herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa drogi o znaczeniu lokalnym - ETAP I, na terenie działek nr 10, 7/3, 163/4, 7/8 i 7/9, obręb nr 16 miasto Międzyzdroje" Marta Trojan 2018-10-15 07:17:27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Międzyzdroje dodatkowych miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Krzysztof Grądz 2018-10-12 13:06:03
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Międzyzdroje dodatkowych miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Krzysztof Grądz 2018-10-12 13:05:25
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:34:38
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:34:25
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:34:22
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:34:18
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:34:12
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:34:02
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:33:58
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:33:54
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:33:50
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:33:42
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:33:34
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:33:28
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:33:18
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:33:13
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:21:59
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-10 13:21:46
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Marta Trojan 2018-10-10 12:32:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" Marta Trojan 2018-10-09 14:47:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zawiadomienia Pana Ireneusza P. o niezałatwieniu skargi w terminie. Marta Trojan 2018-10-09 14:46:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi Pana Ireneusza P. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-10-09 14:45:30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Marta Trojan 2018-10-08 13:36:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. Marta Trojan 2018-10-08 13:25:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-10-08 13:25:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Marta Trojan 2018-10-08 13:24:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr LV/567/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze. Marta Trojan 2018-10-08 13:24:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. Marta Trojan 2018-10-08 13:23:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. Marta Trojan 2018-10-08 13:22:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. Marta Trojan 2018-10-08 13:22:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" Marta Trojan 2018-10-08 13:21:17
Sesja nr XL Marta Trojan 2018-10-08 13:20:32
ZARZĄDZENIE NR 140/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie Marta Trojan 2018-10-08 12:43:42
ZARZĄDZENIE NR 141/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 października 2018 r.w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2019 r. Marta Trojan 2018-10-08 12:41:17
ZARZĄDZENIE NR 140/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie Marta Trojan 2018-10-08 12:40:30
ZARZĄDZENIE NR 139/ITI/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 października 2018 r.w sprawie powołania komisji Marta Trojan 2018-10-08 12:39:41
Protokół nr 49 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 września 2018 roku Marta Trojan 2018-10-08 11:35:43
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2018 roku Marta Trojan 2018-10-08 11:34:10
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 10 lipca 2018 roku Marta Trojan 2018-10-08 11:32:48