Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs ofert na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Międzyzdroje : organizacja zajęć sportowych i udział zawodach sportowych w zakresie lekkoatletyki


Burmistrz Międzyzdrojów

działając na podstawie art. 13 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Międzyzdroje : organizacja zajęć sportowych i udział zawodach sportowych w zakresie lekkoatletyki .

1.Rodzaj zadań:

  1. Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Międzyzdroje w sekcjach lekkoatletyki, szczególnie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych , gimnazjum i średnich.

  2. Celem realizacji zadań jest:

 1. poprawa ogólnej sprawności fizycznej,

 2. oddziaływanie wychowawcze,

 3. poprawa stanu zdrowia,

 4. kształtowanie trwałych zainteresowań i nawyków sportowych,

 5. organizowanie zajęć sportowych dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju i sprawności fizycznej uczestników zajęć,

 6. uczestniczenie w zawodach, rozgrywkach sportowych i imprezach sportowych.

Formami realizacji założeń i zadań winno być systematyczne prowadzenie zajęć sportowych w grupach wiekowych, uczestniczenie w zawodach sportowych, organizowanie szkoleń sportowych.

Oferta powinna uwzględniać niezbędne zakupy sprzętu sportowego, składki OZLA, karty zgłoszeń, ubezpieczenie zawodników, zabezpieczenie medyczne, koszty usług przewozowych, środki finansowe na zatrudnienie trenerów i opiekunów dzieci i młodzieży i inne niezbędne do realizacji zadania.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych nas realizację tego zadania.

W budżecie gminy na 2004 rok przewidziano kwotę w wysokości 28.000 zł słownie : dwadzieścia osiem tysięcy zł.

3. Zasady przyznania dotacji:

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Termin i warunki realizacji zadań.

4.1 Od 20.09.2004 do 31.12.2004 roku , zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

4.2 Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z ofertą i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.

4.3 Dotacja będzie udzielona w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej w 2 ratach w powiązaniu z planowaną przez podmiot strukturą wydatków przedstawioną w ofercie.

5. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu dostępnym w pok. Nr 9 Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z uzupełniającymi informacjami na kartach wypełnionych czytelnie, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach pok. Nr 10 w terminie do dnia 13 września 2004 roku.

6. Termin , tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

6.1 Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia składania ofert.

6.2 Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

 2. możliwości organizacyjne oferenta, zasoby ludzkie, dostępność - liczba godzin planowanych zajęć sportowych,

 3. doświadczenie i przygotowanie zawodowe zatrudnionych trenerów lub instrunkorów,

 4. dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą w realizacji tego typu zadań,

 5. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,

 6. cena za realizację zadania ( nie przekraczająca środków zabezpieczonych w budżecie gminy),

6.3 Zadanie będzie oceniane przez powołaną przez Burmistrza Komisję

w skali od 0 do 100 punktów, w tym :

 • za przedstawioną kalkulację kosztów - 40 pkt,

 • za liczbę godzin zajęć sportowych ( szkoleniowych, zawodów sportowych) w roku wg. przedłożonego rocznego harmonogramu - 30 pkt.

 • za doświadczenie i przygotowanie zawodowe , dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą i współpracę z administracją samorządową w ostatnich 3 latach - 30 pkt.

7. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że w 2004 roku nie były przeznaczone środki na realizację zadania w zakresie przedstawionym w konkursie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 02-09-2004 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2004 10:21