Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW O G Ł A S Z A PRZETARG USTNY OGRANICZONY, na dzierżawę terenów na okres od dnia 01 lipca 2004 r do 31 sierpnia 2004 roku położonych w Międzyzdrojach przy ul. Promenada Gwiazd


BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW

O G Ł A S Z A

PRZETARG USTNY OGRANICZONY,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 MAJA 2004 ROKU O GODZ. 11.00

W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5

na dzierżawę terenów na okres od dnia 01 lipca 2004 r do 31 sierpnia 2004 roku położonych w Międzyzdrojach przy ul. Promenada Gwiazd oraz ul. Bohaterów Warszawy na prowadzenie działalności gospodarczej z punktów ruchomych-handel obnośny i obwoźny, niezłączonych trwale z gruntem i niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

lp.

POŁOŻENIE

POWIERZCHNIA

PRZEZNACZENIE

CENA WYWOŁAWCZA

POSTĄPIENIE

1.

Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy PRZY OBIEKCIE PN „BALBINKA” -NA TRAWNIKU

MAX. 2 M2

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - MALOWANIE TATUAŻY ITP.

500,00 złotych

OD OSOBY/M-C

5,00 ZŁOTYCH

2.

Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy W OBRĘBIE AMFITEATRU PRZY KIOSKU „KSIĘGARNIA” - PO LEWEJ STRONIE

MAX. 2 M2

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - MALOWANIE TATUAŻY ITP.

500,00 złotych

OD OSOBY/M-C

5,00 ZŁOTYCH

3.

Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy ALEJKA OD HOTELU „AURORA” DO OBIEKTU „FENIKS” (ZA KRZEWAMI) 3 miejsca

a)

b)

c)

MAX.2 M2

MAX.2 M2

MAX.2 M2

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - MALOWANIE TATUAŻY ITP.

500,00 złotych

OD OSOBY/M-C

5,00 ZŁOTYCH

4.

Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy i ul. Promenada Gwiazd (NIE OBEJMUJE PASAŻU PRZED MOLO)

PUNKTY RUCHOME- ciągi komunikacyjne :

1. ALEJKA OD HOTELU „AURORA” DO OBIEKTU „FENIKS”

2. OD LOKALU „BALBINKA” DO HOTELU „AMBER BALTIC”

MAX 1 M2

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA - SPRZEDAŻ OBWOŹNA WATY CUKROWEJ LUB INNYCH WYROBÓW CUKIERNICZYCH Z WÓZKA RUCHOMEGO.

385,00 złotych

OD OSOBY /M-C

5,00 ZŁOTYCH

5.

Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy i ul. Promenada Gwiazd -ciągi komunikacyjne

OFERTA DLA 10 OSÓB

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA - SPRZEDAŻ KWIATÓW CIĘTYCH

385,00 złotych

OD OSOBY /M-C

5,00 ZŁOTYCH

6.

Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy i ul. Promenada Gwiazd -ciągi komunikacyjne

OFERTA DLA 5 OSÓB

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWA -

PROWADZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

385,00 złotych

OD OSOBY /M-C

5,00 ZŁOTYCH

7.

Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy i ul. Promenada Gwiazd -ciągi komunikacyjne

(NIE OBEJMUJE PASAŻU PRZED MOLO)

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- PRZEJAŻDŻKI NA KUCYKU.

385,00 złotych

OD OSOBY /M-C

5,00 ZŁOTYCH

UWAGA: DO CENY DOLICZA SIĘ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 22 %

WARUNKI PRZETARGU:

1. Przetarg ogranicza się wyłącznie do osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Międzyzdroje prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą ( lub deklarujących rejestrację przed podpisaniem umowy dzierżawy) .

2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta z Gminą Międzyzdroje na czas ściśle określony tj. od 01 lipca do 31 sierpnia 2004 roku.

3. Oferent, który wygrał przetarg obowiązany jest w terminie do 04 czerwca 2004 roku wpłacić na konto Urzędu Miejskiego

w Międzyzdrojach ogólną wartość wylicytowanego czynszu.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po dokonaniu powyższej wpłaty przez Oferenta.

4. Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dzierżawca zobowiązany będzie do:

1) Zagospodarowania wskazanego terenu, uzyskania niezbędnych pozwoleń na postawienie punktu.

2) Utrzymania porządku i czystości na dzierżawionym terenie oraz w jego okolicy, stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, porządkowych, administracyjnych oraz zawarcia umowy z ZOŚ w Międzyzdrojach przed podpisaniem umowy dzierżawy:

3) Wypełniania wszystkich innych postanowień zawartych w umowie.

4) Dzierżawca prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko.

OFERENT przed przystapieniem do przetargu zobowiązany jest w dniu przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:

1/. Pisemne oświadczenie, że :

a/. nie zalega z płatnościami z tytułu dzierżaw lub innych należności na rzecz Gminy Międzyzdroje.

b/. zapoznał się z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń a także

c/. określi rodzaj punktu handlowego - asortyment oferowany do sprzedaży.

2/. Dowód wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18.05.2004 roku na konto Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach nr 3820300045111000000547180 lub do kasy Urzędu Miejskiego (po uprzednim wystawieniu polecenia wpłaty w pok. nr 2), które jest jednocześnie warunkiem przystąpienia do przetargu.

Wysokość wadium - jednomiesięczna wywoławcza wartość czynszu za zajęcie deklarowanej powierzchni bez podatku VAT.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się Oferenta , który przetarg wygrał od wpłaty w terminie do 04 czerwca 2004 roku wylicytowanej kwoty i podpisania umowy dzierżawy.

Burmistrz Międzyzdrojów informuje, że nie zapewnia punktów sanitarnych oraz dostawy energii elektrycznej i wody.

Jeden przedsiębiorca może skutecznie wylicytować jedno miejsce handlowe , bez prawa poddzierżawiania na rzecz osób trzecich!

BURMISTRZ zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Uwaga: Jeżeli w/w teren, w przetargu w dniu 19.05.2004 r. nie znajdzie dzierżawców wśród mieszkańców Gminy

Międzyzdroje, odbędzie się II przetarg dla wszystkich zainteresowanych (nieograniczony) w dniu 20.05.2004 r.

o godz.10.00 na tych samych warunkach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 07-05-2004 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2004 11:11