Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW O G Ł A S Z A PRZETARG USTNY OGRANICZONY, na dzierżawę terenów na okres od dnia 01 lipca 2004 r do 31 sierpnia 2004 roku położonych w Międzyzdrojach na PLAŻY oraz przy ul. Pr


BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW

O G Ł A S Z A

PRZETARG USTNY OGRANICZONY,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 MAJA 2004 ROKU O GODZ. 11.30

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5

na dzierżawę terenów na okres od dnia 01 lipca 2004 r do 31 sierpnia 2004 roku położonych w Międzyzdrojach na PLAŻY oraz przy ul. Promenada Gwiazd na prowadzenie działalności gospodarczej z punktów ruchomych, niezłączonych trwale z gruntem i niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

lp.

POŁOŻENIE

POWIERZCHNIA

PRZEZNACZENIE

CENA WYWOŁAWCZA ZA 1 M2/ za 1 m-c

POSTĄPIENIE

1.

Międzyzdroje - MIEJSCE NA PLAŻY NA WYSOKOŚCI RADARU W KIERUNKU LUBIEWA

MIN.20 M2

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA - SPRZEDAŻ LODÓW, SŁODYCZY, NAPOJÓW DOPUSZCZA SIĘ SPRZEDAŻ PIWA

110,00 złotych

5,00 ZŁOTYCH

2.

Międzyzdroje - MIEJSCE NA PLAŻY NA WYSOKOŚCI GROMADY - LEWA STRONA ZEJŚCIA

MIN. 20 M2

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA LUB ROZRYWKOWA DLA DZIECI NP. EURO BANGEE, ZABAWKI DMUCHANE ITP.

110,00 ZŁOTYCH

5,00 ZŁOTYCH

3.

Międzyzdroje -MIEJSCE NA PLAŻY NA WYSOKOŚCI GROMADY ( TUŻ PRZY ZEJŚCIU NA PLAŻĘ, NA PIASKU) - PRAWA STRONA

MIN. 2 DO 4 M2

DZIAŁALNOŚCUSŁUGOWA - WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PLAŻOWEGO Z PUNKTU RUCHOMEGO -LEŻAKI, PARAWANY

165,00 ZŁOTYCH

5,00 ZŁOTYCH

4.

Międzyzdroje- MIEJSCE NA PLAŻY NA WYSOKOŚCI GROMADY - PRAWA STRONA ZEJŚCIA

MIN. 20 M2

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA LUB USŁUGOWA NP. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO ( z wyłączeniem skuterów wodnych)

110,00 ZŁOTYCH

5,00 ZŁOTYCH

5.

Międzyzdroje- MIEJSCE NA PLAŻY NA WYSOKOŚCI OBIEKTU „GRYF III” ( TUŻ PRZY ZEJŚCIU NA PLAŻĘ, NA PIASKU) -PRAWA STRONA

MIN. 2 DO 4 M2

DZIAŁALNOŚCUSŁUGOWA - WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PLAŻOWEGO Z PUNKTU RUCHOMEGO -LEŻAKI, PARAWANY

165,00 ZŁOTYCH

5,00 ZŁOTYCH

6.

Międzyzdroje-MIEJSCE NA PLAŻY NA WYSOKOŚCI OBIEKTU „GRYF III” , PRZY ZJEŻDŻALNI „EL-ZA”-lewa strona)

MIN.10 M2

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-REKREACYJNA - PRZEJAŻDŻKI „BANANEM” LUB INNE

110,00 ZŁOTYCH

5,00 ZŁOTYCH

7.

Międzyzdroje - MIEJSCE NA PLAŻY NA WYSOKOŚCI OBIEKTU „GRYF I” ( TUŻ PRZY ZEJŚCIU NA PLAŻĘ, NA PIASKU) - PRAWA STRONA

MIN. 2 DO 4 M2

DZIAŁALNOŚCUSŁUGOWA - WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PLAŻOWEGO Z PUNKTU RUCHOMEGO -LEŻAKI, PARAWANY

165,00 ZŁOTYCH

5,00 ZŁOTYCH

8.

Międzyzdroje ul. Promenada Gwiazd - MIEJSCE PRZY BARZE „POD SOSNAMI” ( PRZED SZALETEM)

DO 4 M2

DZIAŁALNOŚCUSŁUGOWA - WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PLAŻOWEGO Z PUNKTU RUCHOMEGO -LEŻAKI, PARAWANY

165,00 ZŁOTYCH

5,00 ZŁOTYCH

Na Oferencie, który przetarg wygra ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych pozwoleń od właściwych władz sanitarnych i Urzędu Morskiego w Szczecinie.

UWAGA: DO CENY DOLICZA SIĘ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 22 %

WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg ogranicza się wyłącznie do osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Międzyzdroje prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą ( lub deklarujących rejestrację przed podpisaniem umowy dzierżawy).

2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z Gminą Międzyzdroje na czas ściśle określony tj. od 01 lipca do 31 sierpnia 2004 roku.

3. Oferent, który wygrał przetarg obowiązany jest w terminie do 04 czerwca 2004 roku wpłacić na konto Urzędu Miejskiego

w Międzyzdrojach ogólną wartość wylicytowanego czynszu.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po dokonaniu powyższej wpłaty przez Oferenta.

4. Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dzierżawca zobowiązany będzie do:

1) Zagospodarowania wskazanego terenu, uzyskania niezbędnych pozwoleń na postawienie punktu.

2) Utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz w jego okolicy, stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, porządkowych, administracyjnych oraz zawarcia umowy z ZOŚ w Międzyzdrojach przed podpisaniem umowy dzierżawy:

3) W przypadku zajęcia dodatkowego terenu dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty należności za każdy metr kwadratowy wg stawek wylicytowanych w przetargu.

4) Wypełniania wszystkich innych postanowień zawartych w umowie.

5) Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko.

OFERENT przed przystapieniem do przetargu zobowiązany jest w dniu przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:

1/. Pisemne oświadczenie, że :

a/. nie zalega z płatnościami z tytułu dzierżaw lub innych należności na rzecz Gminy Międzyzdroje.

b/. zapoznał się z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy oraz ,że przyjmuje je bez zastrzeżeń a także

c/. określi sposób zagospodarowania terenu - dokładny opis punktu, poda proponowaną powierzchnię na prowadzenie

działalności.

2/. Dowód wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18.05.2004 roku na konto Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach nr 3820300045111000000547180 lub do kasy Urzędu Miejskiego (po uprzednim wystawieniu polecenia wpłaty w pok. nr 2), które jest jednocześnie warunkiem przystąpienia do przetargu.

Wysokość wadium - jednomiesięczna wywoławcza wartość czynszu za zajęcie deklarowanej powierzchni bez podatku VAT.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się Oferenta , który przetarg wygrał od wpłaty w terminie do 04 czerwca 2004 roku wylicytowanej kwoty i podpisania umowy dzierżawy.

Jeden przedsiębiorca może skutecznie wylicytować jedno miejsce handlowe , bez prawa poddzierżawiania na rzecz osób trzecich!

BURMISTRZ zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Uwaga: Jeżeli w/w teren, w przetargu w dniu 19.05.2004 r. nie znajdzie dzierżawców wśród mieszkańcow Gminy

Międzyzdroje, odbędzie się II przetarg dla wszystkich zainteresowanych (nieograniczony) w dniu 20.05.2004 r

o godz. 10.30 na tych samych warunkach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 07-05-2004 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2004 11:05