Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs ns Dyrektora Przedszkola w Międzyzdrojach


Burmistrz Międzyzdrojów

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Przedszkola Miejskiego

w Międzyzdrojach przy ul.Myśliwskiej Nr 13

 1. Do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Międzyzdrojach zostaną dopuszczeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią warunki określone w:

 1. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.z 2002 r. Nr 155 poz.1288).

 2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 2003 r. Nr 89 poz.826 i Nr 189 poz.1854).

 1. Oferta Kandydata na dyrektora przedszkola powinna zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający informację o stażu pracy pedagogicznej,

 3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,

 4. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 1. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt.4 rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek,

 1. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 2. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz.1112 i Nr 137 poz.1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 3. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874 i Nr 166 poz.1611),

 5. oświadczeniem, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

 6. dokładny adres kontaktowy i numer telefonu,

 7. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami Konkursu (Regulamin Konkursu znajduje się u pracownika ds. Oświaty i Zdrowia - pok. Nr 7).

 1. Kandydat na dyrektora przedszkola składa dokumenty w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul.Książąt Pomorskich Nr 5, pokój Nr 10 w godzinach od 8.00 do 14.00.

 2. Dokumenty należy złożyć najpóźniej na 5 dni przed terminem konkursu, tj. do 20 maja 2004 r. do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i napisem:

„KONKURS NA STANOWISKO

Dyrektora Przedszkola Miejskiego

w Międzyzdrojach ”,

 1. Kandydat przed przystąpieniem do Konkursu ma prawo zapoznać się z funkcjonowaniem przedszkola i spotkać się z jego pracownikami.

 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Międzyzdrojów.

 3. Szczegółowych informacji udziela Inspektor ds. Oświaty i Zdrowia, Pani Grażyna Dubako - pokój Nr 7, tel.32-80-351 wew.36.

Konkurs: 1. Odbędzie się w dniu 25 maja 2004 r. o godz. 11.00 w Sali Konfencyjnej Urzędu Miejskiego

w Międzyzdrojach przy ul.Książąt Pomorskich Nr 5,

2. Etap I. część jawna - badanie czy kandydaci spełniają wymagania formalne;

dopuszczenie do Etapu II,

3. Etap II. część niejawna - przedstawienie koncepcji i rozmowa kwalifikacyjna,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 23-03-2004 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2004 10:33