herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wynik konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku pn: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach" 2013-12-19 10:38
Konkurs ofert na relizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 2013-12-03 09:34
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku pn: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach" - zmienione 2013-11-18 12:45
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku pn: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach" 2013-11-18 12:42
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2013-04-16 13:54
Wynik otwartego konkursu ofert na sfinansowanie zadań z zakresu wolontariatu z przeznaczeniem na powierzenie zadania utworzenia Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie Gminy Międzyzdroje. 2013-02-27 08:19
Otwarty konkurs ofert na sfinansowanie zadań z zakresu wolontariatu z przeznaczeniem na powierzenie zadania utworzenia Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie Gminy Międzyzdroje. 2013-01-25 09:01