herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl


 Skarbnik Gminy

Agnieszka Sadka

tel. 32-75-642

Przyjmuje interesantów codziennie od 10.00 do 14.00

sekretariat: tel. (91) 32-75-631, faks (91) 32-75-630

 um@miedzyzdroje.pl

 
Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu.

  • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym: wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Miasto, przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; poprzez analizowanie wykorzystania środków budżetowych lub pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji Miasta,
  • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym pełnienie kontroli funkcjonalnej, kontroli legalności dokumentów, dotyczących wykonania planów finansowych oraz ich zmian, następnej kontroli operacji gospodarczych, stanowiących przedmiot księgowania, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
  • opracowywanie projektu budżetu gminy,

·         wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy,

·         kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań majątkowych,

·         opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy

·         przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych

·         składanie burmistrzowi okresowych sprawozdań z realizacji budżetu,

·         opracowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w budżecie gminy,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 04-03-2005 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marta Trojan 09-01-2013 15:35