herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 30.09.2012r. 2012-10-23 13:17
Zarządzenie Nr 126/FIN/2012 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2012-08-27 14:05
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 30.06.2012r. 2012-07-23 15:03
Uchwała Nr LXXXVI/309/2012 składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-06-27 14:33
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2011. 2012-05-31 09:55
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 31.03.2012r. 2012-04-25 15:36
Uchwała Nr XLIV/143/2012 składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-04-23 14:54
Zarządzenie Nr 44/FIN/2012 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 2012-04-05 14:24
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 31.12.2011r. 2012-02-27 10:26
Uchwała nr X/50/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024. 2012-01-25 14:02
Uchwała nr X/49/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2012r. 2012-01-25 14:01
Uchwała Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedzyzdroje na 2012 rok. 2011-12-29 14:04