herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr Cclxix.511.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 lipca 201 8 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-07-11 15:36:49
ZARZĄDZENIE NR 106/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy Marta Trojan 2018-07-11 15:32:40
Zarządzenie Nr 104/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 lipca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-07-11 15:32:07
ZARZĄDZENIE NR 102/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-07-11 15:31:33
ZARZĄDZENIE NR 93 /ZKR/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze Gminy Miedzyzdroje podsystemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa Marta Trojan 2018-07-11 15:30:23
Uchwała Nr 9/VI/ 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz Uchwała Nr 2/II/2017 Marta Trojan 2018-07-05 14:45:13
Uchwała Nr 9/VI/ 2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz Uchwała Nr 2/II/2017 Marta Trojan 2018-07-05 14:44:53
ZARZĄDZENIE NR 99/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marta Trojan 2018-07-05 14:41:00
ZARZĄDZENIE NR 100/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu remontów Marta Trojan 2018-07-05 14:40:15
ZARZĄDZENIE NR 99/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marta Trojan 2018-07-05 14:39:32
ZARZĄDZENIE NR 98/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-07-05 13:45:48
Zarządzenie Nr 97/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-07-05 13:45:10
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-07-05 13:35:34
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 14 czerwca 2018 roku Marta Trojan 2018-07-05 12:16:38
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 14 czerwca 2018 roku Marta Trojan 2018-07-05 12:16:33
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 14 czerwca 2018 roku Marta Trojan 2018-07-05 12:16:27
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 14 czerwca 2018 roku Marta Trojan 2018-07-05 12:16:19
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-07-05 12:14:05
Jan Węglorz - Radny Marta Trojan 2018-07-04 16:53:46
Radny - Jan Węglorz Marta Trojan 2018-07-04 16:53:31
Ewa Trott - Radna Marta Trojan 2018-07-04 16:53:18
Radna - Ewa Trott Marta Trojan 2018-07-04 16:53:03
Filip Szyszkowski - Radny Marta Trojan 2018-07-04 16:52:44
Radny - Filip Szyszkowski Marta Trojan 2018-07-04 16:52:28
Krzysztof Szlaski - Radny Marta Trojan 2018-07-04 16:52:15
Radny - Krzysztof Szlaski Marta Trojan 2018-07-04 16:51:59
Józef Sutyła - Radny Marta Trojan 2018-07-04 16:51:47
Radny - Józef Sutyła Marta Trojan 2018-07-04 16:51:34
Janusz Piłat - Radny Marta Trojan 2018-07-04 16:51:17
Radny - Janusz Piłat Marta Trojan 2018-07-04 16:51:04
Anna Oleksy - Radna Marta Trojan 2018-07-04 16:50:51
Radna - Anna Oleksy Marta Trojan 2018-07-04 16:50:36
Katarzyna Natkańska - Radna Marta Trojan 2018-07-04 16:50:20
Radna - Katarzyna Natkańska Marta Trojan 2018-07-04 16:49:53
Zbigniew Mittelstädt - Radny Marta Trojan 2018-07-04 16:49:40
Radny - Zbigniew Mittelstädt Marta Trojan 2018-07-04 16:49:26
Andrzej Kościukiewicz - Radny Marta Trojan 2018-07-04 16:49:04
Radny - Andrzej Kościukiewicz Marta Trojan 2018-07-04 16:48:50
Dorota Klucha - Radna Marta Trojan 2018-07-04 16:48:29
Radna - Dorota Klucha Marta Trojan 2018-07-04 16:48:14