herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok Marta Trojan 2018-04-04 08:58:45
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok Marta Trojan 2018-04-04 08:58:31
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok Marta Trojan 2018-04-04 08:58:07
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Marta Trojan 2018-04-04 08:54:34
Zarządzenie Nr 49/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Marta Trojan 2018-04-03 15:09:48
Zarządzenie Nr 47/GOP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypłat ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Międzyzdroje za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Marta Trojan 2018-04-03 13:40:11
Wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej Marta Trojan 2018-03-30 10:59:19
Zarządzenie Nr 48/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów Z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw gminy Zastępcy Burmistrza Pani Katarzynie Kuterebie- Gniteckiej Marta Trojan 2018-03-30 10:34:10
Uchwała Nr LXXXVIII.180.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mię-dzyzdroje Marta Trojan 2018-03-28 11:04:10
Uchwała Nr LXXXVIII.179.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2018 rok Marta Trojan 2018-03-28 11:02:35
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-03-27 15:20:01
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-03-27 12:04:01
Zarządzenie nr 15/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-26 11:26:39
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-03-26 10:50:18
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-03-26 10:50:09
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie szkoły podstawowej nr 2 w Wapnicy, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 48/1, zlokalizowanej w obrębie nr 23 Wapnica, przy ulicy Jodłowej 3 w Wapnicy. Marta Trojan 2018-03-26 10:48:55
Zarządzenie nr 45/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-03-26 10:47:57
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-23 11:49:19
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-03-22 15:23:30
Uchwała Nr XXX/197/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. - dokument usunięty Marta Trojan 2018-03-22 14:35:43
Uchwała Nr XXX/197/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. - dokument usunięty Marta Trojan 2018-03-22 14:35:27
Zarządzenie Nr 46/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-03-22 14:33:10
Zarządzenie Nr 44/KW/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-03-22 14:32:12
Zarządzenie Nr 46/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-03-22 14:31:08
Uchwała nr 4/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach w sprawie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Marta Trojan 2018-03-21 15:16:59
Uchwała nr 4/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach w sprawie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Marta Trojan 2018-03-21 15:16:43
Uchwała nr 4/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach w sprawie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Marta Trojan 2018-03-21 15:16:02
Uchwała Nr XLII/459/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zawiadomienia Pana D.Sz. o niezałatwieniu skargi w terminie Marta Trojan 2018-03-21 15:14:55
Uchwała Nr XLII/458/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi Pana D.Sz. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-03-21 15:13:47
Uchwała Nr XLII/457/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. dokonania zmian w statucie Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-03-21 15:11:59
Uchwała Nr XLII/456/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Marta Trojan 2018-03-21 15:11:20
Uchwała Nr XLII/455/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego Gminy Międzyzdroje w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-03-21 15:10:37
Uchwała Nr XLII/454/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie Marta Trojan 2018-03-21 15:09:27
Uchwała Nr XLII/453/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-03-21 15:08:32
Uchwała Nr XLII/452/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-03-21 15:07:59
Uchwała Nr XLII/451/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. Marta Trojan 2018-03-21 15:07:12
Uchwała Nr XLII/450/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-03-21 15:06:07
Uchwała Nr XLII/449/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-03-21 15:04:57
Uchwała Nr XLII/448/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-03-21 15:03:54
Uchwała Nr XLII/448/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-03-21 15:03:16