Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w roku 1990


BURMISTRZ

MIĘDZYZDROJÓW

OBWIESZCZENIE

O REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH

MĘŻCZYZN URODZONYCH W ROKU 1990

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) w związku z § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 186, poz. 1377) z a r z ą d z a s i ę, co następuje :

w okresie od dnia 1 do 31 października 2008 roku przeprowadzona zostanie

rejestracja przedpoborowych.

1. Obowiązkowi rejestracji podlegają mężczyźni, którzy w bieżącym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia, jak również ci, którzy nie spełnili go we właściwym czasie, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia.

2. Nie podlegają rejestracji mężczyźni, którzy stawali już do poboru i posiadają książeczkę wojskową.

3. Przedpoborowy zameldowany na pobyt stały obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu wskazanym przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym. Przedpoborowy zameldowany na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące obowiązany jest zgłosić się do rejestracji do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce tego pobytu.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji.

4. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Organ ten wyznacza przedpoborowemu miejsce i termin stawienia się do rejestracji.

5. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.

6. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.

7. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji - najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.

8. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny. W tym przypadku osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz jego dokument tożsamości.

 

9.Rejestracja odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ulicy Książąt Pomorskich 5, pok. Nr 6 w godz. od 8.00 do godz.14.00.

 

10.Na podstawie art. 31 ust. 6 cytowanej na wstępie ustawy wójt-burmistrz ( prezydent miasta), w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do urzędu gminy przedpoborowych, uchylających się od obowiązku rejestracji.

11.Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą się w wyznaczonym miejscu i czasie do rejestracji lub nie przedłożą nakazanych prawem dokumentów, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności, zgodnie z art. 224 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Międzyzdroje, dnia 15 września 2008 r.

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW

 

 

/-/ LESZEK DOROSZ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 07-10-2008 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Nowińska 15-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 07-10-2008 13:33