Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVIII/182/04 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje.

UCHWAŁA NR XVIII / 182/04 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje Na podstawie art 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001r. nr 125, poz.1371 z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 41, poz.365, Nr 62,poz.554, Nr 74, poz.676, Nr89, poz.804, Nr113, poz .984, Nr 216, poz. 1826 oraz 2003r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz.1953, Nr 217, poz. 2124) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych , na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1/. prowadzenie robót w pasie drogowym, 2/. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3/. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4/. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt1-3, przy czym pod takim zajęciem rozumie się zajecie pasa drogowego np. pod ogródki piwne, pod stragany nie bedące obiektami budowlanymi, pod stałą ekspozycję towarów na chodniku lub w granicach pasa drogowego . § 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych o których mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia: 1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 5,00zł 2) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00zł 2. Stawkę określoną w ust.1 pkt 1. stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 2,00zł 4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajecie pasa drogowego przez 1 dzień. § 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: 1) w jezdni - 80,00zł 2) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 40,00zł 3) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 20,00zł 4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00zł 5) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje sie stawki w wysokości 50% określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3. 2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym 3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. § 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni: 1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego: a) poza obszarem zabudowanym - 2,00zł b) w terenie zabudowanym - 2,00zł c) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 2,00zł d) reklamy - 2,00zł 2. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się stawkę opłat za 1m2 powierzchni - 2,00zł § 5. Wkonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 30-04-2004 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-04-2004 15:09