herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wynik pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2017-07-20 14:49:23
Uchwała Nr 9/VI/ 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2017 r. Marta Trojan 2017-07-20 12:20:09
Bilans, rachunek zysków i strat za 2016 rok Marta Trojan 2017-07-20 12:18:39
Bilans, rachunek zysków i strat za 2016 rok Marta Trojan 2017-07-20 12:18:05
Zarządzenie nr 118/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Marta Trojan 2017-07-20 12:14:14
Zarządzenie Nr 120/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marta Trojan 2017-07-20 12:13:32
Zarządzenie Nr 119/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marta Trojan 2017-07-20 12:12:56
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2017 r. Marta Trojan 2017-07-20 12:10:12
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin Marta Trojan 2017-07-19 13:02:11
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin Marta Trojan 2017-07-19 13:02:03
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin Marta Trojan 2017-07-19 13:01:49
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin Marta Trojan 2017-07-19 13:01:44
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin Marta Trojan 2017-07-19 13:01:35
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin Marta Trojan 2017-07-19 13:01:29
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin Marta Trojan 2017-07-19 13:01:21
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin Marta Trojan 2017-07-19 13:01:14
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin Marta Trojan 2017-07-19 12:58:26
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia uliczneg Marta Trojan 2017-07-19 12:47:34
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia uliczneg Marta Trojan 2017-07-19 12:47:28
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia uliczneg Marta Trojan 2017-07-19 12:47:02
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia uliczneg Marta Trojan 2017-07-19 12:46:57
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia uliczneg Marta Trojan 2017-07-19 12:46:49
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia uliczneg Marta Trojan 2017-07-19 12:46:35
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia uliczneg Marta Trojan 2017-07-19 12:46:18
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia uliczneg Marta Trojan 2017-07-19 12:46:03
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia uliczneg Marta Trojan 2017-07-19 12:45:32
Obsługa bankowa budżetu gminy Międzyzdroje w okresie od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r Marta Trojan 2017-07-19 12:32:14
Dane teleadresowe Marta Trojan 2017-07-18 13:06:55
Informacje o spółce Marta Trojan 2017-07-18 10:39:26
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze: Stanowisko: Podinspektor ds. księgowości podatkowej - ponowne Marta Trojan 2017-07-17 15:06:41
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze: Stanowisko: Podinspektor ds. księgowości podatkowej - ponowne Marta Trojan 2017-07-17 14:26:43
Zarządzenie nr 117/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Marta Trojan 2017-07-14 11:23:19
Zarządzenie nr 116/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Marta Trojan 2017-07-14 11:14:37
Uchwała nr CCXXXVI.405.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Marta Trojan 2017-07-14 11:12:46
Zarządzenie Nr 115/SEK Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 103/FIN/2013 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie gminne Marta Trojan 2017-07-12 12:48:11
Zarządzenie nr 114/OPS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11.07.2017r w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Międzyzdrojach Marta Trojan 2017-07-12 12:47:13
Obsługa bankowa budżetu gminy Międzyzdroje w okresie od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r Marta Trojan 2017-07-12 12:42:21
Obsługa bankowa budżetu gminy Międzyzdroje w okresie od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r Marta Trojan 2017-07-12 12:42:16
Obsługa bankowa budżetu gminy Międzyzdroje w okresie od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r Marta Trojan 2017-07-07 12:28:04
Obsługa bankowa budżetu gminy Międzyzdroje w okresie od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r Marta Trojan 2017-07-07 12:27:57