herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 31/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości położonej w Międzyzdrojach Krzysztof Grądz 2019-02-15 10:33:42
Zawiadomienie o zebraniu nowych materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 60/7,74/3,74/4,72/3 i 255/1 zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2019-02-14 12:08:04
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2019-02-14 10:30:38
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW Marta Trojan 2019-02-10 22:45:48
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu 10 lutego 2019 r. Marta Trojan 2019-02-08 16:32:15
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2019 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2019" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Krzysztof Grądz 2019-02-08 10:30:04
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2019 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2019" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Krzysztof Grądz 2019-02-08 10:29:27
Jarosław Mazur - radny - korekta oświadczenia Marta Trojan 2019-02-08 10:21:10
Jarosław Mazur - radny - korekta oświadczenia Marta Trojan 2019-02-08 10:20:49
Adam Celiński - Kierownik Marta Trojan 2019-02-08 10:20:01
Kierownik Adam Celiński - zkończenie pracy Marta Trojan 2019-02-08 10:19:40
Zakład Ochrony Środowiska Marta Trojan 2019-02-08 10:18:58
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2019-02-07 08:42:16
Zawiadomienie o sesji Krzysztof Grądz 2019-02-07 08:41:44
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2019-02-07 08:39:22
Gimnazjum nr 1 Marta Trojan 2019-02-07 08:03:15
Zakład Ochrony Środowiska Marta Trojan 2019-02-07 08:01:46
Stanowisko pracy do spraw społecznych i kultury fizycznej Marta Trojan 2019-02-07 08:00:16
Stanowisko pracy do spraw społecznych i kultury fizycznej Marta Trojan 2019-02-07 07:57:42
Stanowisko pracy do spraw społecznych i kultury fizycznej Marta Trojan 2019-02-07 07:57:37
Stanowisko pracy do spraw kadr Marta Trojan 2019-02-07 07:54:45
Marta Trojan 2019-02-07 07:54:22
Marta Trojan 2019-02-07 07:53:43
Marta Trojan 2019-02-07 07:52:49
Marta Trojan 2019-02-07 07:52:13
Marta Trojan 2019-02-07 07:50:37
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2019-02-06 16:59:05
ZARZĄDZENIE NR 29/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2019-02-06 16:57:46
ZARZĄDZENIE NR 29/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2019-02-06 16:57:28
Dyżury Radnych Krzysztof Grądz 2019-02-06 12:29:55
Dyżury Radnych Krzysztof Grądz 2019-02-06 12:29:37
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Krzysztof Grądz 2019-02-06 08:42:50
ZARZĄDZENIE NR 27/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach Marta Trojan 2019-02-05 15:20:09
ZARZĄDZENIE NR 26/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego nr 1 ?Morskie Skarby? w Międzyzdrojach oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyzdroje Marta Trojan 2019-02-05 15:19:19
ZARZĄDZENIE NR 19/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Marta Trojan 2019-02-05 15:18:21
ZARZĄDZENIE NR 25/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach Marta Trojan 2019-02-01 13:16:13
ZARZĄDZENIE NR 24/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Pana Adama Szczodrego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Marta Trojan 2019-02-01 13:15:42
ZARZĄDZENIE NR 23/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw gminy Międzyzdroje w imieniu Burmistrza Międzyzdrojów Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Gminy Marta Trojan 2019-02-01 13:14:42
ZARZĄDZENIE NR 22/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych Marta Trojan 2019-02-01 13:13:29
ZARZĄDZENIE NR 21/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych Marta Trojan 2019-02-01 13:12:34