herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl


Kierownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa jest mgr Edyta Konarzewska tel. 32-75-632

Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy:

1) w zakresie geodezji:

a) planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych związanych z wykonywaniem robót geodezyjno - kartograficznych,

b) przygotowywanie umów oraz nadzór nad ich realizacja w zakresie robót geodezyjno - kartograficznych,

c) prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości, w tym naliczanie opłat adiacenckich,

d) prowadzenie spraw związanych z wydzieleniem dróg gminnych,

e) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, wznoszeniem pomników oraz nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej,

f) przygotowywanie dokumentacji do urządzenia ksiąg wieczystych oraz wprowadzenia w nich zmian,

g) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem nieruchomości.

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami , mieniem gminy i rolnictwem należy:

a) przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości komunalnych,

b) prowadzenie spraw związanych z uwłaszczaniem państwowych i innych jednostek organizacyjnych,

c) prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem osób fizycznych,

d) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobów mienia gminnego,

e) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości komunalnych,

f) prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości komunalnych,

g) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat za korzystanie z nieruchomości komunalnych,

h) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

i) prowadzenie spraw związanych z ochrona gruntów rolnych,

j) organizowanie i przeprowadzenie spisu rolnego,

k) współpraca z izbami rolniczymi,

l) wydawanie decyzji nakazujących sprzęt plonów z terenów zmeliorowanych,

m) wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości komunalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 04-03-2005 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2005 11:24