Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie i rozbudowie dróg gminnych ul.Kolejowej, ul.Norwida i ul.Stromej wraz z przebudową skrzyżowań wymienionych dróg z drogami ulic Marii Dąbrowskiej, Leśnej, Przy Wodociągach, Piastowskiej, Wiejskiej, Piaskowej, Ustronie Leśne, przebudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej położonej w pasie drogowym ulic : Kolejowej, Norwida i Stromej wraz z przyłączami do przyległych posesji?


Międzyzdroje, 2008-10-15

ITI.ES.7625/8-6/08

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tj. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 ), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie dróg gminnych ul.Kolejowej, ul.Norwida i ul.Stromej wraz z przebudową skrzyżowań wymienionych dróg z drogami ulic Marii Dąbrowskiej, Leśnej, Przy Wodociągach, Piastowskiej, Wiejskiej, Piaskowej, Ustronie Leśne, przebudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej położonej w pasie drogowym ulic : Kolejowej, Norwida i Stromej wraz z przyłączami do przyległych posesji”*), Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia strony postępowania o wydaniu, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim i Starosty Kamieńskiego, Postanowienia znak ITI.ES.7625/8-5/08 z dnia 15.10.08r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Od przedmiotowego postanowienia służy Stronom zażalenie złożone za pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia uznania postanowienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 6 listopada 2008r.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym złożenia zażalenia na ww. postanowienie oraz o prawie przeglądania akt sprawy, do składania wniosków dowodowych w prowadzonym postępowaniu.

W Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul.Książąt Pomorskich 5, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30, można zapoznać się i wnieść uwagi do zgromadzonego materiału.

Niniejsze obwieszczenie wraz z kserokopią ww. postanowienia zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach : www.bip.miedzyzdroje.pl ( Ogłoszenia, obwieszczenia ) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach przy ul.Książąt Pomorskich 5.

*) Planowane przedsięwzięcie obejmuje działki położone w obrębie 21 :

- drogowe o numerach :

254, 505, 584/15, 600, 285, 50, 501, 506, 533, 535, 571/1, 536, 552, 577, 174, 253 ,

- zlokalizowane na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o numerach geodezyjnych : 460/1, 460/2, 461, 462, 463, 590/5, 590/4, 569, 571/2, 570/4, 564, 563, 562, 558, 559, 554, 553, 551, 547, 546, 545, 584/10, 584/16, 584/17, 584/18, 583, 582, 581, 580, 579, 578, 182, 181, 42/3, 179, 167, 166, 162, 163, 164, 165, 507, 504, 503, 183/1,

- zlokalizowane na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o numerach : 158, 157, 140, 599, 598, 597, 135/4, 135/3, 135/2, 593/3, 593/2, 593/1, 596/3, 596/2, 596/1, 142, 143, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 144, 146, 149, 591/2, 591/3,591/4, 591/5, 147/2, 592, 155, 156, 258, 260, 265/2, 265/6, 261, 262, 263, 264, 265, 266/1, 267/1, 456, 457, 458, 459.

Z up. Burmistrza

mgr Mateusz Foltyński

Zastępca Burmistrza

Międzyzdroje, 2008-10-15

ITI.ES.7625/8-5/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 5, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 ), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. ) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z wnioskiem złożonym w dniu 21 lipca 2007r. przez p. Edwarda Drzymałę działającego w imieniu firmy „Inżynieria Drogowa”, ul.Parkowa 1B, 72-510 Wolin, reprezentującego Gminę Międzyzdroje, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie dróg gminnych w Międzyzdrojach : ul.Kolejowej, ul.Norwida i ul.Stromej wraz z przebudową skrzyżowań wymienionych dróg z drogami ulic Marii Dąbrowskiej, Leśnej, Przy Wodociągach, Piastowskiej, Wiejskiej, Piaskowej, Ustronie Leśne, przebudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej położonej w pasie drogowym ulic : Kolejowej, Norwida i Stromej wraz z przyłączami do przyległych posesji” oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów :

- Opinia sanitarna PS-N-NZ-403-23/08 z dnia 3.09.08r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim,

- Postanowienie Boś.KK.7633-O-8/08 z dnia 29.09.08r. Starosty Kamieńskiego

postanawiam

nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie dróg gminnych w Międzyzdrojach : ul.Kolejowej, ul.Norwida i ul.Stromej wraz z przebudową skrzyżowań wymienionych dróg z drogami ulic Marii Dąbrowskiej, Leśnej, Przy Wodociągach, Piastowskiej, Wiejskiej, Piaskowej, Ustronie Leśne, przebudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej położonej w pasie drogowym ulic : Kolejowej, Norwida i Stromej wraz z przyłączami do przyległych posesji”

Planowane przedsięwzięcie obejmuje działki położone w obrębie 21 :

- drogowe o numerach :

254, 505, 584/15, 600, 285, 50, 501, 506, 533, 535, 571/1, 536, 552, 577, 174, 253 ,

- zlokalizowane na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o numerach geodezyjnych : 460/1, 460/2, 461, 462, 463, 590/5, 590/4, 569, 571/2, 570/4, 564, 563, 562, 558, 559, 554, 553, 551, 547, 546, 545, 584/10, 584/16, 584/17, 584/18, 583, 582, 581, 580, 579, 578, 182, 181, 42/3, 179, 167, 166, 162, 163, 164, 165, 507, 504, 503, 183/1,

- zlokalizowane na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o numerach : 158, 157, 140, 599, 598, 597, 135/4, 135/3, 135/2, 593/3, 593/2, 593/1, 596/3, 596/2, 596/1, 142, 143, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 144, 146, 149, 591/2, 591/3,591/4, 591/5, 147/2, 592, 155, 156, 258, 260, 265/2, 265/6, 261, 262, 263, 264, 265, 266/1, 267/1, 456, 457, 458, 459.

Uzasadnienie

Wnioskiem złożonym w dniu 21 lipca 2008r. p.Edward Drzymała, działający w imieniu firmy „Inżynieria Drogowa”, ul.Parkowa 1B, 72-510 Wolin, reprezentujący Gminę Międzyzdroje, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie dróg gminnych w Międzyzdrojach : ul.Kolejowej, ul.Norwida i ul.Stromej wraz z przebudową skrzyżowań wymienionych dróg z drogami ulic Marii Dąbrowskiej, Leśnej, Przy Wodociągach, Piastowskiej, Wiejskiej, Piaskowej, Ustronie Leśne, przebudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej położonej w pasie drogowym ulic : Kolejowej, Norwida i Stromej wraz z przyłączami do przyległych posesji”

Do wniosku dołączono kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich oraz wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska informacje o przedsięwzięciu.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, tj. mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm ).

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia ( przebudowa istniejącej drogi i infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym ) i jego usytuowanie w obecnie użytkowanych pasach drogowych dróg gminnych, położonych poza granicami obszaru Natura 2000, nie ma podejrzenia aby przedsięwzięcie to mogło znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Stosownie do art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, ww. ustawy, stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; właściwy organ uwzględnia łącznie szczegółowe uwarunkowania, o których mowa w ust. 8 pkt 2; postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby sporządzenia raportu.

Zgodnie z art. 46a ust 7 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest burmistrz.

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Kamieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenia jego zakresu.

Starosta Kamieński w Postanowieniu Boś.KK.7633-O-8/08 z dnia 29.09.08r. i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim w Opinii sanitarnej PS-N-NS-403-23/08 z dnia 3.09.08r., odstąpili od obowiązku sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministra z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. ), w szczególności ze względu na cechy przedsięwzięcia takie jak :

- rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, którego realizacja nie zmieni w znaczący sposób wpływu na środowisko i nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii,

- usytuowanie przedsięwzięcia bez zmiany istniejącego użytkowania terenu, które obejmować będzie teren już przekształcony w granicach istniejących pasów drogowych, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy - teren, który nie jest obszarem wodno-błotnym, górskim, leśnym, nie jest obszarem wymagającym ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych obszarem Natura 2000, nie jest obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, nie przylega do jezior i nie jest obszarem ochrony uzdrowiskowej,

- rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań,

nie wskazują aby konieczne było sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska, na niniejsze postanowienie służy Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dania doręczenia postanowienia

Z up. Burmistrza

mgr Mateusz Foltyński

Zastępca Burmistrza

Otrzymują :

1. Pan Edward Drzymała

„Inżynieria Drogowa”

ul.Parkowa 1B

72-510 Wolin

2. Gmina Międzyzdroje -

Referat Infrastruktury Technicznej

i Inwestycji w/m

3. Pozostałe Strony zgodnie z art. 49 Kpa

4. a/a

Do wiadomości :

1. Starosta Kamieński

ul.Mieszka I 5b

72-400 Kamień Pomorski

2. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul.Wolińska 7

72-400 Kamień Pomorski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 17-10-2008 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Sulicka Scholz 15-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2008 13:37