Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie i rozbudowie dróg gminnych ul.Kolejowej, ul.Norwida i ul.Stromej wraz z przebudową skrzyżowań wymienionych dróg z drogami ulic Marii Dąbrowskiej, Leśnej, Przy Wodociągach, Piastowskiej, Wiejskiej, Piaskowej, Ustronie Leśne, przebudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej położonej w pasie drogowym ulic : Kolejowej, Norwida i Stromej wraz z przyłączami do przyległych posesji?.


Międzyzdroje, 2008-08-25

ITI.ES.7625/8-1/08

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2008r., na wniosek Pana Edwarda Drzymały działającego w imieniu firmy „Inżynieria Drogowa”, ul.Parkowa 1B, 72-510 Wolin, reprezentującego Gminę Międzyzdroje, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie dróg gminnych ul.Kolejowej, ul.Norwida i ul.Stromej wraz z przebudową skrzyżowań wymienionych dróg z drogami ulic Marii Dąbrowskiej, Leśnej, Przy Wodociągach, Piastowskiej, Wiejskiej, Piaskowej, Ustronie Leśne, przebudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej położonej w pasie drogowym ulic : Kolejowej, Norwida i Stromej wraz z przyłączami do przyległych posesji”.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje działki położone w obrębie 21 :

- drogowe o numerach :

254, 505, 584/15, 600, 285, 50, 501, 506, 533, 535, 571/1, 536, 552, 577, 174, 253 ,

- zlokalizowane na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o numerach geodezyjnych : 460/1, 460/2, 461, 462, 463, 590/5, 590/4, 569, 571/2, 570/4, 564, 563, 562, 558, 559, 554, 553, 551, 547, 546, 545, 584/10, 584/16, 584/17, 584/18, 583, 582, 581, 580, 579, 578, 182, 181, 42/3, 179, 167, 166, 162, 163, 164, 165, 507, 504, 503, 183/1,

- zlokalizowane na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o numerach : 158, 157, 140, 599, 598, 597, 135/4, 135/3, 135/2, 593/3, 593/2, 593/1, 596/3, 596/2, 596/1, 142, 143, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 144, 146, 149, 591/2, 591/3,591/4, 591/5, 147/2, 592, 155, 156, 258, 260, 265/2, 265/6, 261, 262, 263, 264, 265, 266/1, 267/1, 456, 457, 458, 459.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tj. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. ), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przekracza 20, stosuje się art. 49 kpa Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadamianie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

W Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul.Książąt Pomorskich 5, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30, można zapoznać się i wnieść uwagi do zgromadzonego materiału.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. ), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami :

- Starostą Kamieńskim,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kamieniu Pomorskim.

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień od ww. organów.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach : www.bip.miedzyzdroje.pl ( Ogłoszenia, obwieszczenia ) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach przy ul.Książąt Pomorskich 5.

Jednocześnie informuję strony, że zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Kamieńskiego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim, o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenia jego zakresu dla opisanego wyżej przedsięwzięcia.

Z up. Burmistrza

mgr Mateusz Foltyński

Zastępca Burmistrza

Otrzymują :

1. Pan Edward Drzymała

„Inżynieria Drogowa”

ul.Parkowa 1B

72-510 Wolin

2. Gmina Międzyzdroje -

Referat Infrastruktury Technicznej

i Inwestycji w/m

3. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 26-08-2008 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Sulicka Scholz 25-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2008 11:43