Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pierwszy ustny przetarg ograniczony do osób mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Międzyzdroje na dzierżawę niżej wyznaczonych miejsc na prowadzenie działalności handlowej w okresie od 01 listopada 2008r. do 30 września 2011r.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179 /GEO/ 2008 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15.10.2008r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony do osób mających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Międzyzdroje na dzierżawę niżej wyznaczonych miejsc na prowadzenie działalności handlowej w okresie od 01 listopada 2008r. do 30 września 2011r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 października 2008 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5.

Lp.

Pow.

w m2

Opis miejsca

Cel dzierżawy

Sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza czynszu za okres

od 01.06. do 30.09.2009r.

Wysokość wadium

Postąpienie

1

2

3

4

5

6

7

1

12m2

(3mx4m)

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 255, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, oznaczone na załączniku mapowym do ogłoszenia o przetargu numerem - 52.

Działalność handlowa z obiektu w ciągu handlowym o wymiarach 3m x 4m o lekkiej konstrukcji drewnianej i ujednoliconym wystroju zewnętrznym z dachem dwuspadowym, zamykanego roletą antywłamaniową w kolorze ciemnobrązowym, krytego papą w kształcie dachówki w kolorze ciemnobrązowym o wysokości elewacji frontowej - 2,50 m od poziomu terenu do krawędzi bocznej okapu do 3,00m od poziomu terenu do szczytu, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów.

5.544,00zł

3.000,00

Nie mniej niż 10,00zł

2

12m2

(3mx4m)

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 255, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, oznaczone na załączniku mapowym do ogłoszenia o przetargu numerem - 60.

Działalność handlowa z obiektu w ciągu handlowym o wymiarach 3m x 4m o lekkiej konstrukcji drewnianej i ujednoliconym wystroju zewnętrznym z dachem dwuspadowym, zamykanego roletą antywłamaniową w kolorze ciemnobrązowym, krytego papą w kształcie dachówki w kolorze ciemnobrązowym o wysokości elewacji frontowej - 2,50 m od poziomu terenu do krawędzi bocznej okapu do 3,00m od poziomu terenu do szczytu, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów.

5.544,00zł

3.000,00

Nie mniej niż 10,00zł

3

12m2

(3mx4m)

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 255, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, oznaczone na załączniku mapowym do ogłoszenia o przetargu numerem - 61.

Działalność handlowa z obiektu w ciągu handlowym o wymiarach 3m x 4m o lekkiej konstrukcji drewnianej i ujednoliconym wystroju zewnętrznym z dachem dwuspadowym, zamykanego roletą antywłamaniową w kolorze ciemnobrązowym, krytego papą w kształcie dachówki w kolorze ciemnobrązowym o wysokości elewacji frontowej - 2,50 m od poziomu terenu do krawędzi bocznej okapu do 3,00m od poziomu terenu do szczytu, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów.

5.544,00zł

3.000,00

Nie mniej niż 10,00zł

4

12m2

(3mx4m)

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 255, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, oznaczone na załączniku mapowym do ogłoszenia o przetargu numerem - 63.

Działalność handlowa z obiektu w ciągu handlowym o wymiarach 3m x 4m o lekkiej konstrukcji drewnianej i ujednoliconym wystroju zewnętrznym z dachem dwuspadowym, zamykanego roletą antywłamaniową w kolorze ciemnobrązowym, krytego papą w kształcie dachówki w kolorze ciemnobrązowym o wysokości elewacji frontowej - 2,50 m od poziomu terenu do krawędzi bocznej okapu do 3,00m od poziomu terenu do szczytu, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów.

5.544,00zł

3.000,00

Nie mniej niż 10,00zł

5

12m2

(3mx4m)

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 255, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, oznaczone na załączniku mapowym do ogłoszenia o przetargu numerem - 68.

Działalność handlowa z obiektu w ciągu handlowym o wymiarach 3m x 4m o lekkiej konstrukcji drewnianej i ujednoliconym wystroju zewnętrznym z dachem dwuspadowym, zamykanego roletą antywłamaniową w kolorze ciemnobrązowym, krytego papą w kształcie dachówki w kolorze ciemnobrązowym o wysokości elewacji frontowej - 2,50 m od poziomu terenu do krawędzi bocznej okapu do 3,00m od poziomu terenu do szczytu po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów.

5.544,00zł

3.000,00

Nie mniej niż 10,00zł

6

12m2

(3mx4m)

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 255, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, oznaczone na załączniku mapowym do ogłoszenia o przetargu numerem - 69.

Działalność handlowa z obiektu w ciągu handlowym o wymiarach 3m x 4m o lekkiej konstrukcji drewnianej i ujednoliconym wystroju zewnętrznym z dachem dwuspadowym, zamykanego roletą antywłamaniową w kolorze ciemnobrązowym, krytego papą w kształcie dachówki w kolorze ciemnobrązowym o wysokości elewacji frontowej - 2,50 m od poziomu terenu do krawędzi bocznej okapu do 3,00m od poziomu terenu do szczytu, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów.

5.544,00zł

3.000,00

Nie mniej niż 10,00zł

7

12m2

(3mx4m)

Miejsce wyznaczone na terenie stanowiącym działkę nr 255, położone w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy, oznaczone na załączniku mapowym do ogłoszenia o przetargu numerem - 70.

Działalność handlowa z obiektu w ciągu handlowym o wymiarach 3m x 4m o lekkiej konstrukcji drewnianej i ujednoliconym wystroju zewnętrznym, z dachem dwuspadowym, zamykanego roletą antywłamaniową w kolorze ciemnobrązowym, krytego papą w kształcie dachówki w kolorze ciemnobrązowym o wysokości elewacji frontowej - 2,50 m od poziomu terenu do krawędzi bocznej okapu do 3,00m od poziomu terenu do szczytu, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów.

5.544,00zł

3.000,00

Nie mniej niż 10,00zł

Czynsz dzierżawny obciążony jest podatkiem VAT w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23 października 2008r. (włącznie) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego BGŻ S.A. Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Filia w Międzyzdrojach, Nr konta : 38203000451110000000547180 z zaznaczeniem numeru miejsca przeznaczonego do wydzierżawienia.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium

 • osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi w sytuacji uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w terminie do 31 października 2008 r.

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia, że :

 • Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 • Oferent nie zalega z płatnościami wobec gminy.

Informacje dodatkowe:

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień od właściwych organów.

 2. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów utrzymania porządku i czystości terenu otaczającego miejsce prowadzenia działalności poprzez wnoszenie miesięcznych opłat z tego tytułu w wys. 23,56zł + podatek VAT w wys. 7% w okresie od 01.06. - 30.09. i 10,00zł + podatek VAT w wys. 7% w pozostałym okresie.

 3. Miesięczny czynsz dzierżawny w okresie: 01.11.2008r. do 31.03.2009r. ustala się na kwotę 5,10zł za 1m2 + podatek VAT w wys. 22%, w okresie: 01.04.2009r. do 31.05.2009r. i 01.10.2009r. do 31.12.2009r. na kwotę 10,50 za 1m2 miesięcznie + podatek VAT w wys. 22%. Opłatę należy wnosić z góry do 10 każdego miesiąca.

 4. Czynsz dzierżawny ustalony w przetargu za okres: 01.06. - 30.09.2009r. płatny w czterech równych ratach do 10 każdego miesiąca.

 5. Ustalony czynsz podlegać będzie corocznej waloryzacji, począwszy od 01.01.2010r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w formie komunikatów Prezesa GUS—u.

 6. Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko ,

 7. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego poddzierżawiać wydzierżawionego terenu osobom trzecim.

 8. Po zakończeniu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać Wydzierżawiającemu w stanie wolnym od praw i rzeczy osób trzecich.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 16-10-2008 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Hendzel 15-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2008 14:05