Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie niżej wymienionych terenów z przeznaczenie na prowadzenie usług parkingowych w okresie sezonu letniego 2008r


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie niżej wymienionych terenów z przeznaczenie na prowadzenie usług parkingowych w okresie sezonu letniego 2008r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 czerwca 2008r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Lp.

Pow.

w m?

Opis miejsca

Cel dzierżawy

Okres dzierżawy

Cena wywoławcza czynszu za cały okres trwania dzierżawy

Wysokość wadium

Postąpienie

1

2

3

4

5

6

7

8

1

5.000m2

Część terenu ogrodzonego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości róg Komunalnej, stanowiącego część działki nr 417/2 z wjazdem od strony ulicy Komunalnej o pow. 3.000m2.

Teren stanowiący część działki nr 563 położny w Międzyzdrojach przy ulicy Niepodległości róg Komunalnej - teren po byłym PKS z wjazdem od strony ulicy Komunalnej pow. 2.000m2.

Usługi parkingowe

z obowiązkiem zabezpieczenia toalet oraz z możliwością lokalizacji punktu do obsługi parkingu.

01.07.2008r.

do

31.08.2008r.

5.200,00zł

3.000,00zł

50,00zł

2

2.000m2

Teren stanowiący część działki nr 563, położony w Międzyzdrojach przy ulicy Nowomyśliwskiej - za targowiskiem miejskim.

Usługi parkingowe

z obowiązkiem zabezpieczenia toalet oraz z możliwością lokalizacji punktu do obsługi parkingu

14.06.2008r.

do

15.09.2008r.

3.120,00zł

2.000,00zł

50,00zł

Czynsz dzierżawny obciążony jest podatkiem VAT w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11 czerwca 2008r. (włącznie) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego BGŻ S.A. Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Filia w Międzyzdrojach, Nr konta : 38203000451110000000547180.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium

  • osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w sytuacji uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w terminie do 16 czerwca 2008 r. i wpłaty pierwszej raty w wysokości ? części ustalonego w przetargu czynszu w terminie do 16 czerwca 2008r.

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że :

  • Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • Oferent nie zalega z płatnościami wobec gminy.

Informacje dodatkowe:

  1. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów,

  2. Dzierżawca zobowiązany będzie do uregulowania pozostałej należności z tytuły dzierżawy do 20 lipca 2008r.,

  3. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz jego otoczenia, stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, porządkowych i administracyjnych oraz zawarcia umowy na wywóz nieczystości z Zakładem Ochrony Środowiska,

  4. Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko ,

  5. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiać wydzierżawionego terenu osobom trzecim.

  6. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać Wydzierżawiającemu w stanie wolnym od praw i rzeczy osób trzecich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 02-06-2008 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Hendzel 02-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2008 15:05