herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 51 / ITI / 2004 Burmistrza Gminy Międzyzdroje z dnia 31 marca 2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marta Trojan 2004-04-02 16:29:07
Zarządzenie Nr 50/FIN/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu na 2004 r. Marta Trojan 2004-04-02 16:28:52
Zarządzenie Nr 49/FIN/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. Marta Trojan 2004-04-02 16:28:37
Zarządzenie Nr 48/FIN/2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji budynków bezumownie użytkowanych przez Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o w Marta Trojan 2004-04-02 16:26:20
ZARZĄDZENIE NR 47/Sek /04 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW Z DNIA 23 MARCA 2004r. w sprawie odwołania Pana Sławomira Gorącego ze stanowiska Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marta Trojan 2004-04-02 16:26:04
Zarządzenie Nr 46/ITI/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 marca 2004r. w sprawie gospodarowania drewnem pozyskiwanym z nieruchomości stanowiących własność komunalną Marta Trojan 2004-04-02 16:25:47
Zarządzenie Nr 45/FIN/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. Marta Trojan 2004-04-02 16:25:21
Zarządzenie Nr 44/FIN/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 marca 2004r.w sprawie zmiany budżetu na 2004 r. Marta Trojan 2004-04-02 16:25:05
Zarządzenie Nr 43/SOS/OZ/2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2004-04-02 16:24:48
Zarządzenie Nr 42/SOS/OZ/2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2004-04-02 16:24:33
Zarządzenie Nr 41 / GEO / 04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy Międzyzdroje przy czynnościach wznowienia granic Marta Trojan 2004-04-02 16:24:14
Zarządzenie Nr 40/GEO/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15 marca 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości , do których prawo własności może być nabyte z mocy prawa na podstawie ustawy z dn Marta Trojan 2004-04-02 16:23:56
Zarządzenie Nr 39/GEO/2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Marta Trojan 2004-04-01 13:58:20
Zarządzenie Nr 38/GEO/2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marta Trojan 2004-04-01 13:58:05
Zarządzenie Nr 37/SOS/OZ/2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 marca 2004 roku w sprawie określenia „Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul Marta Trojan 2004-04-01 13:57:36
Zarządzenie Nr 36/FIN/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. Marta Trojan 2004-04-01 13:56:36
Zarządzenie Nr 35/SOS/OZ/2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul.Myśliwskiej Nr 13 Marta Trojan 2004-04-01 13:56:21
Zarządzenie Nr 34/ PiK/ 04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 08 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji do dokonania inwentaryzacji sprzętu ratowniczego oraz przekazania zdawczo – odbiorczeg Marta Trojan 2004-04-01 13:56:04
Zarządzenie Nr 33/GEO/2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 08 marca 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marta Trojan 2004-04-01 13:55:38
Zarządzenie Nr 32 /GEO/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 marca 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marta Trojan 2004-04-01 13:55:18
Zarządzenie Nr 27/FIN/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 02 marca 2004r. w sprawie zmiany budżetu na 2004 r. Marta Trojan 2004-03-31 13:42:58
Zarządzenie Nr 30/SOS/OZ/2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podst Marta Trojan 2004-03-31 13:05:29
Zarządzenie Nr 29 / SL / 2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 02 marca 2004r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego przekazania ruchomości Marta Trojan 2004-03-31 13:03:26
Zarządzenie Nr 28 /GEO/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 marca 2004r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości przy sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego Marta Trojan 2004-03-31 13:03:05
WYNIK POPSTĘPOWANIA NA WYKONANIE REMONTU LOKALU PRZEZNACZONEGO NA CELE MIESZKALNE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 37 W MIĘDZYZDROJACH Marta Trojan 2004-03-31 13:02:03
WYNIK POPSTĘPOWANIA NA WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH JEZDNMI NA TERENIE GMINY MIĘDZYZDROJE MASĄ MINERALNO – ASFALTOWĄ NA GORĄCO BEZ WZGLĘDU NA GRUBOŚĆ USZKODZENIA Marta Trojan 2004-03-31 13:01:35
Konkurs ns Dyrektora Przedszkola w Międzyzdrojach Marta Trojan 2004-03-23 10:33:30
2004 rok Marta Trojan 2004-03-23 10:33:17
Uchwał nr XVII/176/04 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Marta Trojan 2004-03-23 10:31:39
Uchwał nr XVII/17504 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Spraw Społecznych Marta Trojan 2004-03-23 10:31:23
Uchwał nr XVII/174/04 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marta Trojan 2004-03-23 10:30:53
Uchwał nr XVII/173/04 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Marta Trojan 2004-03-23 10:30:33
Uchwał nr XVII/172/04 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2004-03-23 10:30:08
Uchwał nr XVII/171/04 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów". Marta Trojan 2004-03-23 10:29:51
Uchwał nr XVII/170/04 w sprawie nadania tytułu "Honorowy obywatel Międzyzdrojów" Marta Trojan 2004-03-23 10:17:10
Uchwał nr XVII/169/04 w sprawie likwidacji SPZOZ w Międzyzdrojach Marta Trojan 2004-03-23 10:16:50
Uchwał nr XVII/168/04 w sprawie użyczenia mienia komunalnego Marta Trojan 2004-03-23 10:16:36
Uchwał nr XVII/167/04 w sprawie zbycia mienia komunalnego. Marta Trojan 2004-03-23 10:16:08
Uchwał nr XVII/166/04 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Marta Trojan 2004-03-23 10:15:01
Uchwał nr XVII/165/04 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/125/99 Rady Miejskdiej w Międzyzdrojach z dnia 22 października 1999r. Marta Trojan 2004-03-23 10:14:04