Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

Burmistrz Międzyzdrojów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach

I. Określenie stanowiska urzędniczego: stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji.

II. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie co najmniej średnie,

2. posiadanie obywatelstwa polskiego,

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4. brak prawomocnego wyroku sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. umiejętność obsługi komputera, programów komputerowych.

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów m.in. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o gospodarce odpadami, ustawy o ochronie przyrody,

2. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

3. wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność i systematyczność,

4. umiejętność pracy w zespole.

III. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

  1. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości w gminie,

  2. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

  3. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony przyrody.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ list motywacyjny i życiorys (CV),

2/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

3/ kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem),

4/ kserokopie dokumentów potwierdzających  ewentualne doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5/oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych*,

6/ oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i za umyślne przestępstwo skarbowe* (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

7/ kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*,

8/ klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) *.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich nr 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej ” w terminie do dnia 27 listopada 2009 roku do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miedzyzdroje.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

Międzyzdroje, 16.11.2009 r.

Burmistrz Międzyzdrojów

/-/ Leszek Dorosz

*) Druki oświadczeń i kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie są do pobrania na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl (e-BOI).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 16-11-2009 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Nowińska 16-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2009 13:50