herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Kierownikiem Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji jest Tadeusz Konopacki tel. 32-75-652

Do zadań Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji należy  w szczególności:
1) w zakresie  inwestycji:
a) planowanie wydatków inwestycyjnych,
b) przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie procesów inwestycyjno-   remontowych pod względem formalno – prawnym,
c) egzekwowanie uprawnień w zakresie jakości wykonanych prac, a w szczególności egzekwowanie uprawnień z gwarancji i rękojmi,
d) planowanie budowy, modernizacji dróg gminnych,
e) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowych,
f) przygotowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb naliczenia opłat adiacenckich,
g) realizacja zadań inwestycyjnych w gminie w zakresie budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków,  wynikających z KPOŚK;  współpraca z  Referatem SGK w sporządzaniu sprawozdań z realizacji Programu.
2) w zakresie drogownictwa:
a) planowanie dotyczące utrzymania i ochrona dróg gminnych,
b) koordynacja robót w pasie drogowym oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego,
c) oświetlenie gminne,
d) opracowywanie projektów remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych,
e) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów,
f) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich do GDDKiA,
g) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.”,
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 04-03-2005 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 08-01-2014 16:55