herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 210/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 130/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Marta Trojan 2018-01-05 10:44:04
Zarządzenie Nr 209/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 191/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 listopada 2017 r. Marta Trojan 2018-01-05 10:42:07
2018 Marta Trojan 2018-01-05 10:40:33
komisje rady VII kadencji Marta Trojan 2018-01-04 12:04:15
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-01-03 16:52:43
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-01-03 16:52:24
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-01-03 16:50:12
2018 rok Marta Trojan 2018-01-03 16:49:21
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie układu torowego wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej na odcinku od 87.607 do km 90.162 linii kolejowej 401 w zakresie projektu Stacji Świnoujście na działkach nr: 6, 189/11, 190/10,190/11 w obrębie Międzyzdroje 16 oraz nr 166/2, 166/4,166/6,167/2, 193/5,194/5,194/6, 238 w obrębie Lasy Państwowe w gminie Międzyzdroje, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. ?Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu". Marta Trojan 2017-12-29 12:00:10
2018 rok Marta Trojan 2017-12-29 08:06:43
ZN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI, INFORMACJI Marta Trojan 2017-12-29 08:05:51
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Marta Trojan 2017-12-29 08:05:33
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Marta Trojan 2017-12-29 08:05:18
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO Marta Trojan 2017-12-29 08:05:02
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Marta Trojan 2017-12-29 08:04:43
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Marta Trojan 2017-12-29 08:04:25
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Marta Trojan 2017-12-29 08:03:50
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych Marta Trojan 2017-12-29 08:03:04
Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Marta Trojan 2017-12-29 08:01:07
2018 r. Marta Trojan 2017-12-29 07:58:54
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan deweloperski Marta Trojan 2017-12-27 14:04:05
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan deweloperski Marta Trojan 2017-12-27 14:04:02
Zarządzenie nr 207/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Marta Trojan 2017-12-22 10:21:43
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 14/17 z dnia 22.12.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbiórce i budowie stacji transformatorowej oraz przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 10, 193/2, 193/3, 193/4, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje Marta Trojan 2017-12-22 10:20:24
Zarządzenie nr 208/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2017-12-21 15:13:48
Wynik otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" Marta Trojan 2017-12-21 15:12:55
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-12-21 14:00:41
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. Marta Trojan 2017-12-21 13:59:47
Zapraszamy do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW - PONOWNE Marta Trojan 2017-12-20 15:08:18
Unieważnienie postępowania w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW Marta Trojan 2017-12-20 13:29:40
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Marta Trojan 2017-12-20 08:32:40
Zarządzenie nr 206/ITI/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji Marta Trojan 2017-12-20 08:26:25
Zarządzenie nr 205/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15 grudnia 2017 rok w sprawie ustalenia w roku 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-12-20 08:25:22
Zarządzenie Nr 204/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu remontów Marta Trojan 2017-12-20 08:21:34
Zarządzenie nr 203/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Marta Trojan 2017-12-20 08:20:48
Zarządzenie nr 200/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2017-12-20 08:19:39
Zarządzenie nr 199/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2017-12-20 08:19:01
Protokół z kontroli Międzynarodowego Domu Kultury w zakresie dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń oraz dzierżaw za rok 2015 w porównaniu z rokiem 2015. Marta Trojan 2017-12-20 08:17:39
Uchwała Nr XL/428/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Lubin Marta Trojan 2017-12-20 08:14:44
Uchwała Nr XL/427/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Wicko Marta Trojan 2017-12-20 08:14:15