herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLII/447/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Międzyzdrojach na lata 2018-2020. Marta Trojan 2018-03-21 15:02:33
Uchwała Nr XLII/446/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2018 r. Marta Trojan 2018-03-21 15:01:54
Uchwała Nr XLII/445/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Marta Trojan 2018-03-21 15:00:36
Uchwała Nr XLII/444/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. Marta Trojan 2018-03-21 14:59:53
Uchwała Nr XLII/443/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-03-21 14:59:06
Uchwała Nr XLII/442/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. Marta Trojan 2018-03-21 14:58:15
Uchwała Nr XLII/441/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-03-21 14:57:36
Uchwała Nr XLII/440/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-03-21 14:56:51
Uchwała Nr XLII/439/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/404/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-03-21 14:55:56
Sesja nr XLII Marta Trojan 2018-03-21 14:50:59
Uchwała nr 4/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach w sprawie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Marta Trojan 2018-03-21 12:09:03
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-03-19 13:16:18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie otwartego garażu wielopoziomowego ( 6 poziomów - kondygnacji) o powierzchni całkowitej 10694m", na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 326/28 i 568/9 (obręb 19) położonych bezpośrednio na północ od ulicy Komunalnej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-19 11:23:29
Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2017 Marta Trojan 2018-03-19 11:21:25
Zarządzenie Nr 43/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-03-16 10:53:55
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: sfinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach programu "Sportowe Międzyzdroje", w tym organizacja eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje pn. Mini Mundial "Podejmij wyzwanie" Marta Trojan 2018-03-16 10:52:23
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: sfinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach programu "Sportowe Międzyzdroje", w tym organizacja eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje pn. Mini Mundial "Podejmij wyzwanie" Marta Trojan 2018-03-16 10:49:28
Zarządzenie Nr 43/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-03-16 10:48:32
Zarządzenie Nr 43/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-03-16 10:47:10
Zarządzenie Nr 34/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-03-15 12:02:33
Zarządzenie Nr 34/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-03-15 12:01:37
Informacja o rozpoczęciu w dniu 13 marca 2018 roku konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje na rok 2018. Konsultacje potrwają do 3 kwietnia 2018 roku. Marta Trojan 2018-03-15 09:23:25
Zarządzenie Nr 41/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-03-14 09:53:17
Zarządzenie Nr 41/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-03-14 09:53:12
Zarządzenie Nr 41 / GN / 2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-03-14 09:52:29
Protokół z sesji nr XLI_VII Marta Trojan 2018-03-14 09:34:37
2018 rok Marta Trojan 2018-03-14 09:33:46
Zarządzenie Nr 42/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie sprostowania Zarządzenia zmieniającego Zarządzenie w sprawie powierzenia niektórych spraw gminy Zastępcy Burmistrza Pani Katarzynie Kuterebie-Gniteckiej Marta Trojan 2018-03-13 14:02:15
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-12 14:32:49
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-12 14:32:38
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-12 14:32:21
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-12 14:32:05
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-03-12 14:16:41
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-03-12 14:16:38
Zarządzenie Nr 40/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marta Trojan 2018-03-12 14:15:52
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-03-12 14:13:24
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-03-12 14:12:45
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-03-12 14:12:41
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-03-12 14:12:34
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-03-12 14:12:30