Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31.12.2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GRODNO 7_13 2013-12-31 10:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31.12.2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GRODNO 1 8_13 2013-12-31 10:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30.12.2013r. o zebranych materiałach i dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, ENEA 6_13 2013-12-30 12:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30.12.2013r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Straż Graniczna 9_13 2013-12-30 12:01
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wolnostojącego, apartamentowego z usługami, piętrowego (do 2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, częściowo podpiwniczonego), budowie infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniu terenu w miejscowości Wapnica, na działce nr 193 i na części działki nr 268/2, zlokalizowanych w obrębie 23 Wapnica, jednostka ewidencyjna Międzyzdroje 2013-12-12 12:17
dokument Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni atomowej w gminie Pyhajoki" - Finlandia. 2013-12-12 12:17
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynu Wilii 1 oraz garażu budynku recepcji na pomieszczenie stacji pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnych źródeł energii opartych o pionowe sondy gruntowe, na terenie Kompleksu Edukacyjnego "GRODNO", na działce o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie nr 22 jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2013-12-04 08:18
dokument Informacja o wyłożeniu do wglądu przekazanych przez stronę niemiecką dokumentów, w tym nietechniczne podsumowanie projektu Raportu Oddziaływania na Środowisko doi. Federalnego Specjalistycznego Planu Przybrzeżnego dla wyłącznej strefy ekonomicznej Bałtyku 2013 2013-12-02 14:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych, przy ulicach Bukowej i Leśnej w Międzyzdrojach. 2013-11-29 12:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 6/13 z dnia 21.11.2013r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wiaty służącej selektywnej zbiórce odpadów wraz z ogrodzeniem terenu, położonej przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 487/20, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2013-11-21 09:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynu Wilii 1 oraz garażu budynku recepcji na pomieszczenie stacji pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnych źródeł energii opartych o pionowe sondy gruntowe, na terenie Kompleksu Edukacyjnego "GRODNO" 2013-11-19 13:56
dokument Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2013-11-19 10:04
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie wiaty służącej selektywnej zbiórce odpadów wraz z ogrodzeniem terenu, położonej przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 487/20, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2013-10-30 16:20
dokument Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014". 2013-10-22 09:08
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014". 2013-10-08 09:05
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie wiaty służącej selektywnej zbiórce odpadów wraz z ogrodzeniem terenu, położonej przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach 2013-10-02 15:04
dokument Protokół z wybory ofert na organizację otwarcia mariny w Wapnicy, realizowanego w ramach zadania p.n. "Budowa Portu Jachtowego w miejscowości Wapnica" w ramach projektu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego" 2013-09-11 08:09
dokument Protokól z oceny ofert dotyczących wykonania dokumenatcji - projektu zmiany organizacji ruchu drogowego dla wykonania oznakowania mariny w Wapnicy, w zawiązku z działaniami promującymi Projekt "Marina Wapnica" realizowany w ramach projektu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego" 2013-08-28 16:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 212/2013, znak: AP-1.7840.203-6.2013.PM, zmieniającą decyzję nr 66/2011 z dnia 12.04.2011 r., zmienioną decyzją nr 172/2011 z dnia 29.07.2011 r., zmienioną decyzją nr 304/2011 z dnia 15.12.2011 r., zmienioną decyzją nr 203/2012 z dnia 30.08.2012 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji: Świnoujście - Szczecin i zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją na terenie woj. zachodniopomorskiego - odcinek od Terminalu Gazu Skroplonego LNG w Świnoujściu do zespołu zaporowo-upustowego "Kaminke" 2013-08-28 13:02
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ul. Komunalną, ul. Nowomyśliwską, ul. Wodziczki, ciekiem wodnym "Stary Zdrój", torami kolejowymi i ul. Niepodległości. 2013-08-23 08:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 209/2013, znak: AP-1.7840.206-5.2013.MR, w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Zachodniopomorskiego nr 80/2011 z dnia 29.04.201 lr., zmienionej decyzją nr 122/2011 z dnia 28.05.2012r., zmienionej decyzją nr 251/2012 z dnia 19.10.2012r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji: Świnoujście - Szczecin, odcinek od zespołu zaporowo - upustowego "Kaminke" do Tłoczni Gazu Goleniów - na terenie miasta Świnoujście, powiatu kamieńskiego i powiatu goleniowskiego w części dotyczącej dokonania nasadzeń zastępczych 2013-08-21 12:07
dokument Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14.08.2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Decyzji nr 3/13 z dnia z dnia 28.05.2013r. 2013-08-14 16:24
dokument Protokół z oceny oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych - gadżetów reklamowych promujących projekt "marina Wapnica" realizowany w ramach projektu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego" 2013-10-02 15:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Zachodniopomorskiego nr 80/2011 z dnia 29.04.201 lr., zmienionej decyzją nr 122/2011 z dnia 28.05.2012r., zmienionej decyzją nr 251/2012 z dnia 19.10.2012r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji: Świnoujście - Szczecin, odcinek od zespołu zaporowo - upustowego "Kaminke" do Tłoczni Gazu Goleniów - na terenie miasta Świnoujście, powiatu kamieńskiego i powiatu goleniowskiego. 2013-07-19 13:06
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 66/2011 z dnia 12.04.2011 r., zmienionej decyzją nr 172/2011 z dnia 29.07.2011 r., zmienionej decyzją nr 304/2011 z dnia 15.12.2011 r., zmienionej decyzją nr 203/2012 z dnia 30.08.2012 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji: Świnoujście - Szczecin i zezwalającej na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, na terenie woj. zachodniopomorskiego - odcinek od Terminalu Gazu Skroplonego LNG w Świnoujściu do zespołu zaporowo-upustowego "Kaminke" 2013-07-19 08:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Przy WPN w Lubinie" na obszarze obejmującym część miejscowości Lubin gminy Międzyzdroje 2013-07-12 11:23
dokument Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie przejazdu kolejowego kat. "A" w km 92,069 linii kolejowej nr 401 Szczecin-Dąbie - Świnoujście wraz z dojazdem, linią sterowniczą i światłowodową. 2013-07-08 14:55
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 4/13 z dnia 04.07.2013r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hali warsztatowo - garażowej, położonej przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 487/50, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2013-07-04 15:21
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/13 z dnia 04.07.2013r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zadaszonych boksów magazynowych, położonych przy ul. Nowomyśliwskiej 90 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 487/51, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2013-07-04 15:19
dokument Protokół z oceny oferty dotyczącej: opracowania materiałów audiowizualnych promujących projekt "Marina Wapnica realizowany w ramach projketu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego". 2013-07-04 15:18
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia, że że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie hali warsztatowo - garażowej, położonej przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 487/50, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2013-06-11 14:49
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zadaszonych boksów magazynowych, położonych przy ul. Nowomyśliwskiej 90 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 487/51, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2013-06-11 14:48
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 3/13 z dnia 28.05.2013r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji elektroenergetycznej 15/0,4kV wraz z przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, położonej przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach 2013-05-28 12:37
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia o zawieszeniu postępowania administarcyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie wiaty służącej selektywnej zbiórce odpadów wraz z ogrodzeniem. 2013-05-24 13:45
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zadaszonych boksów magazynowych, położonych przy ul. Nowomyśliwskiej 90 w Międzyzdrojach 2013-05-10 11:16
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie wiaty służącej selektywnej zbiórce odpadów wraz z ogrodzeniem terenu, położonej przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach 2013-05-10 11:15
dokument Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie hali warsztatowo - garażowej, położonej przy ul. Nowomyśliwskiej 86 w Międzyzdrojach 2013-05-09 12:08
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gazociągu Nord Stream" 2013-05-08 16:43
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przekazaniu stronie polskiej dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko opracowaną dla planowanych przedsięwzięć pn. "Morska Farma Wiatrowa Wikinger Nord" i "Morska Farma Wiatrowa Wikinger Sücl". 2013-05-07 10:06
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji elektroenergetycznej 15/0,4kV wraz z przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, położonej przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach 2013-05-06 14:48
dokument Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przekazaniu stronie polskiej przez stronę niemiecką powiadomienia o opracowaniu "Pierwszego Projektu Federalnego Specjalistycznego Planu Przybrzeżnego niemieckiej wyłącznej strefy ekonomicznej Bałtyku 2013" 2013-04-26 11:24
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ul. Komunalną, ul. Nowomyśliwską, ul. Wodziczki, ciekiem wodnym ?Stary Zdrój", torami kolejowymi i ul. Niepodległości. 2013-04-19 07:51
dokument Obwieszczenia Burmistrza Międzyzdrojów dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji elektroenergetycznej 15/0,4kV wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV, położonej przy ul. Krótkiej w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 210, 230/16, 230/17, 443, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2013-04-16 13:38
dokument Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do wglądu projektu nowego statutu sołectwa Lubin, celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. 2013-04-08 14:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 05.04.2013r. o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/13 z dnia 05.04.2013r. 2013-04-05 15:18
dokument Informacja Burmistrza Międzyzdrojów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2012 2013-04-02 13:26
dokument Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 2013-03-27 15:16
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/13 z dnia 22.03.2013r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego powoiskowego na budynek magazynowy -Archiwa Państwowe, położonego na części działki o numerze geodezyjnym: 400, zlokalizowanej w obrębie nr 22 Woliński Park Narodowy jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, Biała Góra. 2013-03-27 14:19
dokument Wynik konkursu o otwartym naborze na partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2013-03-07 13:18
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV wraz z powiązaniami kablowymi SN 15kV i n.n. 0,4kV oraz wymianie istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4KV słupowej nr 2772 (dz. nr 155/8, obręb nr 23 Wapnica) na stację kontenerowa w obudowie betonowej wraz z powiązaniami kablowymi SN 15kV i n.n. 0,4kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 155/8, 155/12, 181, 192/6, 192/7, 196, 198/4, 198/5, 229, 235, 247, 250, 251/1, zlokalizowanych w obrębie nr 23 Wapnica jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, ulica Pogodna, Turkusowa i Nadbrzeżna w Wapnicy oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 116, 117/2, 117/1, 10, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym nr 24 Lubin jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, ulica Główna w Lubinie. 2013-03-05 11:53
dokument obwieszczenie w sprawie zebrania materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego powoiskowego na budynek magazynowy - archiwa państwowe, położonego na części działki o numerze geodezyjnym: 400, zlokalizowanej w obrębie nr 22 Woliński Park Narodowy jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, Biała Góra. 2013-02-25 12:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie województwa zachodniopomorskiego -poszerzenie pasa robót pod czasowe zajęcie terenów na potrzeby prowadzenia prac budowlano-montażowych" 2013-02-20 16:02
dokument OGŁOSZENIE z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie zmiany ogłoszenia o otwartym naborze na partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 2013-02-19 15:30
dokument Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza konkurs o otwartym naborze na partnera dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2013-02-14 09:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 800 MOP 8,4 MPa relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie województwa zachodniopomorskiego - poszerzenie pasa robót pod czasowe zajęcie terenów na potrzeby prowadzenia prac budowlano-montażowych". 2013-02-05 08:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na części działki o numerze geodezyjnym: 400, zlokalizowanej w obrębie nr 22 Woliński Park Narodowy jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, Biała Góra, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego powoiskowego na budynek magazynowy - archiwa państwowe. 2013-01-25 11:18
dokument Zawiadamiam, że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV wraz z powiązaniami kablowymi SN 15kV i n.n. 0,4kV na działkach o numerach geodezyjnych: 155/8, 155/12, 235, 196, 251/1, 192/6, zlokalizowanych w obrębie nr 23 Wapnica jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, ulica Pogodna 1 Turkusowa w Wapnicy oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 10, 116, 117/2, 117/1, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym nr 24 Lubin jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, ulica Główna w Lubinie - nie może zostać załatwiona w terminie 2013-01-25 11:16
dokument zawiadamiam że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na części działki o numerze geodezyjnym: 400, zlokalizowanej w obrębie nr 22 Woliński Park Narodowy jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje, Biała Góra, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego powoiskowego na budynek magazynowy - archiwa państwowe - nie może zostać załatwiona w terminie 2013-01-25 11:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji transformatorowych 15/Q,4kV wraz z powiązaniami kablowymi SN 15kV i n.n. 0,4kV 2013-01-23 12:19
dokument Wynik otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-01-02 12:49