Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzyzdrojach przy ul. Polnej 44


BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW

OGŁASZA PIERWSZY RZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ

W MIĘDZYZDROJACH

przy ul. POLNEJ 44

stanowiącej działkę gruntu Nr 565 o pow. 710 m2 ,

dla której prowadzona jest księga wieczysta

przez Sąd Rejoniowy w Świnoujsciu KW nr 18044

cena wywoławcza 180.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 22%

Zgodnie z art. 5 pkt.1 ust.1 , art. 41 , pkt.1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla między innymi tej nieruchomości obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku .

Zgodnie z ewidencją gruntów Gminy Międzyzdroje przedmiotowa działka stanowi zurbanizowany teren niezabudowany (Bp).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyzdroje przedmiotowy teren usytuowany jest w jednostce o symbolu tereny produkcyjno-składowe (PS)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

13.05.2008 r. O GODZ. 12,00

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH przy ul. Książąt Pomorskich 5, sala konferencyjna .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , tj. 1.800,00zl z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 18.000,00zł do dnia 09.05.2008 r. (włącznie), z zaznaczeniem , której niruchomości dotyczy oraz okazanie:

  • dowodu wniesienia wadium ,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości ,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z rejestru , właściwych pełnomocnictw , dowodów tożsamosci osób reprezentujących podmiot .

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie - w okresie trzech miesiecy przed datą przetargu .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na konto Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

Oddział Wojewódzki w Szczecinie , Filia w Międzyzdrojach

NR KONTA 38203000451110000000547180,

Wpłacone wadium ulega :

  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygra od podpisania aktu notarialnego w terminie ustalonym przez zbywającego,

- zaliczeniu się na poczet ceny nabycia osobie , która przetarg wygrała,

  • zwrotowi przelewem na konto osoby , która nie wygrała przetargu , po uprzednim podaniu numeru konta

  • przepadkowi w sytuacji nieuzyskania wymaganych zgód przez cudzoziemców.

Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomosci.

Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

Urząd Miejski ustali termin podpisania umowy notarialnej z notariuszem i powiadomi o tym Nabywcę.

Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców , Dz.U.z 2004r. Nr 167, poz. 1758) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości .

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Książąt Pomorskich 5 , pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 091 / 32-80-801

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 25-04-2008 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bartelmuss 04-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 13:49