herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Marta Trojan 2018-06-18 14:27:54
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Marta Trojan 2018-06-18 14:22:20
Dane teleadresowe Marta Trojan 2018-06-18 13:47:31
Dane teleadresowe Marta Trojan 2018-06-18 13:47:18
Protokół nr 62 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 16 kwietnia 2018 r. Marta Trojan 2018-06-18 13:18:33
Protokół nr 46 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 maja 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:17:53
Protokół nr 45 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:17:24
Protokół nr 44 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 maja 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:16:25
Protokół nr 43 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 kwietnia 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:15:44
Protokół nr 42 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 kwietnia 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:15:08
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 9 maja 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:14:10
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:13:31
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 16 lutego 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:12:58
Protokół z sesji nr XLIV_VII Marta Trojan 2018-06-18 13:12:10
Protokół z sesji nr XLIV_VII Marta Trojan 2018-06-18 13:11:41
Protokół z sesji nr XLIII_VII Marta Trojan 2018-06-18 13:10:54
ZARZĄDZENIE NR 89/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-06-18 13:08:24
ZARZĄDZENIE NR 89/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-06-18 13:07:35
Dyżury Radnych Marta Trojan 2018-06-18 12:33:47
Dyżury Radnych Marta Trojan 2018-06-18 12:33:22
Dyżury Radnych Marta Trojan 2018-06-18 12:33:07
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-18 12:21:03
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-18 12:20:42
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-18 12:20:41
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-18 12:19:08
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-18 12:19:06
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-18 12:18:45
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. Marta Trojan 2018-06-18 10:24:27
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2018 roku Marta Trojan 2018-06-15 10:17:33
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2018 roku Marta Trojan 2018-06-15 10:16:49
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-06-14 14:33:36
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-06-14 12:24:41
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-06-14 12:23:08
ZARZĄDZENIE NR 81/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-06-14 12:21:23
ZARZĄDZENIE NR 88/ZP/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 czerwca 2018 r.zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania usług ratowniczych i usług zapewniających bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-14 12:12:46
ZARZĄDZENIE NR 87/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-06-14 12:11:51
Zarządzenie Nr 86/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-06-14 12:11:06
Zarządzenie Nr 85/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 7 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-06-14 12:10:24
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych Marta Trojan 2018-06-12 12:00:51
ZARZĄDZENIE NR 84/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu Marta Trojan 2018-06-12 11:59:13