herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wyniki konkursu na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej - KATALOG -
Urząd Miejski w Międzyzdrojach poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze - - KATALOG -
Urząd Miejski w Międzyzdrojach poszukuje kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik referatu infrastruktury technicznej i inwestycji - II - KATALOG -
Lista kandydatów na stanowisko kierownika - KATALOG -
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze do pracy na stanowisku GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach - KATALOG -
Urząd Miejski w Międzyzdrojach poszukuje kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik referatu infrastruktury technicznej i inwestycji - KATALOG -
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 8 poszukuje kandydatów do pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy - KATALOG -
Konkurs Otwarty na realizację zadania publicznego w okresie od 5 października 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku pn: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje - KATALOG -
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Międzyzdroje w zakresie kultury i sztuki pn. 10 Jubileuszowy Wakacyjny Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach – wsparcie zada - KATALOG -
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Międzyzdroje w zakresie kultury i sztuki pn. 40 Jubileuszowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach – wsparcie zada - KATALOG -
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania w zakresie edukacji ekologicznej - upowszechniania wiedzy o przyrodzie i jej ochronie, w tym powiązanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z t - KATALOG -
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wapnicy przy ul. Jodłowej Nr 3 - KATALOG -
Konkurs na Głównego Księgowego w Pzredszkolu Miejskim - KATALOG -
Otwarty konkurs ofert na realizację działań profilaktycznych i terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz ich rodzin . 2005-01-06 08:05
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych - Świetlic socjoterapeutycznych w Międzyzdrojach i Wapnicy. - KATALOG -
2005-01-06 08:01
2005-01-06 07:59