Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa drogi gminnej wewnętrznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej , elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady zachodniej , na części działki o numerze geodezyjnym :255, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje , ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach o powierzchni 1488 m? Krzysztof Grądz 2019-12-12 12:38:59
Obieszczenie PPZ.6730.12.1150.2016.MB Burmistrza Mięzyzdrojów o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11.12.2019 r. umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wewnętrznej linii zasilającej złożonej z kabli i szaf elektrycznych, które zasilą budynek nr 4 w Kompleksie Edukacyjnym WPN Grodno, na części działki o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie nr 22 WPN jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2019-12-12 12:36:53
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczacych realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Krzysztof Grądz 2019-12-12 12:35:32
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuacje projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" Krzysztof Grądz 2019-12-12 12:31:57
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2019-12-12 12:31:23
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. Krzysztof Grądz 2019-12-12 12:30:40
ZARZĄDZENIE nr 240/RI/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchmości Krzysztof Grądz 2019-12-12 08:22:53
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje Tomasz Rychłowski 2019-12-11 16:30:21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje Tomasz Rychłowski 2019-12-11 16:27:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ? Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok". Tomasz Rychłowski 2019-12-11 16:26:48
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje Tomasz Rychłowski 2019-12-11 16:15:33
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie konsultacji zmiany uchwały nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" Tomasz Rychłowski 2019-12-11 16:09:44
Obieszczenie PPZ.6730.12.1150.2016.MB Burmistrza Mięzyzdrojów o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11.12.2019 r. umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wewnętrznej linii zasilającej złożonej z kabli i szaf elektrycznych, które zasilą budynek nr 4 w Kompleksie Edukacyjnym WPN Grodno, na części działki o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie nr 22 WPN jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2019-12-11 13:28:20
Rachunek zysków i strat za 2018 rok Krzysztof Grądz 2019-12-11 10:38:29
Rachunek zysków i strat za 2018 rok Krzysztof Grądz 2019-12-11 10:37:59
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). Krzysztof Grądz 2019-12-11 09:23:31
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Krzysztof Grądz 2019-12-11 08:41:59
Informacja Krzysztof Grądz 2019-12-11 08:28:25
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r." Krzysztof Grądz 2019-12-10 13:25:04
Uchwała nr XV/159/19 w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok?. Krzysztof Grądz 2019-12-10 13:23:32
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o wydaniu w dniu 06 grudnia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.1.2018.AC.21, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "na budowie pola kempingowego czterogwiazdkowego na działce 1 (część) i 2/1 (część) obręb 16 gmina Międzyzdroje województwo Zachodniopomorskie" Krzysztof Grądz 2019-12-10 12:25:06
Budowa drogi gminnej wewnętrznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej , elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady zachodniej , na części działki o numerze geodezyjnym :255, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje , ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach o powierzchni 1488 m? Krzysztof Grądz 2019-12-10 11:30:11
Rachunek zysków i strat za 2018 rok Krzysztof Grądz 2019-12-10 08:14:52
Budowa drogi gminnej wewnętrznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej , elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady zachodniej , na części działki o numerze geodezyjnym :255, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje , ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach o powierzchni 1488 m? Krzysztof Grądz 2019-12-09 10:55:06
Budowa drogi gminnej wewnętrznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej , elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady zachodniej , na części działki o numerze geodezyjnym :255, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje , ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach o powierzchni 1488 m? Krzysztof Grądz 2019-12-09 10:54:49
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" Krzysztof Grądz 2019-12-05 13:29:54
ZARZĄDZENIE NR 231A/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych Gminy Międzyzdroje (likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia, materiałów o niskiej wartości podlegającemu ewidencji ilościowej oraz druków ścisłego zarachowania). Krzysztof Grądz 2019-12-05 10:33:01
Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach Krzysztof Grądz 2019-12-04 11:51:30
ZARZĄDZENIE NR 232/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2019-12-04 10:13:28
ZARZĄDZENIE NR 232/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2019-12-04 10:11:47
Rachunek zysków i strat za 2018 rok Krzysztof Grądz 2019-12-04 08:31:24
Rachunek zysków i strat za 2018 rok Krzysztof Grądz 2019-12-04 08:30:41
Dyżury Radnych Krzysztof Grądz 2019-12-04 07:42:01
ZARZĄDZENIE NR 229/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2019-12-03 07:58:12
ZARZĄDZENIE NR 231/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. Marta Trojan 2019-12-03 07:56:03
ZARZĄDZENIE NR 229/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2019-12-03 07:55:38
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. 2018r. poz. 1945) oraz w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2018r. poz. 2096) zawiadamiam o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2.12.2019 r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony, od dnia złożenia wniosku tj. 28.11.2019r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kładki spacerowej na wydmach na odcinku między Promenadą Gwiazd a molo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto Międzyzdroje, obręb Międzyzdroje 20, działka nr 431/3, 256, 76, 70/15, 70/31 i 70/29. Tomasz Rychłowski 2019-12-02 11:34:33
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. 2018r. poz. 1945) oraz w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2018r. poz. 2096) zawiadamiam o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2.12.2019 r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony, od dnia złożenia wniosku tj. 28.11.2019r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kładki spacerowej na wydmach na odcinku między Promenadą Gwiazd a molo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto Międzyzdroje, obręb Międzyzdroje 20, działka nr 431/3, 256, 76, 70/15, 70/31 i 70/29. Tomasz Rychłowski 2019-12-02 11:32:31
Dostawa nowego hakowca w formie leasingu finansowego Marta Trojan 2019-11-29 13:47:55
Dostawa nowego hakowca w formie leasingu finansowego Marta Trojan 2019-11-29 13:47:47