herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 30.09.2013r. 2013-10-25 11:53
Zarządzenie Nr 137/FIN/2013 Burmistrza Międzydrojów z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2013-08-29 14:14
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 30.06.2013r. 2013-08-20 13:45
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2012. 2013-05-24 11:05
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 31.03.2013r. 2013-04-24 13:58
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 2013-04-02 11:07
Zarządzenie Nr 40/Fin/2013 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok 2013-04-02 11:11
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 31.12.2012r. 2013-03-05 09:13
Uchwała nr X/33/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024. 2013-01-21 08:33
Uchwała nr X/34/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2013r. 2013-01-21 08:32
Uchwała Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok. 2012-12-31 11:35