herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XL/426/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy "Kawczej Górze" obejmującego działki oznaczone numerami: 439 i 106/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2017-12-20 08:13:24
Uchwała Nr XL/425/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2017-12-20 08:10:52
Uchwała Nr XL/424/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok." Marta Trojan 2017-12-20 08:08:52
Uchwała Nr XL/423/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok." Marta Trojan 2017-12-20 08:08:12
Uchwała Nr XL/422/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2017-12-20 08:07:22
Uchwała Nr XL/421/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 Marta Trojan 2017-12-20 08:06:29
Uchwała Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-12-20 08:05:29
Uchwała Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-12-20 08:05:20
Uchwała Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-12-20 08:05:13
Uchwała Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-12-20 08:05:05
Uchwała Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-12-20 08:04:53
Uchwała Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-12-20 08:04:46
Uchwała Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-12-20 08:04:39
Uchwała Nr XL/419/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 Marta Trojan 2017-12-20 08:03:26
Uchwała Nr XL/418/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok Marta Trojan 2017-12-20 08:02:24
Uchwała Nr XL/417/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Marta Trojan 2017-12-20 08:00:24
Uchwała Nr XL/417/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Marta Trojan 2017-12-20 08:00:01
Sesja nr XL Marta Trojan 2017-12-20 07:57:03
Pierwszy przetarg ustny nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubinie Marta Trojan 2017-12-18 13:04:32
Zarządzenie Nr 201/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 grudnia 2017r w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2017-12-18 13:01:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 427/3,428/1, 428/2,428/3,452, 505, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/14, 584/15, 601, 605, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-12-15 12:40:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 427/3,428/1, 428/2,428/3,452, 505, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/14, 584/15, 601, 605, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-12-15 12:40:31
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 Marta Trojan 2017-12-15 12:35:41
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu ?Klubik rodzinny od juniora do seniora". Marta Trojan 2017-12-14 13:45:29
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-12-14 13:43:11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. Marta Trojan 2017-12-14 13:39:52
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-12-14 13:38:05
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-12-14 13:36:31
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019, położonego w województwie zachodniopomorskim: Miasto Świnoujście; powiat kamieński/ gminy Wolin, Dziwnów, Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-12-14 12:22:37
Wnik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Marta Trojan 2017-12-14 12:14:12
Protokół nr 52 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 21 listopada 2017 r. Marta Trojan 2017-12-14 08:46:48
Protokół Nr 47 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 20 listopada 2017 r. Marta Trojan 2017-12-14 08:44:30
Protokół Nr 46 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 17 listopada 2017 r. Marta Trojan 2017-12-14 08:43:51
Protokół Nr 45 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 23 października 2017 r. - dokument usunięty Marta Trojan 2017-12-14 08:42:48
Protokół Nr 45 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 23 października 2017 r. - dokument usunięty Marta Trojan 2017-12-14 08:42:44
Protokół z sesji nr XXXIX_VII Marta Trojan 2017-12-14 08:42:20
Protokół z sesji nr XXXVIII_VII Marta Trojan 2017-12-14 08:41:41
Protokół z sesji nr XXXVII_VII Marta Trojan 2017-12-14 08:41:12
Protokół z sesji nr XXXVII_VII Marta Trojan 2017-12-14 08:40:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji, znak: SGK.6220.8.2017.ES.13, o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu 3 budynków lądowej części przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczeniem przeciwsztormowym, w Międzyzdrojach na działce ew. nr 86/1, obr. 0020, przy ul.Promenada Gwiazd 15". Marta Trojan 2017-12-14 08:25:49