Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. dla inwestycji pn.: "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. zachodniopomorskiego". 2011-01-20 09:40
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-31 09:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 grudnia 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 439 i 160/5 obręb 20 jednostki ewidencyjnej Międzyzdroje "Kawcza Góra". 2010-12-31 07:55
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie w sprawie wniosku Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój" 2010-12-29 14:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na montażu urządzeń telekomunikacyjnych stacji bazowej telefoni komórkowej POLKOMTEL S.A. nr BT43447 "Międzyzdroje Promenada" 2010-12-22 13:08
dokument Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2010-12-10 13:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 7/10 z dnia 7.12.2010 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-12-07 12:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 listopada 2010 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje obejmującego działkę oznaczoną numerem 4, cześć działek o numerach 2 i 5, obrębu nr 16 jednostki administracyjnej Gminy Międzyzdroje 2010-11-26 08:10
dokument Oferta wynajmu szkoły podstawowej na sezon letni 2011 2010-11-17 11:00
dokument Obwieszczenie w sprawie obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji zastosowanych zasobów zawierających azbest 2010-11-16 15:09
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 2010-11-15 09:51
dokument Komunikat - dowody osobiste 2010-11-10 16:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-10-20 09:40
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw z obiektami towarzyszącymi w Świnoujściu przy ulicy Skandynawskiej na działkach nr 109,110 i 108/6, Obr.14". 2010-10-18 08:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia 2010-10-15 13:25
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji Nr 207/2010 2010-10-14 10:13
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości , Gryfa Pomorskiego , Nowomyśliwską, Komunalna 2010-09-15 11:14
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów reklamowych tj.: długopisy, notesy, ołówki, teczki-aktówki, segregatory, przenośne nośniki pendrive, kalendarze na okres od IX 2010 - do VIII 2011. 2010-08-26 10:34
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Remoncie i przebudowie ulicy Polnej w Międzyzdrojach na odcinku od ulicy Gryfa Pomorskiego do ulicy Nowomyśliwskiej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego i budową kanału technologicznego dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych" 2010-08-26 08:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowaych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Remoncie i przebudowie ulicy Polnej w Międzyzdrojach na odcinku od ulicy Gryfa Pomorskiego do ulicy Nowomyśliwskiej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego i budową kanału technologicznego dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych" 2010-08-26 08:35
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Remoncie i przebudowie ulicy Polnej w Międzyzdrojach na odcinku od ulicy Gryfa Pomorskiego do ulicy Nowomyśliwskiej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego i budowa kanału technologicznego dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych" 2010-08-25 16:02
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. "program ochrony środowiska dla gminy Międzyzdroje" 2010-08-25 15:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów-zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Remoncie i przebudowie ulicy Polnej w Międzyzdrojach na odcinku od ulicy Gryfa Pomorskiego do ulicy Nowomyśliwskiej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej sanitarnej z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego i budową kanału technologicznego dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. 2010-08-04 15:16
katalog zapytanie ofertowe - OPS (POKL) - KATALOG -
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-07-27 12:08
dokument Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego w sprawie wydania Decyzji dotyczącej realizacji inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi gminnej klasy D - dojazdowej w m. Międzyzdroje powiat Kamień Pomorski 2010-07-19 09:42
dokument Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego w sprawie wydania Decyzji dotyczącej realizacji inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowie drogi gminnej ul. Orlej w Międzyzdrojach 2010-07-19 09:40
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie kanalizacji sanitarnej 200 PVC oraz rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej 0 125 PE, w ulicy Bałtyckiej w Międzyzdrojach, (działka o numerze geodezyjnym: 169, zlokalizowana w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje). 2010-07-02 10:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-06-17 12:41
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowywania projketu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska dla Gminy Międzyzdroje" 2010-06-15 08:38
dokument Ogłoszenie Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie wyników konursu na wspieranie realizacji zadania - edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i selektywnej ich zbiórki, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki aluminiowych puszek po napojach 2010-06-01 13:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzzydrojów w sprawie wydania decyzji nr 5/10 dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-05-26 12:06
dokument Obwieszczenia Burmistrza Międzyzdrojów o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 4/10 z dnia 12.05.2010r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2010-05-21 13:51
dokument Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sparwie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwstycji drogowej - przebudowa drogi gminnej ul. Orla w Międzyzdrojach 2010-05-07 11:20
dokument Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego w sprawie wszczęcia postępowania w sparwie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwstycji drogowej - Budowie drogi gminnej klasy D 2010-05-07 11:19
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-04-27 13:42
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów dotyczących lokalizacji inwestycji celu publiocznego dla pzredsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego 2010-04-19 12:23
dokument ObwieszczenieWojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w roku 2010 2010-04-08 12:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Międzyzdroje, zlokalizowanej na terenie działek nr 163/4,7/3,7/8,7/9 i 7/11, Obr.16. 2010-04-07 11:35
dokument Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje" 2010-04-02 09:31
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów nr 3/10 z dnia 4.03.2010r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-03-25 12:15
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów dotyczącego wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie portu jachtowego 2010-03-25 10:56
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania - edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i selektywnej ich zbiórki, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki aluminiowych puszek po napojach 2010-03-25 10:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2010-02-22 09:55
dokument Obwieszczenia Burmistrza Międzyzdrojów o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/10 z dnia 19.02.2010r. dotyczącej ustalenia zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-02-19 14:49
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej 2010-02-16 11:09
dokument Obwieszczenie w sprawie zawiadomienie stron postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji Burmistrza Międzyzdrojów nr 4/08 2010-01-28 11:29
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.01.2010r. znak I.I.WP-7111/226-6/09 informujące o przystapieniu do pzrewprowzdenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego, handlowo - gastronomicznego zlokalizowanego na terenie pasa technicznego wybrzeża morskiego w Międzyzdrojach, przy ul. Bohaterów Warszawy, na działkach nr 70/23, 70/27 obręb 20 Międzyzdroje. 2010-01-26 11:43
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania byłego obiektu Straży Granicznej 2010-01-21 12:40
dokument Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach ogłasza drugi nabór pisemnych ofert na wydzierżawienie wolnych lokali użytkowych w kompleksie Amfiteatru w Międzyzdrojach ul. Bohaterów Warszawy 18 a 2010-01-21 12:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej 2010-01-15 09:51
dokument Informacja Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie urzadzeń melioracyjnych 2010-01-14 15:12
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego odwieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2010-01-06 13:48