herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl


INFORMACJA INWESTYCYJNA

GMINA MIĘDZYZDROJE

POSZUKUJE POTENCJALNYCH INWESTORÓW

DO REALIZACJI INWESTYCJI P.N.

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO

( TARGOWISKO MIEJSKIE ) PRZY ULICY GRYFA POMORSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO, UL.GRYFA POMORSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

I.LOKALIZACJA

1. Lokalizacja

Obszar, na którym zlokalizowana zostanie przedmiotowa inwestycja znajduje się w Międzyzdrojach przy ulicy Gryfa Pomorskiego, obejmuje działkę nr 562/23 przeznaczoną pod budynek usługowo-handlowy ( targowiska miejskie) oraz działkę nr 562/13 przeznaczoną na dojazd do targowiska w4raz z zespołem miejsc postojowych.

2. Stan istniejący terenu

Działka nr 562/23 jest w części zabudowana.Budynki istniejące to pawilony handlowe o charakterze zabudowy tymczasowej zlokalizowane w północno-wschodniej części działki.

Teren od strony południowej jest nieutwardzony.Projekt zakłada rozbiórkę pawilonów handlowych wykorzystaniem istniejących przyłączy wody, kanalizacji, gazu i elektrycznego.

Działka nr 562/13 jest niezabudowana częściowo utwardzona płytami betonowymi.

3.Zagospodarowanie terenu - rozwiązanie projektowe.

Zaprojektowano drogę z kostki brukowej typu „polbruk” ( 10x10 cm. kolor grafitowy na podbudowie typu ciężkiego ) stanowiącą dojazd do projektowanego budynku od ulicy Gryfa Pomorskiego.

Projektowana droga spełniać będzie również funkcję drogi pożarowej. Nawierzchnia drogi dojazdowej musi spełniać nośności 10 ton/oś ( 100kN ). Dojścia do budynku oraz pas szerokości 50cm wokół obiektu wykonane z kostki betonowej typu „polbruk” ( 10x10 cm kolor szary) z łagodnymi spadkami na zewnątrz.

Zaprojektowano połączenie drogi pożarowej z działkami sąsiadującymi ( działka nr 562/15; działka nr 563) w celu zapewnienia objazdu pożarowego dookoła budynku targowiska.

Komunikacja kolbowa połączona jest z zespołem miejsc postojowych wykonanym z kostki betonowej typu „polbruk” (10x10cm,kolor grafitowy).

Pasy wydzielające miejsca parkingowe wykonane z kostki betonowej typu „polbruk” 9 10x10 cm, kolor szary) na szerokości dwóch kostek.

Przewidziano 9 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Nawierzchnie utwardzone należy wykończyć obrzeżami betonowymi ( 8x25x100).

Pozostała część terenu zaprojektowana została jako pas zieleni z miejscowymi nasadzeniami pnączy zimozielonych przy północnej ścianie budynku oraz przy ogrodzeniu od strony zachodniej działki nr 532/13.

W południowo- wschodniej części działki nr 532/13 zaprojektowano wiatę na 4 pojemniki do segregacji odpadów.

Projektowana wiata zostanie wzniesiona w technologii murowanej z bloczków gazobetonowych gr. 18cm. i kryta dachem jednospadowym w konstrukcji stalowej.

Ściany obiektu zaprojektowano jako częściowo ażurowe.

Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano oświetlenie w postaci lamp ogrodowych typ 1 ( 5 szt. - 4m wysokości, moc 150W) przy projektowanym parkingu oraz lamp ogrodowych typ2 (2szt.- 0,67m wysokości, moc50W) przed wejściem do budynku od strony południowej.

Ponadto zaprojektowano iluminacje elewacji budynku w postaci reflektorów kierunkowych

( 15 szt - moc 50W) umiejscowionych nawierzchni .

Projekt zakłada roziemszcenie wokół obiektu elementów małej architektury postaci ławek

( 9 szt - 120x45cm, stal kwasoodporna) i koszy na odpadki ( 8 szt.-60l, stal kwasoodporna).

Inwestycja nie utrudnia dostępu do drogi publicznej.

4. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia działek Pd - 2940m2

Powierzchnia zabudowy Pb- 429m2

Całkowita powierzchnia wszystkich kondygnacji PC-790m2

Powierzchnia utwardzona Pu- 1739m2 w tym:

- powierzchnia ciągów pieszych - 408m2

- powierzchnia dróg -1331m2

Powierzchnia biologicznie czynna Pbc-895m2

II. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE OBIEKTU

Projektowany obiekt będzie pełnił funkcje handlowo-usługowe.Zaprojektowano niezależne przestrzenie handlowe - 35 boksów.

Łączna powierzchnia handlowa wynosi 399,4 m2. Przewidywana ilość zatrudnionych osób - 35.

Obiekt ma funkcjonować w systemie całorocznym.W sezonie letnim przewiduje się również możliwość prowadzenia handlu na zewnątrz budynku - dzięki otwarciu sześciu boksów bramami segmentowymi.

Zaprojektowano ogólnodostępne toalety na każdej kondygnacji oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zaprojektowana została na parterze.

W budynku przewidziano pomieszczenie kotłowni, pomieszczenie porządkowe oraz pomieszczenie techniczne.

Zaprojektowano dwie klatki schodowe, stanowiące elementy dróg ewakuacyjnych.

  1. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

Zaprojektowano obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym w konstrukcji stalowej.

Projektowany budynek zostanie wzniesiony w technologii szkieletowej.

Forma budynku oraz elementy wykończeniowe dopasowane zostały do charakteru miejsca,przewidywanego w planie miejscowym dla tego terenu.

Dane liczbowe :

- powierzchnia zabudowy - 429m2

- powierzchnia użytkowa -662,4m2

- powierzchnia handlowa -399,4m2

- kubatura - 3767m3

- wysokość do kalenicy - 8,50m

- wysokość do górnej krawędzi elewacji - 8,78m

- długość budynku - 34,45m

- szerokość budynku - 18,79m

- nachylenie połaci dachu -12%

- poziom posadowienia parteru 0,00=1,10 m.n.p.m.

Sprawy sposobu przekazania gruntu komunalnego pod inwestycję pozostawiamy do uzgodnień .

Dodatkowe informacje można uzyskać :

- Pani Edyta Konarzewska - sprawy gruntu komunalnego pod inwestycje,

tel. ( 0-91) 32-75-632

- Pan Tadeusz Konopacki - sprawy związane z dokumentacją techniczną

tel. ( 0-91) 32-75-652

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 24-05-2006 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2006 10:18