herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Henryk Nogala - Sekretarz Gminy - na zakończenie stosunku pracy - korekta Marta Trojan 2019-01-03 07:23:08
Katarzyna Kutereba Gnitecka - Zastępca Burmistrza - na zakończenie stosunku pracy Marta Trojan 2019-01-03 07:22:15
Marta Trojan 2019-01-02 10:16:08
Protokół z sesji nr II_VIII Krzysztof Grądz 2019-01-02 08:48:13
ZN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI, INFORMACJI Krzysztof Grądz 2018-12-31 13:05:53
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Krzysztof Grądz 2018-12-31 13:05:29
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Krzysztof Grądz 2018-12-31 13:05:16
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Krzysztof Grądz 2018-12-31 13:04:52
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Krzysztof Grądz 2018-12-31 13:04:04
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO Krzysztof Grądz 2018-12-31 13:03:29
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Krzysztof Grądz 2018-12-31 13:02:47
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych Krzysztof Grądz 2018-12-31 13:00:26
Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Krzysztof Grądz 2018-12-31 12:59:54
2019 r. Krzysztof Grądz 2018-12-31 12:58:58
2019 r. Krzysztof Grądz 2018-12-31 12:58:51
Wynik otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2018-12-31 10:03:38
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie molo w Międzyzdrojach o podest dojściowy do przystani morskiej łączący drogę wewnętrzną z pomostem molo, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/12 i 70/13, zlokalizowanych w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. Krzysztof Grądz 2018-12-31 08:40:31
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach w sprawie harmonogramu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych. Krzysztof Grądz 2018-12-28 12:30:48
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach w sprawie składu komisji. Krzysztof Grądz 2018-12-28 12:29:38
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach". Krzysztof Grądz 2018-12-28 11:22:53
Wynik konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach". Krzysztof Grądz 2018-12-28 11:22:29
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach". Krzysztof Grądz 2018-12-28 11:20:06
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach Krzysztof Grądz 2018-12-28 10:53:42
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 60/7, 74/3,74/,72/3,255/1 zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2018-12-28 09:16:33
Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28.12.2018r. dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego? w sprawie rozbudowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 60/7, 74/3, 74/4, 72/3 i 255/1 w obrębie 20 m. Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2018-12-28 09:16:02
ZARZĄDZENIE NR 196/SGK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 86 Marta Trojan 2018-12-27 14:11:24
ZARZĄDZENIE NR 194/ITI/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatego przekazania wartości początkowej środków trwałych Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jodłowej 3 w Wapnicy Marta Trojan 2018-12-27 14:10:43
ZARZĄDZENIE NR 189/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Marta Trojan 2018-12-27 14:10:03
UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. Marta Trojan 2018-12-27 12:27:28
Budżet na 2019 rok Marta Trojan 2018-12-27 12:25:47
UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. Marta Trojan 2018-12-27 12:23:41
UCHWAŁA NR III/40/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Marta Trojan 2018-12-27 12:20:31
UCHWAŁA NR III/39/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu Marta Trojan 2018-12-27 12:18:49
UCHWAŁA NR III/33/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Międzyzdroje w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w Rozwoju" z siedzibą w Wolinie. Marta Trojan 2018-12-27 12:13:32
UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" Marta Trojan 2018-12-27 12:13:13
UCHWAŁA NR III/36/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje z organizacji międzynarodowej pod nazwą "Związek Miast Bałtyckich". Marta Trojan 2018-12-27 12:12:41
UCHWAŁA NR III/37/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2019 rok Marta Trojan 2018-12-27 12:12:22
UCHWAŁA NR III/38/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2019 r. Marta Trojan 2018-12-27 12:12:01
UCHWAŁA NR III/38/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2019 r. Marta Trojan 2018-12-27 12:11:45
UCHWAŁA NR III/37/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2019 rok Marta Trojan 2018-12-27 12:10:11