herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje - TEKST JEDNOLITY 2018-08-01 14:00
UCHWAŁA NR XLV/482/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje" 2018-07-04 10:30
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2018-04-12 14:57
Obwieszczenie z dnia 3.11.2017r. o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-11-13 11:59
Obwieszczenie z dnia 28.04.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-05-10 09:19
Uchwała Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje" 2010-07-12 13:57
Studium Gminy Międzyzdroje - nieaktualne 2010-07-12 13:58