Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy ds. finansowych (II)


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

 

Burmistrz Międzyzdrojów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego: stanowisko pracy ds. finansowych

w Referacie Budżetu i Finansów.

II. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub wyższe,

2. staż pracy w księgowości minimum 6 miesięcy ,

3. znajomość przepisów m.in. ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, z zakresu ubezpieczeń społecznych,

4. posiadanie obywatelstwa polskiego,

6. korzystanie z pełni praw publicznych,

7. brak prawomocnego wyroku sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. nieposzlakowana opinia,

9. umiejętność obsługi komputera, programów komputerowych,

10. umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

1. komunikatywność, rzetelność i systematyczność,

2. wysoka kultura osobista,

4. staż pracy w administracji publicznej.

III. Do głównych obowiązków wykonywanych na stanowisku należeć będzie:

  1. dekretowanie (określenie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych) i bieżące księgowanie dokumentów księgowych,

  2. analiza wydatków budżetowych na bieżąco,

  3. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

  4. sporządzanie list płac zgodnie z aktualnymi przepisami,

  5. naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy, rozliczanie składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i terminowe ich opłacanie, sporządzanie deklaracji ZUS,

5. analiza wierzytelności gminnych i prowadzenie spraw egzekucji.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ list motywacyjny,

2/ życiorys (CV),

3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,

4/ kserokopia dyplomu szkoły wyższej (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5/ kserokopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6/oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7/ oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, pracownik zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

8/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, pracownik zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do lekarza medycyny pracy),

9/ kserokopia dowodu osobistego.

 

 

Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich nr 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. finansowych ” w terminie do dnia 15 kwietnia 2009 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje, 30.03.2009 r.

Burmistrz Międzyzdrojów

/-/ Leszek Dorosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 30-03-2009 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Nowińska 30-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 30-03-2009 13:41