herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Międzyzdroje Marta Trojan 2018-10-01 14:58:17
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Międzyzdroje Marta Trojan 2018-10-01 14:48:56
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 1 października 2018 r.o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marta Trojan 2018-10-01 14:32:18
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIĘDZYZDROJACH o terminie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-09-28 09:16:55
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 września 2018 r. o przedłużeniu terminu składania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Marta Trojan 2018-09-26 14:32:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Międzyzdrojów porozumienia z Zarządem Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie przejęcia obowiązków zarządcy drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin Marta Trojan 2018-09-26 11:00:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie - Wapnica - Lubin) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych Marta Trojan 2018-09-26 10:58:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie - Wapnica - Lubin) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych Marta Trojan 2018-09-26 10:58:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Międzyzdrojów" i "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów". Marta Trojan 2018-09-26 10:58:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Międzyzdrojów" i "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów". Marta Trojan 2018-09-26 10:57:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-09-26 10:56:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-09-26 10:56:41
Sesja nr XLIX Marta Trojan 2018-09-26 10:55:36
Sesja nr XLIX Marta Trojan 2018-09-26 10:55:29
OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje i prognozy oddziaływania na środowisko. Marta Trojan 2018-09-26 10:11:23
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2018-09-25 15:17:23
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Marta Trojan 2018-09-25 10:12:47
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Marta Trojan 2018-09-25 10:12:34
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Marta Trojan 2018-09-25 10:12:31
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Marta Trojan 2018-09-25 10:12:24
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Marta Trojan 2018-09-25 10:12:20
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Marta Trojan 2018-09-25 10:12:14
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Marta Trojan 2018-09-25 10:12:09
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Marta Trojan 2018-09-25 10:11:59
Dane teleadresowe Marta Trojan 2018-09-24 13:14:09
INFORMACJA O ZGŁASZANIA DODATKOWYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Marta Trojan 2018-09-24 13:09:27
ZARZĄDZENIE NR 131/ZP/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marta Trojan 2018-09-21 11:32:47
ZARZĄDZENIE NR 132/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-09-20 15:16:13
ZARZĄDZENIE NR 130/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-09-20 15:15:27
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-09-20 13:44:55
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds.gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marta Trojan 2018-09-20 13:27:11
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marta Trojan 2018-09-20 08:56:53
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Marta Trojan 2018-09-18 08:07:56
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Marta Trojan 2018-09-14 11:10:46
INFORMACJA z dnia 12 września 2018 r. POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Kamieniu Pomorskim powołanej do przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Marta Trojan 2018-09-13 14:53:10
INFORMACJA - harmonogram dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i burmistrza Marta Trojan 2018-09-13 12:17:44
ZARZĄDZENIE NR 128/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu Marta Trojan 2018-09-13 12:12:59
ZARZĄDZENIE NR 127/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu Marta Trojan 2018-09-13 12:12:32
ZARZĄDZENIE NR 129/OPS/18 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania oraz określenia zasad działania Zespołu Oceniającego ? Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024. Marta Trojan 2018-09-13 12:11:24
ZARZĄDZENIE NR 128/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu Marta Trojan 2018-09-13 12:10:06