herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-03-12 14:12:22
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-03-12 14:12:00
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-03-12 14:11:51
Wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn. Światowy Dzień Wiatru" oraz wystawa "Od sieci Rybackiej do koronki" i Wystawa Farbiarstwa Marta Trojan 2018-03-09 13:45:29
Wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn. Światowy Dzień Wiatru" oraz wystawa "Od sieci Rybackiej do koronki" i Wystawa Farbiarstwa Marta Trojan 2018-03-09 13:43:46
Wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci"" Marta Trojan 2018-03-09 13:41:29
Wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci"" Marta Trojan 2018-03-09 13:41:01
Wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci"" Marta Trojan 2018-03-09 13:39:24
Wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci"" Marta Trojan 2018-03-09 13:39:03
Wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci"" Marta Trojan 2018-03-09 13:38:18
Wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci"" Marta Trojan 2018-03-09 13:36:39
Zarządzenie Nr 36/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2018-03-09 12:49:10
Zarządzenie Nr 35/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2018-03-09 12:48:44
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. dokonania zmian w statucie Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-03-09 12:46:28
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Marta Trojan 2018-03-09 12:45:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do ?Zakładu Wodociągów i Kanalizacji" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-03-09 12:45:29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego Gminy Międzyzdroje w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-03-09 12:45:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do ?Zakładu Wodociągów i Kanalizacji" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-03-09 12:44:15
Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie Marta Trojan 2018-03-09 12:42:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-03-09 12:42:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-03-09 12:41:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. Marta Trojan 2018-03-09 12:41:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-03-09 12:40:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-03-09 12:40:20
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-03-09 12:40:04
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Międzyzdrojach na lata 2018-2020. Marta Trojan 2018-03-09 12:39:15
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2018 r. Marta Trojan 2018-03-09 12:38:05
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Marta Trojan 2018-03-09 12:37:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. Marta Trojan 2018-03-09 12:36:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. Marta Trojan 2018-03-09 12:36:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. Marta Trojan 2018-03-09 12:35:35
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-03-09 12:35:06
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-03-09 12:34:09
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/404/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-03-09 12:33:40
Sesja nr XLII Marta Trojan 2018-03-09 12:32:29
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 25 stycznia 2018 roku Marta Trojan 2018-03-09 12:31:29
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 25 stycznia 2018 roku Marta Trojan 2018-03-09 12:31:21
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 25 stycznia 2018 roku Marta Trojan 2018-03-09 12:31:13
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 25 stycznia 2018 roku Marta Trojan 2018-03-09 12:31:04
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 25 stycznia 2018 roku Marta Trojan 2018-03-09 12:30:56