herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Obwieszczenie w sprawie obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach będących w ich władaniu.


Międzyzdroje, 2009-01-05

Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. ( Dz.U. Nr 192, poz. 1876 ) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest,

Burmistrz Międzyzdrojów

przypomina o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach będących w ich władaniu, poprzez sporządzenie spisu z natury. Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz należy przedłożyć Burmistrzowi Międzyzdrojów a drugi egzemplarz przechowywać prze okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, wg wzoru zawartego w :

- załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia („Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” )

- załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia („Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone” ).

Więcej informacji na temat azbestu, w tym procedury dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje, zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, ww. załączniki, dostępne są :

- na stronie www.bip.miedzyzdroje ( Azbest )

- w pok. nr 3 w Urzędzie Miejskim

- u sołtysów

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 06-01-2009 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Sulicka Scholz 05-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2009 14:30