Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Przy WPN I i przy WPN II w Lubinie" na obszarze obejmującym część miejscowości Lubin gminy Międzyzdroje oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-12-09 10:42
dokument Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zaktualizowanego dokumentu: Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kamieńskiego na lata 2009 - 2019 wraz z prognozą oddziaływania tego dokumentu na środowisko. 2011-12-08 12:13
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie tańca sportowego na terenie Gminy Międzyzdroje 2011-12-06 11:46
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej na terenie Gminy Międzyzdroje 2011-12-06 11:45
dokument Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" 2011-12-05 14:34
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 listopada 2011 r. o przystapieniu do sporządzania projektów warunków korzystania z wód: regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego i regionu wodnego Ücker 2011-11-25 14:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie przedkładania informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest. 2011-11-22 10:01
dokument Ogłoszenie w sprawie konsulatcji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 " 2011-11-22 09:58
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-10-28 08:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecienie w sprawie wydania postanowienia dla planowanego przedsięwzięcia "Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój" 2011-10-27 13:38
dokument Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących 2011-09-20 14:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów zmieniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hotelowo-apartamentowo-mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 80 2011-09-05 15:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 7/11 z dnia 29.07.2011r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nn. 0,4 kV oraz węzłów kablowych dla zespołu wypoczynkowego, przy ul. Gryfa Pomorskiego 79 w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 9/1, 9/2, 10, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2011-07-29 10:13
dokument OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 439 i 160/5 obręb 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje "przy Kawczej Górze". 2011-07-29 10:11
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: "Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje oraz planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa" 2011-07-22 10:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 6/11 z dnia 19.07.2011r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji kablowej oraz linii elektroenergetycznych kablowych SN 15 kV i nn. 0,4 kV, dla zespołu wypoczynkowego, położonego przy ul. Gryfa Pomorskiego 79 w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 9/1, 9/2, 10, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2011-07-19 07:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/11 z dnia 14.07.2011r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej BTS 33827, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 424, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Armii Krajowej w 16 w Międzyzdrojach. 2011-07-14 13:34
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i n.n. 0,4 kV oraz węzłów kablowych dla zespołu wypoczynkowego, przy ul. Gryfa Pomorskiego 79 w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 9/1, 9/2, 10, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2011-07-07 07:36
dokument Obwieszczenie zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji kablowej oraz linii elektroenergetycznych kablowych SN 15 kV i n.n. 0,4 kV, dla zespołu wypoczynkowego, położonego przy ul. Gryfa Pomorskiego 79 w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 9/1, 9/2, 10, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2011-06-27 13:39
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej BTS 33827, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 424, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Armii Krajowej w 16 w Międzyzdrojach. 2011-06-22 15:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie informacji o granicach i numerze kręgu, liczbie radnych wybieranych w okręgu wybroczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wybroczej dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2011-06-10 13:44
dokument Obwieszczenie - zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i n.n. 0,4 kV oraz węzłów kablowych dla zespołu wypoczynkowego, przy ul. Gryfa Pomorskiego 79 w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 9/1, 9/2, 10, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2011-06-10 13:22
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie, że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV i n.n. 0,4 kV oraz węzłów kablowych dla zespołu wypoczynkowego, przy ul. Gryfa Pomorskiego 79 w Międzyzdrojach, na działkach 2011-06-10 13:21
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój" 2011-06-09 10:43
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój" (zawiadomienie stron postępowania) 2011-06-09 10:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji kablowej oraz linii elektroenergetycznych kablowych SN 15 kV 2011-06-02 12:08
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie, że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji kablowej oraz linii elektroenergetycznych kablowych SN 15 kV i n.n. 0,4 kV, dla zespołu wypoczynkowego, położonego przy ul. Gryfa Pomorskiego 79 w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 9/1, 9/2, 10, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje - nie może zostać załatwiona w terminie, z uwagi na fakt, iż załatwienie niniejszej sprawy należy do kategorii spraw szczególnie skomplikowanych i wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. 2011-06-02 12:07
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie, że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej BTS 33827, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 424, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Armii Krajowej w 16 w Międzyzdrojach - nie może zostać załatwiona w terminie, z uwagi na fakt, iż załatwienie niniejszej sprawy należy do kategorii spraw szczególnie skomplikowanych i wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. 2011-06-02 12:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-05-27 11:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. zachodniopomorskiego - odcinek od zespołu zaporowo-upustowego "Kaminke" do Tłoczni Gazu Goleniów - na terenie miasta Świnoujście, powiatu kamieńskiego (gmina Międzyzdroje, miasto i gmina Wolin) i powiatu goleniowskiego (gmina Stepnica, gmina Goleniów). 2011-05-20 12:03
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Porty Zalewu Szczecińskiego - poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój". 2011-05-05 10:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw oraz pawilonu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 487/34 i nr 381/2, obręb 19 Międzyzdroje. 2011-04-26 11:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z obiektami towarzyszącymi w Świnoujściu przy ulicy Skandynawskiej na działkach nr 109,110 i 108/6, obr. 14. 2011-04-26 11:10
dokument Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : Remoncie i przebudowie ulicy polnej w Międzyzdrojach 2011-04-22 09:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 4/11 z dnia 07.04.2011r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi publicznej dojazdowej do budynku Banku, położonej na cz. działki o numerze geodezyjnym: 443, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach 2011-04-07 14:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/11 z dnia 07.04.2011r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi publicznej dojazdowej do trafostacji, położonej na częściach działek o numerach geodezyjnych: 230/30 i 230/31, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Krótkiej w Międzyzdrojach. 2011-04-07 14:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 3/11 z dnia 07.04.2011r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi publicznej ul. Krótkiej w Międzyzdrojach - cz. dz. nr 210, obręb nr 20, o zajezdnię autobusową wraz z kontenerowym obiektem socjalnym, położonych na cz. działek o numerach geodezyjnych: 443, 210, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2011-04-07 14:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji : Świnoujście - Szczecin na terenie woj. zachodniopomorskiego - odcinek od zespołu zaporowo-upustowego "Kaminke" do Tłoczni Gazu Goleniów - na terenie miasta Świnoujście, gminy Międzyzdroje, miasta i gminy Wolin oraz gminy Stepnica i gminy Goleniów. 2011-03-24 10:15
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi publicznej dojazdowej do budynku Banku, położonej na cz. działek o numerach geodezyjnych: 230/24, 230/25 (po scaleniu dz. nr 443), zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach. 2011-03-16 14:02
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie - sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi publicznej dojazdowej do budynku Banku, położonej na cz. działek o numerach geodezyjnych: 230/24, 230/25 (po scaleniu dz. nr 443), zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach - nie może zostać załatwiona w terminie, z uwagi na fakt, iż załatwienie niniejszej sprawy należy do kategorii spraw szczególnie skomplikowanych i wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. 2011-03-16 14:00
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie drogi publicznej ul. Krótkiej w Międzyzdrojach - cz. dz. nr 210, obręb nr 20, o zajezdnię autobusową wraz z kontenerowym obiektem socjalnym, położonych na cz. działek o numerach geodezyjnych: 230/24, 230/25 (po scaleniu dz. nr 443), 210, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2011-03-16 13:58
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie - sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie drogi publicznej ul. Krótkiej w Międzyzdrojach - cz. dz. nr 210, obręb nr 20, o zajezdnię autobusową wraz z kontenerowym obiektem socjalnym, położonych na cz. działek o numerach geodezyjnych: 230/24, 230/25 (po scaleniu dz. nr 443), 210, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje- nie może zostać załatwiona w terminie, z uwagi na fakt, iż załatwienie niniejszej sprawy należy do kategorii spraw szczególnie skomplikowanych i wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. 2011-03-16 13:57
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi publicznej dojazdowej do trafostacji, położonej na częściach działek o numerach geodezyjnych: 230/30 i 230/31, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Krótkiej w Międzyzdrojach - nie może zostać załatwiona w terminie, z uwagi na fakt, iż załatwienie niniejszej sprawy należy do kategorii spraw szczególnie skomplikowanych i wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. 2011-03-16 13:55
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi publicznej dojazdowej do trafostacji, położonej na częściach działek o numerach geodezyjnych: 230/30 i 230/31, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Krótkiej w Międzyzdrojach 2011-03-16 13:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Remont i przebudowa ulicy Polnej w Międzzydrojach" 2011-03-04 09:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-03-01 12:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-03-01 12:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-03-01 12:55
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotycząxcej umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci dróg dojazdowychdo obiektów technicznych 2011-02-01 11:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: montażu urządzeń telekomunikacyjnych stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL s.a. 2011-01-31 13:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie terminalu dla inwestycji "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie województwa zachodnioporskiego" 2011-01-12 10:06
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011-01-07 12:00