herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Parking naziemny wraz z urządzeniami oraz infrastrukturą techniczna związaną z przedsięwzięciem w m. Międzyzdroje." Marta Trojan 2017-03-27 13:27:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ścieżki spacerowej od zejścia na plażę "J" do mola Marta Trojan 2017-03-27 13:25:21
Zarządzenie nr 54/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17, Pani Iwonie Banachowicz Marta Trojan 2017-03-24 13:58:11
Zarządzenie nr 52/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Marta Trojan 2017-03-24 13:57:20
Zarządzenie nr 51/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Marta Trojan 2017-03-24 13:56:40
Zarządzenie nr 48/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 231/FIN/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych Marta Trojan 2017-03-24 13:55:57
Zarządzenie nr 47/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 229/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych Marta Trojan 2017-03-24 13:55:09
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków Marta Trojan 2017-03-24 13:43:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Marta Trojan 2017-03-24 13:42:29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2017-03-24 13:41:58
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2017-03-24 13:41:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marta Trojan 2017-03-24 13:40:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marta Trojan 2017-03-24 13:40:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marta Trojan 2017-03-24 13:40:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-03-24 13:39:24
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku Marta Trojan 2017-03-24 13:38:47
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Międzyzdrojów? i "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów? Marta Trojan 2017-03-24 13:38:28
Projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marta Trojan 2017-03-24 13:37:48
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku Marta Trojan 2017-03-24 13:36:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Marta Trojan 2017-03-24 13:28:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035. Marta Trojan 2017-03-24 13:27:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r. Marta Trojan 2017-03-24 13:26:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok Marta Trojan 2017-03-24 13:25:22
Sesja nr XXXI Marta Trojan 2017-03-24 13:14:10
Zarządzenie Nr 55/ZKr/17 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania, organizacji i przygotowania do działań formacji obrony cywilnej w Gminie Międzyzdroje Marta Trojan 2017-03-24 12:32:58
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2017-03-24 12:28:20
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2017-03-24 12:27:26
Zarządzenie nr 53/PROM/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji opiniującej przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Tomasz Rychłowski 2017-03-23 10:29:27
Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 Marta Trojan 2017-03-22 15:38:41
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r. - korekta Marta Trojan 2017-03-21 14:54:53
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów Marta Trojan 2017-03-21 13:40:04
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów Marta Trojan 2017-03-21 13:39:55
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r Marta Trojan 2017-03-21 10:34:51
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r Marta Trojan 2017-03-21 10:34:18
Zarządzenie nr 50/SOS/17 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 Marta Trojan 2017-03-21 08:13:54
Zarządzenie nr 205/KW/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 05.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach na rok 2017. Marta Trojan 2017-03-20 11:16:38
Obwieszczenie (uzupełniające) Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 marca 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Marta Trojan 2017-03-17 11:17:51
Protokół Nr 36 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 13 lutego 2017 r. Marta Trojan 2017-03-17 10:51:19
Protokół z kontroli klubów sportowych pod względem rozliczeń z udzielonych dotacji za rok 2015. Marta Trojan 2017-03-17 10:49:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże przy obiekcie Molo, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/12, 70/13 i 70/29, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje Marta Trojan 2017-03-17 10:47:19