herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Budżet Gminy na 2009 rok 2009-01-07 14:12
Budżet na 2009 rok - Zakład Ochrony Środowiska 2009-07-23 10:22
Budżet na 2009 rok - Biblioteka 2009-07-23 10:21
Budżet na 2009 rok - Międzynarodowy Dom Kultury 2009-07-23 10:21
Budżet na 2009 rok - Przedszkole 2009-07-23 10:20
Budżet na 2009 rok - Szkoła Postawowa nr 2 2009-07-23 10:20
Budżet na 2009 rok - Szkoła Podstawowa nr 1 2009-07-23 10:19
Budżet na 2009 rok - Gimnazjum 2009-07-23 10:18
Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009r. 2009-08-26 09:32
Informacja z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2009 r. 2009-10-29 09:33
Informacja z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2009 r. 2009-07-27 08:29
Informacja z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2009 r. 2009-04-27 12:41
Uchwała nr CXXXVI/395/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2010 r. 2009-12-15 11:45
Uchwała nr CXXXVI/396/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2010r. 2009-12-15 11:46
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7grudnia 2009 roku w sprawie wydania opini o prawidłowości prognozy długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2010 r. 2009-12-14 09:13
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2008 2009-05-27 14:48
Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2008 r. - korekta 2009-03-17 14:31
Informacja z wykonania budżetu Gminy za 2008 r. 2009-02-27 14:22