herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dyżury Radnych Marta Trojan 2018-01-19 11:33:56
Dyżury Radnych Marta Trojan 2018-01-19 11:33:12
Protokół nr 52 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 21 listopada 2017 r. Marta Trojan 2018-01-19 11:06:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Marta Trojan 2018-01-18 15:13:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2018. Marta Trojan 2018-01-18 15:12:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2018. Marta Trojan 2018-01-18 15:12:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-01-18 15:11:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. Marta Trojan 2018-01-18 15:10:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-01-18 15:10:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-01-18 15:09:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. Marta Trojan 2018-01-18 15:08:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. Marta Trojan 2018-01-18 15:07:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu na rok 2018. Marta Trojan 2018-01-18 15:07:10
Sesja nr XLI Marta Trojan 2018-01-18 15:05:36
Projekty Uchwał 2018 rok Marta Trojan 2018-01-18 15:05:25
Zarządzenie nr 13/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-01-18 15:05:07
Zarządzenie Nr 12/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości położonej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-01-18 15:04:08
Zarządzenie Nr 12/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości położonej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-01-18 15:03:53
Zarządzenie Nr 11/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów Marta Trojan 2018-01-18 15:02:55
Zarządzenie Nr 10/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-01-18 15:02:11
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 24 sierpnia 2017 roku Marta Trojan 2018-01-18 15:00:26
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 24 sierpnia 2017 roku Marta Trojan 2018-01-18 15:00:15
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 24 sierpnia 2017 roku Marta Trojan 2018-01-18 15:00:05
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 24 sierpnia 2017 roku Marta Trojan 2018-01-18 14:59:46
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 28 września 2017 roku Marta Trojan 2018-01-18 14:59:07
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 28 września 2017 roku Marta Trojan 2018-01-18 14:58:56
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 28 września 2017 roku Marta Trojan 2018-01-18 14:58:45
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 28 września 2017 roku Marta Trojan 2018-01-18 14:58:25
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 28 września 2017 roku Marta Trojan 2018-01-18 14:57:57
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 26 września 2017 roku Marta Trojan 2018-01-18 14:57:39
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 28 września 2017 roku Marta Trojan 2018-01-18 14:57:31
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 26 września 2017 roku Marta Trojan 2018-01-18 14:57:06
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2018-01-18 10:53:09
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-01-18 10:52:02
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-01-18 10:49:13
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-01-17 12:52:38
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-01-17 12:52:35
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-01-17 12:52:27
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-01-17 12:52:21
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-01-17 12:52:16