Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


O G Ł O S Z E N I E

O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Międzyzdroje

z siedzibą przy ulicy

Książąt Pomorskich Nr 5

72-500 Międzyzdroje

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO, KTÓREGO PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACA NA WYKONANIU REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH JEZDNI ( NA GORĄCO ) NA TERENIE MIASTA MIĘDZYZDROJE W ROKU 2004.

ZAKRES ZAMÓWEINIA WYNOSI OKOŁO 350M2 POWIERZCHNI JEZDNI.

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA można odebrać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Międzyzdroje przy ul. Książąt Pomorskich 5, w pokoju nr 17 u Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Jolanty Spychalskiej w godzinach od 8.00 do 15.30. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Inspektor ds. drogownictwa i terenów zielonych tel. 3280351 w. 56.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 1) przedstawią wykaz zamówień conajmniej 2 zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat ( rozpoczęcie i zakończenie 1999 - 2003 ) odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością;

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Termin wykonania zamówienia do dnia 31 października 2004.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach , ul. Książąt

Pomorskich Nr 5 - w pokoju nr 10, w terminie do dnia 23 września 2004 roku do godz. 9.30.

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, w Sali Konferencyjnej - w dniu 23 września 2004 roku o godzinie 10.30

Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- ceną oferty - 100%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Trojan 07-09-2004 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 15:23