herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wynik Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. - dokument usunięty Marta Trojan 2019-01-09 16:24:32
Wynik Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. - dokument usunięty Marta Trojan 2019-01-09 16:24:27
2019 rok Marta Trojan 2019-01-09 16:23:22
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE Krzysztof Grądz 2019-01-09 12:45:06
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE Krzysztof Grądz 2019-01-09 12:40:01
Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Krzysztof Grądz 2019-01-09 07:39:10
Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Krzysztof Grądz 2019-01-09 07:38:30
Krzysztof Grądz 2019-01-08 12:52:36
Krzysztof Grądz 2019-01-08 12:51:27
Krzysztof Grądz 2019-01-08 12:49:32
Krzysztof Grądz 2019-01-08 12:25:13
Krzysztof Grądz 2019-01-08 12:24:40
Krzysztof Grądz 2019-01-08 12:24:15
Krzysztof Grądz 2019-01-08 12:22:33
Dane teleadresowe Krzysztof Grądz 2019-01-08 12:21:36
Obiweszczenie Burmistarza Międzyzdrojów z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyrobców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. Krzysztof Grądz 2019-01-08 10:24:36
ZARZĄDZENIE NR 6/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2019-01-07 14:33:08
ZARZĄDZENIE NR 5/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2019-01-07 14:32:46
ZARZĄDZENIE NR 4/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2019-01-07 14:32:11
ZARZĄDZENIE NR 3/FIN/19 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2019-01-07 14:31:38
2019 Marta Trojan 2019-01-07 14:31:02
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ścieżki rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu ?Na dwóch kółkach wokół zalewu? - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury; na działkach o następujących numerach geodezyjnych: 813, 811/2 z obrębu nr 17 Lasy Państwowe, gm. Międzyzdroje oraz 193/2 z obrębu nr 16 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje.? Krzysztof Grądz 2019-01-07 14:19:19
2019 rok Krzysztof Grądz 2019-01-07 14:18:54
Dyżury Radnych Krzysztof Grądz 2019-01-04 13:17:56
Projekty Uchwał 2019 rok Marta Trojan 2019-01-04 13:11:23
Dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Krzysztof Grądz 2019-01-04 09:13:44
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK. Krzysztof Grądz 2019-01-04 09:12:01
Informacja o przedsiębiorcy świadczącym w roku 2019 usługę odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2019-01-04 09:09:56
Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2019-01-04 09:08:17
2019 rok Krzysztof Grądz 2019-01-04 09:00:02
ZARZĄDZENIE NR 174/FIN/18 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2019-01-03 15:38:57
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Międzyzdroje w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI Marta Trojan 2019-01-03 15:34:55
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Gmin Wyspy Wolin. Marta Trojan 2019-01-03 15:34:06
Sesja nr IV Marta Trojan 2019-01-03 15:33:05
Projekty Uchwał 2019 rok Marta Trojan 2019-01-03 15:31:30
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2019-01-03 15:29:43
2019 rok Marta Trojan 2019-01-03 15:27:58
Statut Gminy Międzyzdroje - Uchwała Nr XLVI/441/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach - nieaktualny Marta Trojan 2019-01-03 15:26:32
UCHWAŁA NR XLIX/525/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje - aktualny Marta Trojan 2019-01-03 15:26:02
UCHWAŁA NR XLIX/525/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje - aktualny Marta Trojan 2019-01-03 15:15:09