Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22 grudnia 2009r. decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ulicy Orlej w Międzyzdrojach od ulicy Gryfa Pomorskiego do ulicy Polnej". 2009-12-22 09:13
dokument Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego 2009-12-17 08:11
dokument Burmistrz Międzyzdrojów przypomina o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach będących w ich władaniu, poprzez sporządzenie spisu z natury. 2009-12-11 10:54
dokument Burmistrz Międzyzdrojów podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Międzyzdroje, zlokalizowanej na terenie działek nr 163/4, 7/3, 7/8, 7/9 i 7/11, Obr. 16. 2009-12-11 10:51
dokument Oferta wynajmu budynku szkoły na sezon letni 2010 tj. od 25 czerwca do 26 sierpnia 2009-12-01 11:13
dokument Zawiadomienie stron postępowania, zgodnie z srt. 10 kpa, o możliwości zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ulicy Orlej w Międzyzdrojach od ulicy Gryfa Pomorskiego do ulicy polnej" 2009-11-30 09:46
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia strony postępowania - o wydaniu Postanowienia znak: ITI.ES.7625/14-4/09, z dnia 10.11.09r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Przebudowie ulicy Orlej w Międzyzdrojach od ulicy Gryfa Pomorskiego do ulicy Polnej". 2009-11-13 10:13
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i sposobie użykowania byłego obiektu Straży Granicznej 2009-11-09 12:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustelenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie "Mariny Wicko" jako bazy pobytowej związnej z turystyką wodną, położonej przy ulicy Nadbrzeżnej w Wicku. 2009-11-02 11:38
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zaprasza do składania ofert na wykonywanie usługi, polegającej na pobieraniu opłaty targowej na terenie Międzyzdrojów oraz sprawowaniu nadzoru nad Targowiskiem Miejskim w Międzyzdrojach 2009-10-27 14:08
dokument Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznego 2009-10-22 14:19
dokument Rozstrzygnięcie w sprawie interpretacji prawa podatkowego 2009-10-20 13:16
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie Stron o wszczęciu postępowania polegającego na "Przebudowie ulicy Orlej w Międzyzdrojach od ulicy Gryfa Pomorskiego do ulicy Polnej" 2009-10-12 13:21
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 2009-10-12 10:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 2009-10-12 10:34
dokument Obwieszczenie w sparwie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania byłego obiektu Straży Granicznej 2009-10-07 13:54
dokument Obwieszczenie w sparwie zebrania materiałów i dowodów w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów nr 4/08 z dnia 7.05.2008 2009-10-02 11:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 06.08.2009r., znak: PPZ-7331/CP/33/2168/09 w sprawie zawiadomienia o wydaniu Decyzji Nr 7/09 z dnia 06.08.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kładki dojściowej wraz z zejściem na plażę przy ulicy Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 193/2, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, położonej przy ulicy Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach. 2009-08-17 12:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 sierpnia 2009r. o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przedmiotem której będzie sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb zmiany "Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje" oraz "Planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum w Międzyzdrojach w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa w Międzyzdrojach. 2009-08-14 10:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 2009-07-29 16:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 2009-07-29 16:09
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej. 2009-07-29 16:03
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kładki dojściowej wraz z zejściem na plażę w Międzyzdrojach, przy ulicy Gryfa Pomorskiego. 2009-07-29 16:02
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej. 2009-07-13 15:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego w ramach projektu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych" wraz z infrastrukturą towarzyszącą , w Wapnicy przy ul Turkusowej 2009-06-26 08:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej wysokiego WN i niskiego nN napięcia wraz z zabudową prefabrykowanej stacji transformatorowej. 2009-06-26 08:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki dojściowej wraz z zejściem na plażę w Międzyzdrojach przy ulicy Gryfa Pomorskiego 2009-06-26 08:17
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wzdłuż ul Pogodnej w Wapnicy 2009-06-26 08:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 2009-05-04 13:51
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ul. Komunalną, ul. Nowomyśliwską, ul. Wodziczki, ciekiem wodnym "Stary Zdrój", torami kolejowymi i ul. Niepodległości o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko, przedmiotem której będzie sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ul. Komunalną, ul. Nowomyśliwską, ul. Wodziczki, ciekiem wodnym "Stary Zdrój", torami kolejowymi i ul. Niepodległości. 2009-04-30 07:52
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną; o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko, przedmiotem której będzie sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną 2009-04-30 07:51
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian "Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje" oraz "Planu zagospodarowania przestrzennego 'Centrum w Międzyzdrojach' w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa" w Międzyzdrojach 2009-04-30 07:50
dokument Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2009r. Burmistrza Międzyzdrojów o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. Nr 4, część dz. Nr 2 i 5 obręb 16 Międzyzdroje 2009-04-30 07:49
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko, przedmiotem której będzie sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 439 i 160/5 obręb 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje z przeznaczeniem pod zabudowę hotelowo ? apartamentowo ? mieszkalno - usługową zgodnie z załącznikiem graficznym. 2009-04-30 07:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 2009-04-27 12:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji bazowej BTS 33827 2009-04-10 11:17
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 2009-03-30 13:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 2009-03-30 13:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia. 2009-03-26 11:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak ITI.ES.7625/1-5/09, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach na działkach 381/1, 285/17, 395/5, 413, 326, 176, 381/2, 412, obręb 19 oraz 113, obręb 20. 2009-03-12 09:03
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de63mm 2009-02-26 19:51
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej BTS 33827, na działce o numerze geodezyjnym: 424, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Adama Wodziczki w Międzyzdrojach 2009-02-18 12:55
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV wzdłuż ulicy Bocznej w Lubinie (gmina Międzyzdroje) 2009-02-18 12:52
dokument Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na nabycie lokali użytkowych oraz garaży, które zostaną wybudowane w budynku MTBS sp. z o. o. przy ul. Norwida 7 w Międzyzdrojach 2009-02-09 09:22
dokument Obwieszczenie w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Międzyzdrojach uchwały nr XXXI/296/08 z dnia 6 listopada 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach, obejmującego cały obszar planu 2009-01-29 10:11
dokument Obwieszczenie Burmistrz Międzyzdrojów o wydaniu w dniu 20 stycznia 2009r. decyzji, znak ITI.ES.7625/8-12/08, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie i rozbudowie dróg gminnych ul.Kolejowej, ul.Norwida i ul.Stromej wraz z przebudową skrzyżowań wymienionych dróg z drogami ulic Marii Dąbrowskiej, Leśnej, Przy Wodociągach, Piastowskiej, Wiejskiej, Piaskowej, Ustronie Leśne, przebudowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej położonej w pasie drogowym ulic : Kolejowej, Norwida i Stromej wraz z przyłączami do przyległych posesji?*) 2009-01-20 08:58
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sparwie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej BST 33827 2009-01-19 10:49
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zaprasza do składania ofert na wykonywanie usługi, polegającej na pobieraniu opłaty targowej na terenie Międzyzdrojów oraz sprawowaniu nadzoru nad Targowiskiem Miejskim w Międzyzdrojach 2009-01-09 08:43
dokument Obwieszczenie w sprawie obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach będących w ich władaniu. 2009-01-06 14:29