herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o sesji Krzysztof Grądz 2017-04-20 14:04:15
Zarządzenie Nr 67/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Krzysztof Grądz 2017-04-20 13:53:05
Zarządzenie Nr 66/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Krzysztof Grądz 2017-04-20 13:52:35
Zarządzenie nr 70/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Krzysztof Grądz 2017-04-20 13:51:57
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2017-04-20 13:49:17
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2017-04-20 13:48:33
Zawiadomienie o sesji Krzysztof Grądz 2017-04-20 13:47:34
Zawiadomienie o sesji Krzysztof Grądz 2017-04-20 13:47:01
Budowa skateparku Krzysztof Grądz 2017-04-20 13:05:26
Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Międzyzdroje w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa , stanowiącego nieruchomość położona przy ul. Zdrojowej w obrębie 20 miasta Międzyzdroje , stanowiącą działkę nr 227 o powierzchni 1.922m2, dla której w Sadzie Rejonowym w Świnoujściu prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1W/00009132/2 Krzysztof Grądz 2017-04-20 10:02:54
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18.04.17r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubinie ( przy ulicy Geodezyjnej na działce nr 128/4. Obr. 24 ) Tomasz Rychłowski 2017-04-19 12:01:42
Oferta na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację szkolenia pt. "Bądź bezpieczny" Krzysztof Grądz 2017-04-19 10:19:16
Wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym; wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn. Światowy Dzień Wiatru", "Wystawa Farbiarstwa". Krzysztof Grądz 2017-04-19 10:14:59
Zarządzenie Nr 67/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Krzysztof Grądz 2017-04-14 11:47:25
Zarządzenie Nr 66/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Krzysztof Grądz 2017-04-14 11:46:55
Uchwała nr CV.191.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. Krzysztof Grądz 2017-04-14 10:57:10
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 30.03.2017 roku Krzysztof Grądz 2017-04-14 10:04:27
Protokół nr 27 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 08-28 lutego 2017 roku Krzysztof Grądz 2017-04-14 10:01:54
Protokół nr 28 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 07 marca 2017 roku Krzysztof Grądz 2017-04-14 10:01:24
Protokół nr 27 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 08-28 lutego 2017 roku Krzysztof Grądz 2017-04-14 10:00:35
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z na wniosek strony, dla inwestycji polegającej na: budowie stałego zjazdu technicznego na plażę przy obiekcie molo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze geodezyjnym: 70/13 oraz na części działek o numerach geodezyjnych: 70/12 i 70/29, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2017-04-14 09:54:15
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego z na wniosek strony, dla inwestycji polegającej na: przebudowie zejścia na: plażę, na części działki o numerze geodezyjnym: 430/3, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach Krzysztof Grądz 2017-04-14 09:53:39
Zarządzenie nr 63/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 04.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dziereżawę Krzysztof Grądz 2017-04-13 14:27:44
Nabór na wolne stanowisko Kierownika Biura w Lokalnej Grupie Rybackiej "Zalew Szczeciński" Krzysztof Grądz 2017-04-13 13:51:38
Nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. Lokalnej Strategii Rozwoju w Lokalnej Grupie Rybackiej "Zalew Szczeciński" Krzysztof Grądz 2017-04-13 13:50:13
Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-04-12 21:56:57
Wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-04-12 21:56:39
Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap I - Palowanie Krzysztof Grądz 2017-04-12 09:14:31
Budowa skateparku Krzysztof Grądz 2017-04-11 14:17:55
Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap I - Palowanie Krzysztof Grądz 2017-04-11 14:14:54
Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap I - Palowanie Krzysztof Grądz 2017-04-11 14:14:12
Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap I - Palowanie Krzysztof Grądz 2017-04-11 14:14:05
Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap I - Palowanie Krzysztof Grądz 2017-04-11 14:14:00
Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap I - Palowanie Krzysztof Grądz 2017-04-11 14:13:54
Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap I - Palowanie Krzysztof Grądz 2017-04-11 14:13:46
Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap I - Palowanie Krzysztof Grądz 2017-04-11 14:13:41
Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap I - Palowanie Krzysztof Grądz 2017-04-11 14:13:36
Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap I - Palowanie Krzysztof Grądz 2017-04-11 14:13:31
Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap I - Palowanie Krzysztof Grądz 2017-04-11 14:13:26
Budowa Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap I - Palowanie Krzysztof Grądz 2017-04-11 14:13:19