Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Burmistrz Międzyzdrojów

działając na podstawie art. 13 ust. 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Międzyzdroje : organizacja zajęć sportowych i udział w zawodach sportowych w piłkę nożną .

1.Rodzaj zadań:

  1. Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Międzyzdroje w sekcji piłka nożna , szczególnie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych , gimnazjum i średnich.

  2. Celem realizacji zadań jest:

 1. poprawa ogólnej sprawności fizycznej,

 2. oddziaływanie wychowawcze,

 3. poprawa stanu zdrowia,

 4. kształtowanie trwałych zainteresowań i nawyków sportowych,

 5. organizowanie zajęć sportowych dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju i sprawności fizycznej uczestników zajęć,

 6. uczestniczenie w zawodach, rozgrywkach sportowych i imprezach sportowych.

Formami realizacji założeń i zadań winno być systematyczne prowadzenie zajęć sportowych w grupach wiekowych, uczestniczenie w zawodach sportowych, rozgrywkach i meczach piłkarskich, organizowanie szkoleń sportowych w piłkę nożną .

Oferta powinna uwzględniać niezbędne zakupy sprzętu sportowego, składki, karty zgłoszeń, ubezpieczenie zawodników, zabezpieczenie medyczne, koszty usług przewozowych, środki finansowe na zatrudnienie trenerów i opiekunów dzieci i młodzieży i inne niezbędne do realizacji zadania.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych nas realizację tego zadania.

W budżecie gminy na 2004 rok przewidziano kwotę w wysokości 20.000 zł słownie : dwadzieścia tysięcy zł.

3. Zasady przyznania dotacji:

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Termin i warunki realizacji zadań.

4.1 Od 20.09.2004 do 31.12.2004 roku , zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

4.2 Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z ofertą i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.

4.3 Dotacja będzie udzielona w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej w 2 ratach w powiązaniu z planowaną przez podmiot strukturą wydatków przedstawioną w ofercie.

5. Termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu dostępnym w pok. Nr 9 Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z uzupełniającymi informacjami na kartach wypełnionych czytelnie, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Książąt Pomorskich 5 w Międzyzdrojach pok. Nr 10 w terminie do dnia 13 września 2004 roku.

6. Termin , tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.

6.1 Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia składania ofert.

6.2 Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

 2. możliwości organizacyjne oferenta, zasoby ludzkie, dostępność - liczba godzin planowanych zajęć sportowych,

 3. doświadczenie i przygotowanie zawodowe zatrudnionych trenerów lub instruktorów,

 4. dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą w realizacji tego typu zadań,

 5. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,

 6. cena za realizację zadania ( nie przekraczająca środków zabezpieczonych w budżecie gminy),

6.3 Zadanie będzie oceniane przez powołaną przez Burmistrza Komisję

w skali od 0 do 100 punktów, w tym :

 • za przedstawioną kalkulację kosztów - 40 pkt,

 • za liczbę godzin zajęć sportowych ( szkoleniowych, zawodów sportowych) w roku wg. przedłożonego rocznego harmonogramu - 30 pkt.,

 • za doświadczenie i przygotowanie zawodowe , dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą i współpracę z administracją samorządową w ostatnich 3 latach - 30 pkt.

7. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że w 2004 roku były przeznaczone środki na realizację zadań dla Klubu Sportowego „Fala „ w Międzyzdrojach, w wysokości 33.000 zł słownie; trzydzieści trzy tysiące zł .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 02-09-2004 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2004 10:20