Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVIII/183/04 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkowania.


UCHWAŁA NR XVIII/183/04

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 i z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 1510 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 39 i nr 19, poz. 177) uchwala się , co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego niżej wymienionych nieruchomości:

  1. położonej w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej ewidencyjnie działkami: nr 321/1 o pow. 49 m2 i nr 322/1 o pow. 2.701 m2,

  2. położonej w Międzyzdrojach przy ul. Komunalnej 60, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 416/6 o pow. 227m2.

  3. położonej w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 7, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 87 o pow. 775m2,

  4. położonej w Międzyzdrojach przy ul. Przy Wodociągach 2, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 169 o pow. 1.012m2,

  5. położonej w Międzyzdrojach przy ul. Zdrojowej, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 225/5 o pow. 20 m2,

  6. położonej w Międzyzdrojach przy ul. Traugutta 2, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 309 o pow. 505m2,

  7. położonej w Lubinie przy ul. Dobrej 1, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 136/2 o pow. 2.442 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały został przygotowany na wniosek wieczystych użytkowników nieruchomości, którym nie przysługuje roszczenie o przekstałcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu.

Sprzedaż prawa własności nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu dokonywana jest w drodze umowy cywilno prawnej - aktu notarialnego.

Przepis tego artykułu nie przyznaje jednak uzytkownikowi wieczystemu roszczenia

o uzyskanie prawa własności nieruchomości, tak jak w w/w ustawach.

Sprzedaż prawa własności na podstawie tego przepisu zależy wyłącznie od woli Rady Miejskiej.

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie użyczenia mienia komunalnego - nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 34 o pow. 586m2 przy ul. Cichej 2-2a w Międzyzdrojach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46 z dnia 7 czerwca 2000r., poz. 543 ze zmianami), nieruchomości będące własnością gminy mogą być przedmiotem użyczenia.

W dniu 22 lutego 2002r. Rada Miejska w Międzyzdrojach Uchwałą Nr XLI/401/2002 wyraziła zgodę na wniesienie aportem do Spółki nieruchomość zabudowaną dwoma budynkami biurowymi 2 i 2a przy ul. Cichej.

Zarząd Miejski postanowił oddać w użyczenie przedmiotową nieruchomość stanowiącą siedzibę Spółki, na okres do 31.12.2003r.

W sytuacji wcześniejszego wniesienia aportu, umowa użyczenia sporządzona na podstawie podjętej Uchwały wygasa z mocy prawa.

Urządzony teren, stanowiący działkę oznaczoną numerem 223 o pow. 1250 m2, bezpośrednio przylegający do Międzynarodowego Domu Kultury, Zarząd Miejski proponuje oddać do dyspozycji Międzynarodowego Domu Kultury w formie użyczenia, z zakazem poddzierżawiania osobom trzecim na okres do 31.12.2002r.

Teren przeznacza się na organizację imprez promocyjnych organizowanych przez MDK oraz proponowanych miastu przez organizacje i instytucje z możliwością działalności uzupełniającej - parkingu strzeżonego dla potrzeb MDK.

Uzyskane przychody z przedmiotu użyczenia przeznaczone zostaną wyłącznie na cele statutowe, a MDK do 31.10.2002r. przedstawi sprawozdanie finansowe w tym zakresie.

Użyczający ponosić będzie pełną odpowiedzialność materialną za przekazany

w użyczenie urządzony teren i odpowiedzialny będzie za jego uszkodzenie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 30-04-2004 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-04-2004 15:10