włącznie) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego BGŻ S.A. Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Filia w Międzyzdrojach, Nr konta : 38203000451110000000547180 z zaznaczeniem numeru miejsca przeznaczonego do wydzierżawienia.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium

  • osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w sytuacji uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w terminie do 30 kwietnia 2008 r. i wpłaty w terminie do 30 kwietnia 2008 r. ustalonego czynszu za pierwszych 12 miesięcy trwania umowy, tj. za okres od 01.06.2008r. do 31.05.2009r.

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że :

  • Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • Oferent nie zalega z płatnościami wobec gminy.

Informacje dodatkowe

  1. Dzierżawca zobowiązany będzie do regulowania opłaty za każde następne 12 miesięcy z góry do 31 marca każde roku,

  2. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów

  3. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz jego otoczenia, stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, porządkowych i administracyjnych oraz zawarcia umowy na wywóz nieczystości z Zakładem Ochrony Środowiska,

  4. Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko ,

  5. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiać wydzierżawionego terenu osobom trzecim.

  6. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać Wydzierżawiającemu w stanie wolnym od praw i rzeczy osób trzecich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 27-03-2008 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Hendzel 27-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 01-04-2008 09:49