herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 grudnia 2018 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r Marta Trojan 2018-12-17 10:34:12
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE NA TERENACH WIEJSKICH Marta Trojan 2018-12-17 09:55:00
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE NA TERENACH MIEJSKICH Marta Trojan 2018-12-17 09:54:28
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Marta Trojan 2018-12-17 09:53:50
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZĘŚĆ ROKU Marta Trojan 2018-12-17 09:53:02
2019 rok Marta Trojan 2018-12-17 09:49:53
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2018-12-14 11:13:07
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2018-12-14 11:12:12
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2018-12-14 11:11:40
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. Krzysztof Grądz 2018-12-13 13:24:22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowania Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2018-12-13 13:23:18
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" Krzysztof Grądz 2018-12-13 13:21:39
ZARZĄDZENIE NR 186/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-12-13 10:26:29
ZARZĄDZENIE NR 185/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-12-13 10:25:39
Wzory druków dla komitetów wyborczych Marta Trojan 2018-12-12 17:38:34
Uchwała Nr XXXIX/410/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/248/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:19:28
Uchwała Nr XXXIX/409/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:19:03
Uchwała Nr XXXIX/403/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:18:43
Uchwała Nr XXXIX/404/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:18:30
Uchwała Nr XXXIX/408/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie. Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:18:09
Uchwała Nr XXXIX/404/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:17:37
Uchwała Nr XXXIX/403/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:17:14
Uchwała Nr XXXVII/398/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:16:46
Uchwała Nr XXXVII/393/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:16:28
Uchwała Nr XXXVII/392/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie. Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:15:54
Uchwała Nr XXXVII/391/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa Pomorskiego 61 b w Międzyzdrojach. Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:14:56
Uchwała Nr XXXVII/383/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:14:28
Uchwała Nr XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:14:07
Uchwała Nr XXXVI/369/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:13:43
Uchwała Nr XXXVI/368/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b w Międzyzdrojach Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:13:12
Uchwała Nr XXXVI/368/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b w Międzyzdrojach Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:12:34
Uchwała Nr XXXVI/367/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:10:33
Uchwała Nr XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:10:09
Uchwała Nr XXXVI/364/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:09:43
Uchwała Nr XXXV/351/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek mający charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:09:03
Uchwała Nr XXXV/349/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2017 Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:08:33
Uchwała Nr XXXV/348/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:08:03
Uchwała Nr XXXIV/339/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie miany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r. Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:07:31
Uchwała Nr XXXIV/338/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:07:02
Uchwała Nr XXXIII/332/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:06:33