Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin -Uznam w Międzyzdrojach


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 3 a Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz.1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218)

Burmistrz Międzyzdrojów

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego: Kierownik Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin -Uznam w Międzyzdrojach.

II. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie ( preferowane kierunki związane z turystyką, marketingiem)

- co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach wymienionych w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

- umiejętność obsługi komputera, programów komputerowych,

- znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

- nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- umiejętność organizacji czasu pracy, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

III. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie m.in. :

  1. promowanie, inicjowanie i koordynowanie działań gmin: Świnoujścia, Międzyzdrojów i Wolina w zakresie opracowania i realizacji programu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i rozwoju turystycznego w oparciu o walory różnorodności biologicznej regionu,

  2. współpraca z podmiotami samorządowymi, państwowymi, zajmującymi się edukacją, turystyką oraz innymi w celu rozwoju edukacji i turystyki na bazie środowiska przyrodniczego,

  3. prowadzenie spraw związanych z rozwojem infrastruktury edukacyjnej i turystycznej na obszarze działania jednostki, inicjowaniem aktywności sektora gospodarczego w celu wprowadzenia na rynek ofert turystycznych opartych na różnorodności przyrodniczej regionu,

  4. opracowywanie i realizacja projektów służących rozwojowi ECRB W-U,

  5. wspieranie Gmin Świnoujścia, Międzyzdrojów i Wolina w celu pozyskiwania funduszy na realizację zadań na obszarze działania ECRB W-U

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV),

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - kserokopia dyplomu szkoły wyższej,

5/ kserokopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe,

6/oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7/ oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne (w przypadku zatrudnienia, pracownik zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

8/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, pracownik zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do lekarza medycyny pracy).

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich nr 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Europejskiego centrum Różnorodności Biologicznej ” w terminie do dnia 5 maja 2008 roku do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje, 16.04.2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 17-04-2008 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Nowińska 16-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-04-2008 12:03