herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2017-05-25 14:26:38
Remont chodników Marta Trojan 2017-05-25 14:24:58
Budowa skateparku Marta Trojan 2017-05-25 14:23:39
LGR ZALEW SZCZECIŃSKI : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 Marta Trojan 2017-05-25 13:45:35
2017 rok Marta Trojan 2017-05-25 13:44:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ze?zwoleniu na realizację inwestycji drogowej : Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej - ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami Marta Trojan 2017-05-25 08:38:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV, na części działki o numerze geodezyjnym: 381/1, zlokalizowanej w obrębie 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-05-24 15:27:56
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2016 Marta Trojan 2017-05-24 09:55:39
Protokół nr 29 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 kwietnia 2017 roku Marta Trojan 2017-05-19 09:02:05
Protokół nr 29 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 kwietnia 2017 roku Marta Trojan 2017-05-19 09:01:54
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2017 roku Marta Trojan 2017-05-19 08:46:11
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2017 roku Marta Trojan 2017-05-19 08:45:57
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2017 roku Marta Trojan 2017-05-19 08:45:43
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 13 kwietnia 2017 roku Marta Trojan 2017-05-19 08:45:11
Protokół nr 30 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5 maja 2017 roku Marta Trojan 2017-05-19 08:44:17
Protokół z sesji nr XXXII_VII Marta Trojan 2017-05-19 08:42:23
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2017-05-19 08:33:29
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. Marta Trojan 2017-05-19 08:32:42
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Marta Trojan 2017-05-19 08:31:39
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Marta Trojan 2017-05-19 08:30:43
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2017-05-19 08:29:59
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2017-05-19 08:29:43
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2017-05-19 08:29:22
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2017-05-19 08:28:57
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2017-05-19 08:28:11
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2017-05-19 08:27:48
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2017-05-19 08:27:13
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2017-05-19 08:26:51
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035. Marta Trojan 2017-05-19 08:26:16
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r. Marta Trojan 2017-05-19 08:25:26
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok Marta Trojan 2017-05-19 08:24:58
Sesja nr XXXIII Marta Trojan 2017-05-19 08:23:31
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2017-05-18 15:04:49
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2017-05-18 15:02:29
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2017-05-18 15:00:02
Przetarg na wydzierżawienie wyznaczonych miejsc Marta Trojan 2017-05-18 14:58:12
Zarządzenie nr 84/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie Marta Trojan 2017-05-18 14:55:30
Zarządzenie nr 84/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie Marta Trojan 2017-05-18 14:55:18
Zarządzenie nr 85/PROM/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji opiniującej przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Marta Trojan 2017-05-18 12:22:49
Zarządzenie nr 83/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Pana Henryka Nogali do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Marta Trojan 2017-05-17 15:49:16