Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin -Uznam w Międzyzdrojach.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

Burmistrz Międzyzdrojów

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego: Kierownik Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin -Uznam w Międzyzdrojach.

II. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 5 letni staż pracy,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

- znajomość przepisów prawa samorządowego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

- nieposzlakowana opinia,

- umiejętność obsługi komputera, programów komputerowych.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność organizacji czasu pracy, umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

III. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie m.in. :

  1. promowanie, inicjowanie i koordynowanie działań gmin: Świnoujścia, Międzyzdrojów i Wolina w zakresie opracowania i realizacji programu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i rozwoju turystycznego w oparciu o walory różnorodności biologicznej regionu,

  2. współpraca z podmiotami samorządowymi, państwowymi, zajmującymi się edukacją, turystyką oraz innymi w celu rozwoju edukacji i turystyki na bazie środowiska przyrodniczego,

  3. prowadzenie spraw związanych z rozwojem infrastruktury edukacyjnej i turystycznej na obszarze działania jednostki, inicjowaniem aktywności sektora gospodarczego w celu wprowadzenia na rynek ofert turystycznych opartych na różnorodności przyrodniczej regionu,

  4. opracowywanie i realizacja projektów służących rozwojowi ECRB W-U,

  5. wspieranie Gmin Świnoujścia, Międzyzdrojów i Wolina w celu pozyskiwania funduszy na realizację zadań na obszarze działania ECRB W-U.

  6. organizowanie pracy jednostki oraz kierowanie i sprawowanie nadzoru nad pracownikami.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV),

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - kserokopia dyplomu szkoły wyższej,

5/ kserokopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe,

6/oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7/ oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, pracownik zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

8/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, pracownik zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do lekarza medycyny pracy).

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich nr 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej ” w terminie do dnia 19 stycznia 2009 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje, 06.01.2009 r.

Burmistrz Międzyzdrojów

/-/ Leszek Dorosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 07-01-2009 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Nowińska 06-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2009 11:44